Szkolenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalista-ds-podatkowych-pit-cit-vat-pcc-kod-zawodu-241105-69072

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)


  ID szkolenia: 69072
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Tax Consilium
  Krasińskiego 9/4
  31-111 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 2-17.12.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  02-03.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  09-10.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00
  16-17.12.2017 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 17.12.2017 r. o godz. 09.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków:
PIT, CIT, VAT, PCC.
Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej,
dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
Poznasz możliwości ulg i oszczędności
(nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego
(od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.
Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania
dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji.
Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich
MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych
i kształcenie umiejętności zarządczych.
Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy,
pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ
na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


ZDAJ EGZAMIN TAX CONSILIUM
I UZYSKAJ POTWIERDZENIE SWOICH KWALIFIKACJI

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

- Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
- Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości
i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
- Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
- Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

ZAKRES MERYTORYCZNY KURSU

I. Ordynacja podatkowa

Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.


II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


III. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.


IV. Podatek od towarów i usług VAT

Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Podstawy prawne podatku akcyzowego.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.


V. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC

Opodatkowanie umowy sprzedaży rzeczy ruchomych i nieruchomości, opodatkowanie umowy pożyczki, opodatkowanie umowy spółki oraz zmiany umowy spółki.
Podmioty na których ciąży obowiązek podatkowy.
Opodatkowanie spadków, darowizn, zachowku.
Zwolnienie z opodatkowania w odniesieniu do spadków i darowizn dla osób z najbliższej rodziny.
Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku.

Informacje o prelegentach:

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To doradcy podatkowi z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1.498 zł. netto - 1.498 zł. brutto

Cena zawiera:

certyfikat specjalisty ds. rachunkowości podatkowej, zaświadczenie men, raty 0%, 30 dni opieki poszkoleniowej pakiet szkoleniowy: autorskie materiały szkoleniowe, zbiory przepisów, notatnik, długopis

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Wydarzenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)