Szkolenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalista-ds-podatkowych-pit-cit-vat-pcc-kod-zawodu-241105-68640

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)


  ID szkolenia: 68640
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  al. Z. Krasińskiego 9/4
  31-111 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  25,27 kwietnia 2017 r.w godz. 17.00-20.00
  09,11,16,18,23,25,30 maja 2017 r.w godz. 17.00-20.00
  01,06,08 czerwca 2017 r. w godz. 17.00-20.00
  Egzamin odbędzie się: 08.06.2017 r. o godz. 17.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych
I UZYSKAJ CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN


W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO

- Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO-ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)
- Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach,
ćwiczył w grupach i analizował AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE
- Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)
- Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy
- Będziesz się uczył w MAŁEJ GRUPIE od 6 do 14 osób
-Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu
- Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.


DZIĘKI KURSOWI ZYSKASZ

- CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ kod zawodu 241105
wg klasyfikacji MPiPS*
- ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu
- Możliwość spłaty w ratach 0%
- Możliwość odrobienia zajęć wg Regulaminu
- 30 DNI opieki poszkoleniowej
- PAKIET SZKOLENIOWY: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis, ołówek, torbę
- Atrakcyjne zniżki i rabaty na udział w kolejnych kursach


DZIĘKI KURSOWI ZWIĘKSZYSZ

- Swoje KOMPETENCJE I UMIEJĘTNOŚCI
- PRZEWAGĘ na rynku pracy i w biznesie
- Biznesowe kontakty zgodnie z zasadami networkingu

DZIĘKI KURSOWI OTRZYMASZ

- PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania prawa podatkowego
- SPECJALISTYCZNĄ WIEDZĘ Z ZAKRESU MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO
- OPIEKĘ DORADCY (będziesz otrzymywał podsumowania modułów i dodatkowe materiały)
- Przynależność do biznesowej społeczności Tax Consilium


POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

- Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
- Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej, dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
- Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych
i najkorzystniejszych rozwiązań)
- Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

- Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.
- Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
- Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji.
- Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
- W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
- Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
- Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
- Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

Dzięki zajęciom z doradcami podatkowymi zdobędziesz umiejętności potrzebne do poruszania się w obrębie prawa podatkowego. Twoje przygotowanie potwierdzi zdanie egzamin przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium i zdobycie CERTYFIKATU SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ z kodem zawodu 241105 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Egzamin ma formę praktycznych zadań, z czego najważniejsze dotyczy sporządzenia bilansu (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach). Aby uzyskać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Co ważne, egzamin nie jest on obowiązkowy, nie pobieramy również za niego żadnych dodatkowych opłat (nawet jeśli podejdziesz do niego kilka razy). Możesz także z niego zrezygnować. W takim przypadku otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Specjalisty ds. Podatkowych zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jeśli jednak zdasz egzamin, otrzymasz zarówno ZAŚWIADCZENIE MEN, jak i CERTYFIKAT.


SKORZYSTAJ ZE WSPARCIA I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

Po Kursie otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. Przez 30 dni nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania lub wątpliwości związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać. Przydzielimy Ci również specjalne zniżki i rabaty na udział w kolejnych Kursach: 5% na drugi i 10% rabatu na trzeci (i każdy kolejny) Kurs w Tax Consilium. Zapoznaj się ze ŚCIEŻKAMI EDUKACYJNYMI TAX CONSILIUM, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy.

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

- Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
- Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
- Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
- Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Ordynacja podatkowa

Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.


II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.


IV. Podatek od towarów i usług VAT

Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Podstawy prawne podatku akcyzowego.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.


V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku.
Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny.
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1498 zł netto - 1498 zł brutto

Cena zawiera:

certyfikat specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, zaświadczenie men, raty 0%, 30 dni opieki poszkoleniowej pakiet szkoleniowy: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis

Dostępne zniżki:

 • 10% - zniżka dla studentów
 • 5% - zniżka przy zapisie 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)