Certyfikowany Kurs Podatków VAT z uwzględnieniem zmian w 2011 r.

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Dzień I – transakcje krajowe

1. Ogólne zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług.
2. Czynności nieodpłatne a ich ujęcie dla celu podatku VAT.
3. Świadczenie usług, przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
4. Podatek VAT a świadczenia z ZFŚS.
5. Obowiązek podatkowy
6. Podstawa opodatkowania; zasady rozliczania rabatów, korekt in minus oraz nn plus; zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych.
7. Podatek naliczony
8. Zasady odliczania podatku VAT od samochodów i paliw
9. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów.
10. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
11. Zasady wystawiania faktur VAT:
12. Faktur korygujące:
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
16. Zmiany w 2011r.

Dzień II – transakcje zagraniczne

1. Podstawowe definicje w obrocie zagranicznym dla celu podatku VAT:
* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -WNT,
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT,
* eksport i import towarów i usług.
2. Eksport towarów - nowy moment powstania obowiązku podatkowego, formy potwierdzenia (dokument celny), sposób rozliczenia eksportu
3. Import i "eksport" usług - prawidłowe ustalenie miejsce świadczenia, w tym m.in.: opodatkowanie licencji, usługi finansowe, usługi marketingowe.
4. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:
* przemieszczenie jako WNT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WNT,
* problematyka magazynu konsygnacyjny
5. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów:
* przemieszczenie jako WDT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WDT,
* warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja oraz zmiany w terminach rozliczania WDT
6. Pojęcie transakcji trójstronnych oraz transakcji łańcuchowych.
7. Prawidłowe ustalenie kursu waluty obcej.
8. Rodzaje faktur VAT:
* faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
* faktura VAT RR,
* faktura VAT MP,
* faktura VAT marża,
* faktury wystawiane przez nabywcę,
* dokumenty zrównane z fakturami VAT,
* faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
9. Zasady wystawiania faktur VAT:
* treść faktur,
* termin wystawienia,
* faktury zaliczkowe,
* błędy dotyczące fakturowania,
* wystawienie faktury po terminie.
10. Faktur korygujące:
* zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
* termin wystawienia faktur korygujących,
* ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
* zasady ujęcia faktur korygujących po stornie nabywcy.
11. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących.
12. Zasady wystawiania duplikatów faktur.
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
* symbol PKWiU na fakturach,
* faktura a różne stawki VAT,
* podpis na fakturze, fakturze korygującej, nocie korygującej.
16. Zasady szczególne odliczania VAT, w przypadku:
* zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa,
* sprzedaż samochodu a korekta podatku VAT oraz sprzedaż środków trwałych po wygaśnięciu umowy leasingu.
17. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów – orzecznictwo.
18. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
19. Deklaracje kwartalne podatku VAT.
20. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
21. Najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.
22.Zmiany w 2011r.

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych, 2 dni

Prelegenci

Karolina Gierszewska
Z-ca Dyrektora Departamentu Podatków Pośrednich
Doradca podatkowy; prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, doświadczony wykładowca, autorka kilkuset publikacji z zakresu prawa podatkowego w prasie branżowej.

Paweł Łabno - Kierownik Zespołu Podatku od Towarów i Usług ECDDP, doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych.
Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

-

Łódź

-

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
890
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa, konsultacje z trenerem
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!