Szkolenie: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-kurs-specjalista-ds-podatkowych-pit-cit-vat-pcc-kod-zawodu-241105-70355

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)


  ID szkolenia: 70355
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Miejsce Szkolenia w Centrum Krakowa
  Rynek Główny 30/37
  Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 30.09.-28.10.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Harmonogram zjazdów

  Miejsce: Kraków

  30.09.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  06.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  14.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  21.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  27.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00
  28.10.2018 r. w godz. 09.00-15.00

  Egzamin odbędzie się: 28.10.2018 r. o godz. 14.00
  Czas trwania egzaminu: 1 h
  Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin.
  Egzamin nie jest obowiązkowy.
 • Organizator szkolenia:

  Tax Consilium Sp z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przygotuj się do prowadzenia rozliczeń podatkowych i uzyskaj
CERTYFIKAT SPECJALISTY DS. RACHUNKOWOŚCI PODATKOWEJ
z kodem zawodu według kwalifikacji zawodów i specjalności MPIPS oraz ZAŚWIADCZENIE MEN

W PRAKTYCE NAUCZ SIĘ MATERIALNEGO PRAWA PODATKOWEGO!

- Kurs ma formę praktycznych WARSZTATÓW PODATKOWO ROZLICZENIOWYCH (48 h zajęć)

- Przez min. 50% czasu będziesz liczył zadania, rozpatrywał case study, brał udział w dyskusjach, ćwiczył w grupach i analizował
AUTENTYCZNE PRZYKŁADY PODATKOWE

-Zyskasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY (zbiory przepisów, prezentacje, ćwiczenia, zadania i inne)

- Zdobędziesz BIZNESOWE UMIEJĘTNOŚCI cenione na rynku pracy

- Otrzymasz OPIEKĘ DORADCY, który będzie z Tobą w kontakcie przez cały czas trwania Kursu

- Przez 30 dni otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.

- Postaw na sprawdzoną jakość. NASZE KURSY POSIADAJĄ AKREDYTACJĘ KURATORIUM OŚWIATY


WEŹ UDZIAŁ W WARSZTATACH PODATKOWYCH

Zajęcia mają formę WYKŁADOWO-WARSZTATOWĄ.
Podczas wykładów poznasz najważniejsze podatki, przepisy i pojęcia. Przez min. 50% będziesz natomiast pracował w grupach, brał udział w dyskusjach i wykonywał wszystkie ćwiczenia, analizy oraz case study.
Będziesz samodzielnie wyszukiwał przepisy, naliczał podatki i tworzył rozwiązania dla AUTENTYCZNYCH KAZUSÓW PRAWNO-PODATKOWYCH. Trener cały czas będzie do Twojej dyspozycji. Będzie monitorował Twoją pracę i nadzorował postępy.
W trakcie Kursu otoczymy Cię OPIEKĄ DORADCY, z którym będziesz w stałym kontakcie.
Po każdym z modułów zajęciowych otrzymasz podsumowanie zajęć, dodatkowe materiały i zadania.
Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom organizacyjnym, skorzystasz z szerokich MOŻLIWOŚCI NETWORKINGOWYCH. W Tax Consilium stawiamy na budowanie społeczności biznesowych i kształcenie umiejętności zarządczych.
Dodatkowo nie stracisz żadnych zajęć – jeśli będziesz potrzebował pomocy, pomożemy Ci nadrobić zaległości i zapewnimy BEZPŁATNĄ MOŻLIWOŚĆ ODRABIANIA ZAJĘĆ na warunkach określonych w naszym Regulaminie.


POZNAJ MOŻLIWOŚCI PODATKOWE I ROZLICZENIOWE

- Na zajęciach poznasz mechanizmy działania oraz rozliczania najważniejszych podatków: PIT, CIT, VAT, PCC.
- Zdobędziesz niezbędną wiedzę z zakresu Ordynacji Podatkowej,
dzięki czemu będziesz potrafił reprezentować swoją firmę przed organami podatkowymi.
- Poznasz możliwości ulg i oszczędności (nauczysz się odnajdywania prawidłowych i najkorzystniejszych rozwiązań)
- Zdobędziesz umiejętność praktycznej interpretacji przepisów materialnego prawa podatkowego (od razu po zajęciach będziesz potrafił wykorzystywać zdobytą wiedzę)

Szkolenie skierowane jest do:

TEN KURS JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

- Jeśli pracujesz w dziale podatkowym lub finansowo-księgowym firm, kancelarii prawnej, biurze podatkowym lub rachunkowym
- Chciałbyś zdobyć obszerną wiedzę w zakresie Ordynacji Podatkowej i materialnego prawa podatkowego
- Ukończyłeś Kurs Rachunkowości od podstaw lub posiadasz podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów oraz chcesz podjąć pracę w obszarze księgowości i podatków
- Jesteś kandydatem na doradcę podatkowego i chcesz poznać praktyczne rozliczenia podatkowe w zakresie PIT, CIT, VAT, PCC (Kurs nie przygotowuje do egzaminu na doradcę podatkowego, ale praktycznie ukazuje te zagadnienia)
- Rozumiesz istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej
- Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie

Program szkolenia:

Poznaj zakres merytoryczny kursu
I. Ordynacja podatkowa i podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 16 h

- ORDYNACJA PODATKOWA
Dlaczego rozpoczynamy od ordynacji podatkowej?
Skutki zmian ordynacji podatkowej.
Organy podatkowe i ich właściwość.
Interpretacje przepisów prawa podatkowego.
Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych.
Powstawanie zobowiązania podatkowego.
Odpowiedzialność podatnika, płatnika i inkasenta za zobowiązania podatkowe.
Terminy płatności podatku.
Zaległość podatkowa.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych.
Odsetki za zwłokę i opłata prolongacyjna.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych.
Przedawnienie zobowiązań podatkowych.
Podpisywanie składanych deklaracji.
Informacje podatkowe.
Odpowiedzialność solidarna.
Prawa i obowiązki następców prawnych oraz podmiotów przekształconych.
Postępowanie podatkowe w przypadku unikania opodatkowania.
Pełnomocnictwo ogólne, szczególne i inne np. do doręczeń.
Sposoby doręczenia pism przez organy podatkowe.
Kontrola podatkowa.
- PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT
Opodatkowanie dochodów - zakres i regulacje.
Przychody uregulowane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Zwolnienia od podatku.
Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dokumentacja cen transferowych.
Leasing operacyjny i finansowy w podatku dochodowym od osób prawnych.
Koszty uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wyłączenia.
Istotne informacje związane z amortyzacją środków trwałych, mające wpływ na wysokość podatku dochodowego od osób prawnych.
Podstawa opodatkowania i wysokość podatku.
Ustalenie zaliczek na podatek dochodowy oraz wysokość podatku za okres rozliczeniowy.
Rodzaje składanych deklaracji, zeznań.
Najnowsze zmiany w ustawie o CIT.

II. Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT - 8 h

Opodatkowanie dochodów pracowników, przedsiębiorców, opodatkowanie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych i praw majątkowych, dochody z nieujawnionych źródeł.
Opodatkowanie dochodów osiąganych w kraju i zagranicą, miejsce pobytu - certyfikat rezydencji – znaczenie certyfikatu, termin ważności.
Moment uzyskania przychodu czyli ogólne i szczegółowe regulacje oraz moment powstania obowiązku podatkowego.
Zasada nieograniczonego oraz ograniczonego obowiązku podatkowego, unikanie podwójnego opodatkowania.
Zwolnienia.
Rodzaje przychodów, stawki podatkowe, rozliczenia.
Koszty uzyskania przychodów zgodnie z ustawą.
Deklaracje i zeznania podatkowe, różne w zależności od występującej sytuacji.
Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

III. Podatek od towarów i usług VAT - 16 h

Omówienie podstawy prawnej – ustawa o podatku od towarów i usług, rozporządzenia wydane do ustawy i przepisy unijne.
Zakres opodatkowania.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów WNT i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów WDT.
Import, eksport towarów.
Import, eksport usług.
Opodatkowanie przy likwidacji działalności spółki i zaprzestaniu działalności przez osobę fizyczną.
Powstanie obowiązku podatkowego.
Miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług.
Wysokość opodatkowania i odpowiednie stawki podatku.
Zwolnienia od podatku.
Wyłączenie stosowania obniżenia podatku.
Odliczanie częściowe podatku oraz korekta podatku naliczonego.
Informacje podsumowujące w obrocie krajowym i na obszarze Unii Europejskiej.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w szczególnych przypadkach.
Składanie deklaracji i informacji, rodzaje ,terminy.
Najnowsze zmiany w podatku od towarów i usług.

IV. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC - 8 h

Informacje o prelegentach:

Iwona Biernat Baran

Doradca podatkowy nr wpisu 12273, prawnik oraz trener. Z sukcesem zarządza kancelarią podatkową, wchodząc w skład jej zarządu. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe, które zdobywała m.in. pracując w charakterze inspektora Izby Skarbowej w Krakowie, gdzie zajmowała się orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego, opracowaniem decyzji, postanowień i innych pism wydawanych w trakcie postępowania odwoławczego i zażaleniowego oraz przygotowaniem odpowiedzi na skargi do WSA i NSA. Przez kilka lat była również pracownikiem urzędu skarbowego, gdzie odpowiadała za przeprowadzenie kontroli skarbowych, przygotowywanie projektów decyzji, odwołań, postanowień w zakresie zobowiązań podatkowych, a także orzecznictwem w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatków pośrednich. Absolwentka prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktorantka i wykładowca w tamtejszym Zakładzie Prawa Finansowego. Wykłada również w Krakowskiej Izbie Notarialnej oraz Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. E. Lipińskiego w Kielcach, prowadzi liczne szkolenia, konferencje i seminaria z zakresu prawa podatkowego. Prezes Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego. Autorka wielu branżowych publikacji. Prywatnie lubi wędrówki górskie, bieganie i podróżowanie.

W Tax Consilium prowadzi kursy i szkolenia z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości podatkowej oraz prawa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1.498. zł netto - 1.498. zł brutto

Cena zawiera:

48h lekcyjnych praktycznych warsztatów, zaświadczenie MEN, Certyfikat z kodem zawodu wg. specyfikacji MPiPs, pakiet powitalny: notes, torba, ołówek, długopis, autorskie materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.taxconsilium.com

Szkolenie, kurs: Certyfikowany Kurs Specjalista ds. Podatkowych: PIT, CIT, VAT, PCC (kod zawodu 241105)