Szkolenie: CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-rachunkowosci-dla-sredniozaawansowanych-kod-zawodu-241103-69582

Informacje o szkoleniu

 • CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)

  ID szkolenia: 69582
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  InterHouse Hotel
  Bratysławska 2
  31-201 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 12.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  16-17.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  23-24.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  30.09.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  01.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  07-08.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  14.10.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  Egzamin odbędzie się: 14 października 2017 r. o godz. 14.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Praktycznie przygotuj się do pracy w zawodzie Specjalisty ds. Rachunkowości
I UZYSKAJ CERTYFIKAT Z KODEM ZAWODU według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS
oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

- W Tax Consilium nauczysz się praktycznego prowadzenia ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH, PODATKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚCI
- Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków: głównego księgowego, kontrolera finansowego, doradcę podatkowego oraz eksperta z zakresu kadr i płac
- Przez min. 70% czasu będziesz liczył zadania, analizował przypadki, ćwiczył w grupach i rozwiązywał AUTENTYCZNE PRZYKŁADY ROZLICZENIOWE firm polskich i międzynarodowych (76 h warsztatów)
- Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY zbiory przepisów, ćwiczenia, prezentacje, zadania
z rachunkowości, podatkowe case study, przykłady kadrowo-płacowe i inne, które WYKORZYSTASZ
W PRACY
- Zdobędziesz KOMPETENCJE, UMIEJĘTNOŚCI i DOBRE PRAKTYKI stosowane w rachunkowości
- Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie przesyłał Ci podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
- Będziesz się uczył w MAŁEJ GRUPIE od 6 do 14 osób
- Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


DZIĘKI SZKOLENIU: ZWIĘKSZYSZ

- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDCZE
PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- UMIEJĘTNOŚCI BIZNESOWE (otrzymasz dostęp do biblioteki z zakresu rachunkowości, podatków, zarządzania, komunikacji, przywództwa, kompetencji miękkich i innych)
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu


DZIĘKI SZKOLENIU: OTRZYMASZ

- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ SAMODZIELNEGO prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego i prowadzenia rozrachunków międzynarodowych
- SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości finansowej, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych
- Umiejętność PROWADZENIA KSIĘGOWOŚCI FIRM (będziesz potrafił dokonać oceny ich kondycji finansowej)
- OPIEKĘ DORADCY, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas trwania kursu (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


DZIĘKI SZKOLENIU: ZYSKASZ

- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI
kod zawodu 241103 wg klasyfikacji MPiPS*
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości dla średniozaawansowanych zgodne
z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
- Możliwość spłaty w ratach 0%
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 30 dni opieki poszkoleniowej
- Autorskie materiały szkoleniowe i zbiory przepisów
- Pakiet szkoleniowy (notatnik, długopis, ołówek, torbę)
- 300 zł zniżki na Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansownanych i inne rabaty


POZNAJ MIĘDZYNARODOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

- W Tax Consilium 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń
- Będziesz analizował case study i pracował na autentycznych przykładach rozliczeniowych firm
- Będziesz dokonywał oceny kondycji finansowej firm
- Będziesz ujmował w księgach rachunkowych zdarzenia związane z działalnością przedsiębiorstw w kraju i poza jego granicami, będziesz prowadził rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe i księgował transakcje w walutach obcych
- Poprowadzisz rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenie przychodów w czasie
- Będziesz kwalifikował i wyliczał leasingi, rozliczał inwestycje i dokonywał wycen bilansowych
i podatkowych poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Rozliczysz różnice inwentaryzacyjne, przeanalizujesz politykę rachunkowości i jej narzędzia
- Poznasz zasady naliczania podatku odroczonego
- Sporządzisz całościowe sprawozdania finansowe (szczególnie zestawienie zmian w kapitale /funduszu/ własnym i rachunek przepływów pieniężnych)
- Weźmiesz udział w warsztatach prawa podatkowego oraz praca pracy i ubezpieczeń społecznych.


ZOSTAĆ CENIONYM SPECJALISTĄ

- Dzięki zajęciom poznasz zasady PROWADZENIA ROZLICZEŃ MIĘDZYNARODOWYCH
- Nabędziesz wiedzę z zakresu międzynarodowych regulacji rachunkowości i organizacji jej zasad, sprawozdawczości, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz prawa podatkowego
- Nauczysz się wyciągać odpowiednie wnioski i optymalizować przyszłe działania finansowe
- Będziesz potrafił przeprowadzić procedurę zamknięcia roku
- Nauczysz się ustalać wynik finansowy, dokonywać rozliczeń w czasie kosztów i przychodów
oraz przeprowadzać wycenę bilansową i podatkową poszczególnych składników aktywów i pasywów
- Zyskasz umiejętność samodzielnego prowadzenia księgowości firm.
- Jako grupa praktyków nauczymy Cię tego, w czym jesteśmy najlepsi.
Wszyscy trenerzy Tax Consilium posiadają doświadczenie zawodowe i biznesowe.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE:

- jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw (nie jest to jednak wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chciałbyś ją pogłębić)
- pracujesz w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym i chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje
- chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. rachunkowości
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywnie zarządzać jej finansami, samodzielnie prowadzić jej księgowość
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Poznaj zakres merytoryczny kursu
MODUŁ I. Rachunkowość

1. Organizacja i dokumentacja w rachunkowości
polityka rachunkowości
rachunkowość a prawo podatkowe
organizacja rachunkowości pionu finansowo – księgowego
rola, obowiązki,odpowiedzialność – kierownik jednostki, główny księgowy, księgowy
pozostałe zagadnienia organizacji rachunkowości
2. Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością poza granicami kraju
rozrachunki zagraniczne, wewnątrzwspólnotowe
transakcje w walutach obcych – różnice kursowe
3. Rozliczenia w czasie kosztów i przychodów
rozliczenie międzyokresowe kosztów
rozliczenie przychodów w czasie
4. Leasing
operacyjny
finansowy
5. Wycena bilansowa i podatkowa poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz ujęcie w księgach rachunkowych różnic wynikających z tej wyceny
wycena aktywów i pasywów – bilansowa i podatkowa
rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
6. Ustalanie wyniku finansowego
wariant porównawczy
wariant kalkulacyjny
7. Podatek dochodowy odroczony istota odroczonego podatku
różnice przejściowe
tworzenie rezerw
ujęcie odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym
8. Aktywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
przyjęcie, ulepszenie, likwidacja środków trwałych
9. Pasywa przedsiębiorstwa
klasyfikacja i podział
podwyższanie i tworzenie kapitału podstawowego i zapasowego
10. Polityka bilansowa i jej narzędzia, w tym:
istota
zasady
rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
11. Podstawowe części składowe sprawozdań finansowych
wprowadzenie do sprawozdania finansowego
bilans
rachunek zysków i strat
dodatkowe informacje i objaśnienia
większe jednostki - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunek przepływów pieniężnych
12. Terminy i tryb sporządzania sprawozdań - procedura zamykania roku
przepisy ustawy o rachunkowości

MODUŁ II. Podstawy controllingu

1. Metodologia analizy finansowej
2. Źródła danych do analizy finansowej
3. Wskaźniki analizy
4. Analiza wskaźnikowa podstawą oceny jednostki
5. Sposoby prowadzenia analizy
6. Wstępna analiza sprawozdań finansowych:
a) pozioma (struktury)
b) pozioma (dynamiki)
7. Interpretacja poszczególnych wskaźników
8. Złota reguła finansowania

MODUŁ III. Podatki i prawo podatkowe

1. Pojęcie, konstrukcja i funkcje podatków
ordynacja podatkowa
2. Podatek od towarów i usług
podstawa prawna
podmiot opodatkowania
przedmiot opodatkowania (WDT, WNT, EXP. IMP)
podstawa opodatkowania
stawka podatku
VAT należny i naliczony
ewidencja podatku
pobór podatku
3. Podatek akcyzowy
podstawa prawna
przedmiot opodatkowania
podmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru podatku
składy podatkowe
dokumentacja w międzynarodowym obrocie towarowym
4. Podatek dochodowy od osób prawnych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu
5. Podatek dochodowy od osób fizycznych
podstawa prawna
podmiot i przedmiot opodatkowania
podstawa opodatkowania
stawka podatku
sposób poboru
koszty uzyskania przychodu oraz odpowiadające im przychody
6. Sytuacyjne zadania księgowe związane z obrotem na terenie UE oraz poza terenem UE
7. Prawa i obowiązki podatnika, zobowiązania i postępowania podatkowe
organy podatkowe
zobowiązanie podatkowe (powstanie i wygaśnięcie)
obowiązek podatkowy
odpowiedzialność podatnika za zobowiązanie podatkowe
postępowanie podatkowe
8. Wszczynanie postępowania podatkowego
strony, terminy oraz prowadzenie postępowania podatkowego

MODUŁ IV. Prawo pracy i wynagrodzenia w 2017 r.

I. Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP
1. Umowa na okres próbny
a. czy można zawrzeć kilkukrotnie umowę na okres próbny
b. czy można zawrzeć z tą samą osobą umowę na okres próbny po okresie przerwy
c. czy można zawrzeć aneks wydłużający czas trwania umowy
2. Umowy na czas określony
a. jak ustalić limit umów na czas określony po ustawie antykryzysowej
b. jaki wpływ na limity mają okresy poprzedniego zatrudnienia
c. jakie skutki niesie za sobą naruszenie limitów 3/33
d. jak należy traktować aneks do umowy
e. jak po przerwie w zatrudnieniu ustalić dopuszczalny limit 33 miesięcy
stanowisko MRPiPS
f. jak zdefiniować pracę sezonową, dorywczą na okres kadencji
g. jak należy rozumieć przyczyny obiektywne
h. jakie zapisy należy wprowadzić do umowy aby wyłączyć ją z limitów 3/33
i. jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych
j. jak postąpić gdy pracownik odmawia podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych stanowisko PIP
3. Okresy wypowiedzeń
a. dla jakich umów obowiązują nowe okresy wypowiedzeń
b. jak ustalić okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów
c. jak wyliczyć staż w przypadku przerw w zatrudnieniu
d. od którego momentu można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z początkiem miesiąca czy od momentu złożenia wypowiedzenia
e. czy istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
f. czy strony mogą wydłużyć w umowie o pracę okresy wypowiedzeń
g. jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia
h. czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy
II. Sposób wypełniania świadectwa pracy po zmianach w przepisach zmiana przepisów rozporządzenia obowiązująca od 01 stycznia 2017 r.
1. jak wykazać wykorzystaną opiekę nad dzieckiem po zmianach w przepisach
2. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim po zmianach w przepisach
3. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po zmianach w przepisach
4. jakie okresy nieskładkowe należy wykazać w świadectwie pracy
5. sprostowanie do wydanego świadectwa pracy
6. jak sporządzić duplikat świadectwa pracy
III. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku od 01 stycznia 2017 r.
1. termin złożenia PIT-2 wpływa na stosowanie kwoty wolnej od podatku w danym roku kalendarzowym
2. skutki złożenia oświadczenia po terminie
3. kilka umów o pracę a stosowanie kwoty wolnej od podatku
4. wysokość osiąganych dochodów w danym roku kalendarzowym a możliwość stosowania przez pracodawców comiesięcznej kwoty wolnej od podatku – zmiany od 01 stycznia 2017 r.
5. stosowanie kwoty wolnej u pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych
6. stosowanie kwoty wolnej po rozwiązaniu umowy o pracę
7. skutki złożenia przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem i możliwość jego odwołania w danym roku kalendarzowym
IV. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
1. warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania
2. wykonywanie pracy u więcej niż jednego pracodawcy a możliwość zaprzestania stosowania kosztów
3. dwie umowy z jednym pracodawcą a stosowanie kosztów uzyskania
4. przychód ze stosunku pracy niższy od wysokości kosztów
5. wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę a stosowanie kosztów uzyskania
V. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
1. prawidłowe obniżenie składki zdrowotnej po wyroku SN z 02 lutego 2016 r.
2. stanowisko ZUS po wyroku
VI. Wynagrodzenie za część miesiąca
1. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni wolne od pracy
2. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni robocze
3. wynagrodzenie, gdy pracownik przepracował 1 dzień w przypadku 30 dniowej choroby
4. wynagrodzenie gdy zwolnienie obejmuje wszystkie dni lutego (28 – 29 dni)
5. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy

Informacje o prelegentach:

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To główni księgowi, doradcy podatkowi, kontrolerzy finansowi, eksperci kadr i płac z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1.725 zł netto - 1.725

Cena zawiera:

certyfikat specjalisty ds. rachunkowości (kod zawodu 241103) wg klasyfikacji mpips, zaświadczenie men, 30 dni opieki poszkoleniowej, materiały szkoleniowe i zbiory przepisów, atrakcyjne zniżki i rabaty

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Tytuł wydarzenia: CERTYFIKOWANY Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych (kod zawodu: 241103)