Certyfikowany kurs z Zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część trzecia - zawieranie, realizacja i nadzór nad umowami

O szkoleniu

Razem z naszym ekspertem stworzyliśmy kurs, który ma na celu pokazać wszystko to co osoby merytoryczne muszą wiedzieć o zamówieniach publicznych oraz zawieraniu, realizacji i nadzorze nad umowami.

Zapisz się na trzecią część dedykowanego kursu, który pomoże uzyskać wiedzę o tym jak:

wygląda weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje;
zawarcie umowy a data obowiązywania umowy
wynagrodzenie wynikające z umowy
oraz wiele innych ważnych kwestii dotyczących umów.

Dla uzyskania pełnej wiedzy i jak największej korzyści, proponujemy zrealizować wszystkie 3 części naszego specjalnego kursu.

1 CZĘŚĆ: Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część pierwsza - procedura przetargowa
2 CZĘŚĆ: Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część druga - tryby udzielania zamówień
3 CZĘŚĆ: Certyfikowany kurs z zamówień publicznych dla pracowników komórek merytorycznych - część trzecia - zawieranie, realizacja i nadzór nad umowami

Przejdź razem z naszym ekspertem wszystkie najtrudniejsze kroki i zdobądź unikalne doświadczenie, które z pewnością ułatwi Ci pracę!
Kto powinien wziąć udział?

Kurs dedykowany dla pracowników komórek merytorycznych.

Program szkolenia

CZĘŚĆ 3. ZAWIERANIE, REALIZACJA i NADZÓR UMÓW PRZEZ OSOBY MERYTORYCZNE

Obowiązki zamawiającego poprzedzające zawarcie umowy

 1. Weryfikacja zabezpieczenia należytego wykonania umowy: na co należy zwrócić uwagę, jakie zapisy są niedopuszczalne, przypadki żądania zabezpieczenia w wyższej wysokości, zabezpieczenie a zmiany umowy i opcje;
 2. Formalności jakie muszą zostać spełnione po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy:
 • żądanie dokumentów dotyczących osób;
 • polisa wykonawcy: omówienie „podchwytliwych” zapisów;
 • formalności dotyczące konsorcjum: zakres możliwej weryfikacji umowy konsorcjum;

Uchylanie się od zawarcia umowy i wynikające z tego konsekwencje dla wykonawcy i zamawiającego;

 1. Zawieranie umów

Reprezentacja stron umowy

 • reprezentacja wykonawcy w zależności od jego formy prawnej;
 1. Czym jest kontrasygnata Skarbnika i jaki wywołuje skutek prawny;
 2. Forma pisemna/elektroniczna/hybrydowa zawieranej umowy;
 3. Termin zawarcia umowy – kiedy można uznać umowę za zawartą;

Terminy

 1. Terminy w umowach zgodnie z PZP;
 2. Liczenie terminów zgodnie z kodeksem cywilnym;
 3. Zawarcie umowy a data obowiązywania umowy;

Wymogi prawne związane z realizacją umów

 1. Egzekwowanie zasady realnego wykonania zamówienia, zwłaszcza powinności dochodzenia roszczeń;
 2. Warunki zamówienia z dokumentów zamówienia, oferta wykonawcy a umowa;
 3. Hierarchia dokumentów/czynników kształtujących zobowiązanie: co jest ważniejsze? Umowa, przepisy prawa, normy techniczne?
 4. Obowiązki zamawiającego;
 5. Obowiązki wykonawcy;
 6. Zakazane postanowienia umów;
 7. Obowiązkowe postanowienia umów;
 8. Weryfikacja zatrudnienia na umowę o pracę;
 9. Jawność umów;

Wynagrodzenie wynikające z umowy

 1. Rozliczanie umowy, obowiązki wykonawcy, zakres jego odpowiedzialności i związane z nimi wynagrodzenie;
 2. Formy wynagrodzenia;
 3. Zaliczkowanie
 4. Płatności częściowe;
 5. Zasady i sposoby rozliczania opcji;
 6. Nominalizm i waloryzacja/indeksacja;

Podwykonawstwo i związane z nim obowiązki Zamawiającego;

 1. Możliwość realizacji zamówienia przez podwykonawcę;
 2. Podwykonawca w dostawach, usługach, robotach budowlanych;
 3. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego względem podwykonawcy;
 4. Obowiązkowe zapisy umów z podwykonawcą i ich egzekwowanie;
 5. Ryzyko nienależnego wykonania umowy przez podwykonawcę;

Odbiory

 1. Rodzaje protokołów odbioru;
 2. Odbiory bezusterkowe: uwarunkowania prawne i wątpliwości;
 3. Możliwość „cofnięcia” odbioru”;
 4. Odbiór jednostronny;
 5. Termin odbioru i związane z nim obowiązki zamawiającego;
 6. Konsekwencje niedokonania odbioru;

Zasady ustalania i egzekwowania kar umownych;

 1. Przesłanki odpowiedzialności wykonawcy;
 2. Nieterminowe wykonanie zamówienia: zwłoka a opóźnienie;
 3. Nienależyte wykonanie zamówienia: inne okoliczności niż nieterminowość;
 4. Poziomy kar umownych;
 5. Obniżenie kary umownej;
 6. Odpowiedzialność odszkodowawcza na zasadach ogólnych;

Rękojmia i gwarancja: zakres odpowiedzialności i egzekwowanie;

Zasady wprowadzania zmian treści zawartej umowy:

 1. Zmiany nieistotne;
 2. Realizacja dodatkowych dostaw, usług, robót;
 3. Wyjątkowa zmiana wykonawcy;
 4. Zmiana umowy wymuszona okolicznościami nieprzewidywalnymi;
 5. Zmiana „niskowartościowa”;
 6. Konsekwencje dokonania zmian umów w sprzeczności z obowiązującymi przepisami;

Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie umowy i wynikające z tego konsekwencje. Unieważnienie umowy: przypadki;

Nowe obowiązki związane z rozliczeniem umowy:

 1. Ogłoszenie o wykonaniu umowy i termin w jakim musi zostać sporządzone;
 2. Raport z realizacji umowy;

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

IWONA HOLKA

Były członek KIO. Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych.

Prowadzi konsultacje i doradztwo z dziedziny zamówień publicznych, a także szkolenia.

Posiada praktyczne doświadczenie m.in. w: opracowywaniu dokumentacji przetargowych, sporządzaniu odwołań i reprezentacji przed KIO. Brała udział w wielu projektach, również współfinansowanych ze środków UE, koordynowała prace związane z zamówieniami publicznymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
999
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena 2S
dobierz szkolenie VOD 50% taniej
1 499
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • Aplikację mobilną z nową ustawą Pzp na system Android i iOS; dostęp do EduStrefy;
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. Głównym obszarem działalności ApexNet jest organizacja szkoleń z obszaru zamówień publicznych. Naszą misją w tym zakresie jest poprawa jakości wydatkowania pieniędzy publicznych w Polsce. Od początku swojej dz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!