Szkolenie: Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-rachunkowosci-dla-zaawansowanychkod-zawodu-121101-70543

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)

  ID szkolenia: 70543
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Sale szkoleniowe w Centrum Krakowa
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 8.09.-10.11.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  zajęcia w soboty

  08.09.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  15.09.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  22.09.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  29.09.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  06.10.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  13.10.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  20.10.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  27.10.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  03.11.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  10.11.2018 r. w godz. 10.00-16.00
  Egzamin odbędzie się: 10.11.2018 r. o godz. 10.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

ZWIĘKSZ SWOJE UMIEJĘTNOŚCI ANALITYCZNE, BIZNESOWE I ZARZĄDCZE

Kurs składa się z 4 WARSZTATÓW TEMATYCZNYCH prowadzonych przez ekspertów-praktyków (80 h warsztatów):

* moduł rachunkowości 40h – zajęcia z ekspertem rachunkowści
* moduł podatkowy 16h – zajęcia z doradcą podatkowym
* moduł analiz i controllingu 16h – zajęcia z kontrolerem finansowym
* moduł prawa pracy 8h – zajęcia z kierownikiem działu kadr i płac

- 70% czasu przeznaczymy na wykonywanie praktycznych ćwiczeń i analizę autentycznych przykładów z polskich i zagranicznych firm. W Tax Consilium będziesz liczył zadania, brał udział w dyskusjach i szukał rozwiązań rozliczeniowych.

- Na zajęciach zdobędziesz KOMPETENCJE i UMIEJĘTNOŚCI. Poznasz zaawansowaną rachunkowość finansową, rachunek kosztów, controlling, rachunkowość zarządczą oraz sprawozdawczość finansową.

- Zyskasz NAJBARDZIEJ AKTUALNĄ WIEDZĘ, KNOW-HOW i praktyczne NARZĘDZIA, które wykorzystasz natychmiast po zajęciach.

- Po Kursie przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

Dokonaj PEWNEGO WYBORU. Nasze Kursy posiadają AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY.


ZDOBĄDŹ WIEDZĘ, KTÓRĄ WYKORZYSTASZ W PRACY
Kierując księgowością firm, musisz posiadać wiedzę z wielu dziedzin. Na zajęciach:

- będziesz analizował sprawozdania finansowe firm (również pod kątem ryzyka i wskaźników),
- poznasz krajowy, międzynarodowy i europejski system podatkowy; dowiesz się,
jak przebiega kontrola skarbowa i jak wygląda nadzór podatkowy,
- poznasz zasady zaawansowanej sprawozdawczości finansowej, rachunkowości zarządczej i controllingu
- poznasz prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
m.in. poznasz źródła finansowania firm
- dowiesz się, jak funkcjonują systemy klasy ERP, jak prowadzić ich nadzór i dokumentację i wiele, wiele innych (poniżej znajdziesz program merytoryczny Kursu)


Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

- jeśli ukończyłeś Kurs Rachunkowości dla średniozaawansowanych
(nie jest to wymóg – wystarczy, że posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości i chcesz ją pogłębić)
- pracujesz w dziale finansowo-księgowym, biurze rachunkowym lub podatkowym
i masz ogólną orientację w tym zakresie
- masz styczność z zagadnieniami dotyczącymi pełnej księgowości i chciałbyś rozpocząć pracę na stanowisku głównego księgowego
- prowadzisz swoją firmę i chciałbyś analizować jej kondycję finansową, wdrożyć elementy controllingu,
umiejętnie kierować jej finansami
- posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Poznaj zakres merytoryczny kursu
Moduł I. Rachunkowość - 40 h
Zaawansowana rachunkowość, krajowe i międzynarodowe regulacje rachunkowości:

ustawa o rachunkowości
KSR/ kiedy korzystamy z Krajowych Standardów Rachunkowości
MSR / MSSF / w jakich przypadkach posługujemy się Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
lub Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej
Dyrektywy UE / kiedy stosujemy
Organizacja rachunkowości i kontroli wewnętrznej, organizacja pracy w komórkach pionu finansowo-księgowego
Metody wyceny stosowane w rachunkowości w warunkach kontynuacji działania oraz w warunkach braku kontynuacji działania. Kategorie cen stosowanych w wycenie
Ujęcie w księgach rachunkowych zdarzeń związanych z działalnością operacyjną, inwestycyjną i finansową
Wartości zawodowe i etyka

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

istota kosztów i kryteria ich kwalifikacji
koszty wytworzenia produktów
metody kalkulacji kosztu jednostkowego
koszty produkcji nie zakończonej
koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
rachunkowość zarządcza

Sprawozdawczość finansowa

sprawozdanie finansowe jednostki
sprawozdanie skonsolidowane
rodzaje i znaczenie sprawozdawczości finansowej
zakres sprawozdania, treść, terminy
badanie sprawozdań finansowych

Elementy związane z działalnością gospodarczą

gospodarka finansowa a wpływ otoczenia
źródła finansowania działalności gospodarczej
wartość pieniądza w czasie

Informacje, przepisy związane z działalnością gospodarczą

rozpoczęcie działalności
przekształcenie
likwidacja

Technologia informacji w rachunkowości

kontrola nad systemami informacyjnymi
użytkowanie systemów
wykorzystanie systemów informacyjnych do oceny działalności gospodarczej
sprzęt komputerowy i oprogramowanie
systemy Klasy ERP i ich funkcjonowanie
dokumentacja systemu informatycznego rachunkowości

Moduł II. Analiza finansowa i controlling - 16 h

analiza sprawozdań finansowych
metodologia analizy
analiza ryzyka
definiowanie i pomiar ryzyka w procesie zarządzania ryzykiem
analiza wskaźnikowa
analiza potencjału strategicznego firmy, analiza konkurencji, osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku
analiza kluczowych czynników sukcesu
controlling jako narzędzie wykorzystane w rachunkowości

Moduł III. Prawo i podatki z omówieniem zmian i przykładami - 16 h

zasady postępowania w systemie prawa krajowego
system prawa UE
międzynarodowe prawo podatkowe
kontrola skarbowa i szczególny nadzór podatkowy
prawo karno-skarbowe
ordynacja podatkowa
podatek dochodowy od osób prawnych
podatek dochodowy od osób fizycznych
opłata skarbowa,
podatek PCC
podatki kosztowe
podatek VAT,
podatek akcyzowy
prawo celne i dewizowe
pobór podatku różnych przypadkach – przykłady z życia wzięte

Moduł IV. Prawo pracy i ubezpieczenia - 8 h

nowelizacja Kodeksu pracy – przedstawione zmiany z przykładami praktycznym

Informacje o prelegentach:

Trenerzy są praktykami biznesu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2.185. zł netto - 2.185. zł brutto

Cena zawiera:

80h zajęć praktycznych warsztatów, Zaświadczenie MEN, Certyfikat z Kodem Zawodu wg. specyfikacji MPiPs,

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: Certyfikowany Kurs Rachunkowości dla zaawansowanych (Kod zawodu: 121101)