Szkolenie

Certyfikowany Kurs Specjalisty Podatku VAT

O szkoleniu

-
Kto powinien wziąć udział?
-

Program szkolenia

Dzień I – transakcje krajowe

1. Ogólne zasady opodatkowania dostawy towarów i świadczenia usług.
2. Czynności nieodpłatne a ich ujęcie dla celu podatku VAT.
3. Świadczenie usług, przekazanie lub zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy.
4. Podatek VAT a świadczenia z ZFŚS.
5. Obowiązek podatkowy
6. Podstawa opodatkowania; zasady rozliczania rabatów, korekt in minus oraz nn plus; zagadnienie opodatkowania premii pieniężnych.
7. Podatek naliczony
8. Zasady odliczania podatku VAT od samochodów i paliw
9. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów.
10. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
11. Zasady wystawiania faktur VAT:
12. Faktur korygujące:
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
16. Planowane zmiany na 2011

Dzień II – transakcje zagraniczne

1. Podstawowe definicje w obrocie zagranicznym dla celu podatku VAT:
* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów -WNT,
* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów – WDT,
* eksport i import towarów i usług.
2. Eksport towarów - nowy moment powstania obowiązku podatkowego, formy potwierdzenia (dokument celny), sposób rozliczenia eksportu
3. Import i "eksport" usług - prawidłowe ustalenie miejsce świadczenia, w tym m.in.: opodatkowanie licencji, usługi finansowe, usługi marketingowe.
4. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:
* przemieszczenie jako WNT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WNT,
* problematyka magazynu konsygnacyjny
5. Zasady opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów:
* przemieszczenie jako WDT,
* obowiązek podatkowy VAT,
* podstawa opodatkowania w WDT,
* warunki stosowania stawki 0% VAT – wymagana dokumentacja oraz zmiany w terminach rozliczania WDT
6. Pojęcie transakcji trójstronnych oraz transakcji łańcuchowych.
7. Prawidłowe ustalenie kursu waluty obcej.
8. Rodzaje faktur VAT:
* faktury VAT zewnętrzne i wewnętrzne,
* faktura VAT RR,
* faktura VAT MP,
* faktura VAT marża,
* faktury wystawiane przez nabywcę,
* dokumenty zrównane z fakturami VAT,
* faktury wystawiane i przesyłane w formie elektronicznej.
9. Zasady wystawiania faktur VAT:
* treść faktur,
* termin wystawienia,
* faktury zaliczkowe,
* błędy dotyczące fakturowania,
* wystawienie faktury po terminie.
10. Faktur korygujące:
* zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
* termin wystawienia faktur korygujących,
* ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT-7,
* zasady ujęcia faktur korygujących po stornie nabywcy.
11. Zasady wystawiania i ujmowania not korygujących.
12. Zasady wystawiania duplikatów faktur.
13. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur VAT:
* "puste" faktury,
* anulowanie faktury.
14. Zasady refakturowania.
15. Praktyczne problemy związane z fakturowaniem:
* symbol PKWiU na fakturach,
* faktura a różne stawki VAT,
* podpis na fakturze, fakturze korygującej, nocie korygującej.
16. Zasady szczególne odliczania VAT, w przypadku:
* zasady odliczania VAT od samochodów osobowych i paliwa,
* sprzedaż samochodu a korekta podatku VAT oraz sprzedaż środków trwałych po wygaśnięciu umowy leasingu.
17. Odliczenie podatku naliczonego w odniesieniu do duplikatów – orzecznictwo.
18. Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności, w tym m.in.: warunki stosowania, konieczność korekty.
19. Deklaracje kwartalne podatku VAT.
20. Likwidacja sankcji w podatku VAT.
21. Najnowsze orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych.
22. Planowane zmiany na 2011

Czas trwania

16 godzin lekcyjnych, 2 dni

Prelegenci

Cytat
Paweł Łabno - Kierownik Zespołu Podatku od Towarów i Usług ECDDP, doradca podatkowy, prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez szereg lat współpracownik spółki doradztwa podatkowego, jest autorem licznych artykułów i komentarzy z zakresu prawa podatkowego publikowanych m.in. w: Forum Doradców Podatkowych, Vademecum Głównego Księgowego, Kwartalnik Prawa Podatkowego, Rzeczpospolita; specjalizuje się w tematyce podatku od towarów, reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, posiada również doświadczenie w audytach podatkowych.
Wykładowca problematyki podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług.

Ewa Sokołowska – Strug
Dyrektor Departamentu Podatków Pośrednich
Doradca podatkowy; prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i wieloletni współpracownik polskich i międzynarodowych firm doradczych. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem od towarów i usług oraz postępowaniem przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jest autorką licznych publikacji eksperckich z zakresu prawa podatkowego oraz uznanym wykładowcą problematyki podatku od towarów i usług.

Gdzie i kiedy

Katowice 29 - 30 września 2011
-

Katowice

-

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 23 września 2011
-

Warszawa

-

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
-
890 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków
ul. Zielony Most 8
woj. małopolskie
Intencją powołania Spółki ECDDP Szkolenia Sp. z o. o. (członek Grupy ECDDP)) było połączenie Państwa potrzeb szkoleniowych z najlepszą praktyką dostępną na ogólnopolskim rynku. Od 2006 roku czerpiąc doświadczenie i zaplecze merytoryczne z pozostał...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie ecddp.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ECDDP Szkolenia Sp. z o. o.
31-351 Kraków ul. Zielony Most 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!