Szkolenie

Certyfikowany kurs specjalisty ds. rozliczania czasu pracy kierowców

O szkoleniu

Cel szkolenia
- Zabezpieczenie przed nieuzasadnionymi roszczeniami
- Prawidłowe wyliczenie wynagrodzeń kierowców
- Przygotowanie do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego
- Unikanie konsekwencji naruszenia przepisów czasu pracy kierowców
- Praktyczne przygotowanie do pracy kierowcy zawodowego
Kto powinien wziąć udział?
- Pracownicy działu kadr i płac, księgowi
- Kierownicy działu transportu, logistyki, spedycji
- Dyspozytorzy i planiści
- Właściciele firm transportowych
- Kierowcy zawodowi

Program szkolenia

Dzień I

1. Rejestracja czasu pracy kierowcy

- Ustawowe wymogi instalacji i uzytkowania urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców
- Pojazdy zwolnione z użytkowania tachografów
- Przewóz niezarobkowy, na potrzeby własne, przewóz rzeczy i osób, linie regularne
- Odstępstwa od stosowania norm czasu prowadzenia – prawidłowe zastosowania art. 12 - - - - Rozporządzenia 561/2006
- Wymóg legalizacji i kalibracji tachografów
- Tachografy analogowe – rodzaje tachografów i rodzaje wykresówek
- Rodzaje trybów tachografu
- Jazda na „łóżeczku” – praktyka a ustawodawstwo
- Rodzaje zapisów tachografu na wykresówkach
- Prawidłowy sposób wypełnienia wykresówek
- Dobór wykresówki do tachografu
- Odczytywanie informacji z wykresówki
- Prawidłowe ręczne odwozorywanie aktywności na rewersie wykresówki
-Elementy systemu tachografu cyfrowego
- Rodzaje tachografów cyfrowych – VDO, Stoneridge, Actia, EFKON
- Karty do tachografu cyfrowego - karta kierowcy, przedsiębiorstwam warsztatowa i kontrolna
- Wymóg i narzędzia pobierania danych z tachografu cyfrowego i karty kierowcy
- Prawidłowa lokalizacja łącza komunikacyjnego w poszczególnych tachografach cyfrowych
- Procedura pobierania danych z tachografu cyfrowego
- Czas UTC a czas lokalny
-Piktogramy na wydrukach z tachografu cyfrowego
- Ręczne odworowania aktywności w przypadku tachografu cyfrowego
- Powszechne sposoby manipulacji zapisów na wykresówkach tachografu analogowego oraz na tachografie cyfrowym
- Prawne oraz praktyczne konsekwencje manipulacji zapisów tachografów
- Zakres geograficzny stosowania norm AETR oraz 561/2006
- Transport poza granice UE – jakie normy stosować?
- Zakres kontroli na trasie i w przedsiębiorstwie
- Uprawnione organy do kontroli czasu pracy kierowcy w Polsce
- Dokumentacja podlegająca kontroli
- Unijny formularz socjalny zaświadczający okresy nieprowadzenia pojazdu – jaki formularz stosować?

2. Czas jazdy, przerw i odpoczynków

- 24- i 30-godzinne okresy kontrolne a dzienne odpoczynki
- Dzienny odpoczynek regularny i skrócony
- Dzienny odpoczynek na promie lub platformie kolejowej
- Dzienny okres prowadzenia a norma czasu prowadzenia
- Przykład naruszenia łącznego czasu prowadzenia w dziennym okresie prowadzenia
- Związek między dziennymi odpoczynkami a dziennymi okresami prowadzenia – analiza przypadku
- Maksymalny okres prowadzenia pomiędzy prawidłowymi przerwami
- Przykład naruszenia – przerwa dzielona
- Prawidłowa przerwa w załodze kilkuosobowej
- Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące przerwy w załodze a zalecenia praktyczne
- Naruszenie lącznego czasu prowadzenia w tygodniu – brak konsekwencji
- Łączny czas prowadzenia w kolejnych dwóch tygodniach – analiza krzyżowa
- Odpoczynki tygodniowe regularne i skrócone w Rozporządzeniu 561/2006
- Prawidłowe rekompensowanie skróconych odpoczynków tygodniowych
- Prawidłowy odstęp pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi
- Warunki wydłużenia odstępu pomiędzy odpoczynkami tygodniowymi na podstawie Roporządzenia 1073/2009
- Wpływ naruszenia odpoczynku tygodniowego na odpoczynki dzienne
- Porównanie podstawych norm prowadzenia i odpoczynków z umową AETR
- Taryfikatory kar i mandatów w Polsce
- Czy za to samo wykroczenie może być ukarany kierowca i przedsiębiorca?
- Porównanie taryfikatorów w poszczególnych krajach Unii Eurpejskiej
- Formalne wymogi przeprowadzenia prawidłowej kontroli drogowej – możliwości odwołania
- Protokół kontroli i decyzja administracyjna
- Kaucjonowanie
- Procedura odwoławcza
- Narzędzia do analizy czasu pracy kierowców

Dzień II

3. Ewidencjonowanie czasu pracy kierowcy

- Regulacje dotyczące kierowców w ustawie o czasie pracy kierowców i kodeksie pracy
- Ustawa o czasie pracy kierowców a Rozporządzenie 561/2006
- Dopuszczalne okresy rozliczeniowe w przewozie osób i rzeczy
- Ustawa antykryzysowa – możliwości i konsekwencje wydłużenia okresów rozliczeniowych
- W jaki sposób wprowadzić zmianę okresu rozliczeniowego?
- Podstawowy system czasu pracy
- Równoważny system czasu pracy – określenie maksymalnych planów w transporcie drogowym
- Harmonogram czasu pracy – czy jest wymagany i potrzebny?
- Zadaniowy system czasu pracy – formalne możliwości wprowadzenia systemu w firmie transportowej
- Możliwości organizacji pracy kierowcy w przerywanym i mieszanym systemie czasu pracy
- Podejście kodeksowe do czasu pracy a czas pracy kierowcy w ustawie o czasie pracy kierowcy
- Obowiązkowa przerwa w pracy kierowcy – „przerwa śniadaniowa”
- Niezaplanowane postoje kierowcy a czas jego pracy
- Odpoczynki dobowe a czas pracy
- Czas pracy w niedzielę i święta – prawidłowa definicja zakresu niedzieli w regulaminie pracy
- Szczególne przypadki dodatku za pracę w okresie niedzielno-świątecznym
- Dzień wolny od pracy – czy jedynie sobota?
- Rodzaje dyżurów kierowcy wynikające z przerwy w pracy, z przerwy w prowadzeniu pojazdu oraz z jazdy w załodze
- Konsekwencje pracy w porze nocnej
- Dokumentacja podlegająca kontroli przez inspektora PIP
- Obowiązek tworzenia ewidencji czasu pracy kierowcy
- Definicja doby pracowniczej i jej konsekwencje przy tworzeniu prawidłowej ewidencji czasu pracy kierowcy
- Nakładanie się dób pracowniczych – interpretacja GIP

4. Rozliczanie czasu pracy – wynagrodzenia kierowców

- Systemy wynagrodzeń zabronione w przypadku kierowcy
- Rodzaje godzin nadliczbowych dobowych
- Obliczenie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
- Problematyka godzin nadliczbowych w systemie równoważnym
- Godziny nadliczbowe średniotygodniowe
- Metoda PIP i MPiPS na obliczenie nadgodzin średniotygodniowych
- Rekompensowanie godzin nadliczbowych czasem wolnym
- Czas wolny za godziny nadliczbowe – czy wliczamy do wynagrodzenia?
- Limit godzin nadliczbowych w roku
- Rodzaje dyżurów kierowcy
- 60% i 30% stawki czy 100% i 50% stawki za dyżury?
- Zasady rekompensowania dyżurów czasem wolnym
- Czas wolny za dyżury – płatny czy nie?
- Czy możliwe jest rekompensowanie czasem wolnym wstecz?
- Dodatek za pracę w niedzielę – 100% czy 200%?
- Rekompensowanie pracy w niedzielę
- Wynagrodzenie za chorobowe, urlopy i nieobecności w pracy
- Porównanie systemów czasu pracy pod względem wysokości poborów – który z systemów jest najkorzystniejszy dla pracodawcy?
- Narzędzia do rozliczania wynagrodzenia kierowcy na podstawie zaewidencjonowanego czasu pracy
- Obowiązek rozliczania podróży służbowej
- Należności z tytuły podróży służbowej
- Rozliczanie krajowych delegacji służbowych
- Rozliczanie zagranicznych delegacji służbowych
- Narzędzia do rozliczania delegacji służbowych

Czas trwania

10:00- 15:30

Prelegenci

Cytat
Dariusz Wata
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Autor programu Tachospeed. Autor
i współautor artykułów poświęconych tematyce czasu pracy kierowców. Szkoleniowiec służb kontrolnych. Pomysłodawca systemu tachoPORT. Specjalizuje się w prawnych i księgowych zagadnieniach transportu drogowego, w szczególności w kwestiach związanych
z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej w świetle obowiązujących przepisów.

Gdzie i kiedy

Katowice 21 - 22 listopada 2011
centrum Katowic

40-043 Katowice

Jordana 18

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
netto+23% VAT (2 dni szkolenia), kolejna osoba z tej samej firmy 20% rabat
900 PLN
Cena zawiera:
  • Materiały szkoleniowe oraz książka i CD z aktualnymi przepisami. Lunch i przerwy kawowe. Certyfikat ukończenia szkolenia.
Weź udział

Organizator

EduTax
43-100 Tychy
Żorska 4/6
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

- Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego bezpośrednio na naszej stronie internetowej lub poprzez pobranie formularza zgłoszeniowego i odesłanie go na adres e-mail: szkolenia[at]edutax.pl. Mogą też Państwo zgłosić udział wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy faksem na numer 32 763-24-01.

- Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie przed szkoleniem wpłaty na konto, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu. Płatności należy dokonać na konto: BRE Bank SA, numer rachunku : 73 1140 2004 0000 3602 6586 6540. Na przelewie prosimy umieścić następujące dane: temat i datę szkolenia oraz nazwiska uczestników.

- W przypadku, gdy wykładowca z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie EduTax zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć. Uczestnicy szkolenia wskazani przez osobę zgłaszającą zostaną niezwłocznie poinformowani o tym fakcie.

- Przy odwołaniu zgłoszenia do 7 dni przed terminem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Nie stawienie się na zajęcia, a także odwołanie uczestnictwa w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia spowoduje obciążenie pełnymi kosztami. Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej faksem lub e-mailem. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. - Dokonując zgłoszenia oświadczają Państwo, że znają i akceptują warunki uczestnictwa i rezygnacji w szkoleniu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

EduTax
43-100 Tychy Żorska 4/6
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!