Szkolenie: Certyfikowany Office Manager

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/certyfikowany-office-manager-69495

Informacje o szkoleniu

 • Certyfikowany Office Manager


  ID szkolenia: 69495
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28-29.09.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Kwalifikacje profesjonalnego Office Managera to przede wszystkim umiejętności wspierania w organizowaniu codziennych działań przełożonych, jak i zdolność do sprawnego zarządzania przepływem informacji, które pojawiają się na linii zarządzający - działy firmy. Wieloaspektowy charakter tego stanowiska wymaga zdolności budowania funkcjonalnych rozwiązań wewnętrznych, które ułatwią i uproszczą korzystanie z danych, informacji i dokumentów w firmie.

Przygotowaliśmy program nastawiony na rozwój wiedzy i umiejętności kierowników biur, w taki sposób, aby podczas zajęć rozwijać najbardziej newralgiczne kompetencje. Podczas szkolenia skupimy się na omówieniu takich elementów praktyki zawodowej jak: planowanie spotkań i zebrań, zarządzanie informacją, koordynacja dokumentacji, tworzenie pism, raportowanie, sporządzania budżetu biura, ochrona danych osobowych.

Szkolenie skierowane jest do:

Office menedżerów
Kierowników biur
Kierowników i specjalistów ds. administracji
Kierowników sekretariatów
Osoby odpowiedzialne za koordynacje pracy biura

Program szkolenia:

DZIEŃ I – 28 września 2017 r.

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Romana Pietruk, ekspert prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, bezpieczeństwa umów i danych

PRZYGOTOWANIE I AKTUALIZOWANIE REGULAMINÓW ORAZ PROCEDUR FIRMOWYCH
W jaki sposób przygotować regulacje organizacji pracy wewnątrz firmy?

Regulamin wewnętrzny firmy – konstrukcja
Zastosowanie różnego rodzaju regulaminów
Wprowadzanie zmian do regulaminów
Ogłaszanie zmian i treści regulaminów
Jak tworzyć procedury na zlecenie przełożonych?
Dokumenty związane z procedurą
Zastosowanie procedur
CASE STUDY: Przygotowanie regulaminu
CASE STUDY: Konsekwencje złamania zasad zapisanych w regulaminac

TERMINY W SPÓŁCE
Jak zgodnie z prawem liczyć terminy?

Terminy administracyjne i cywilne
Jak liczymy terminy? Czy sobota jest dniem wolnym od pracy?
Terminy zwykłe i zawite
Skutki niedochowania terminów na gruncie relacji cywilnych i administracyjnycH

KOORDYNOWANIE PRZEPŁYWU DOKUMENTACJI I DOSTĘPU DO INFORMACJI W FIRMIE
Jak organizować wymianę i dostęp do informacji oraz dokumentacji?

Uprawnienia i dostęp do informacji w firmie – co reguluje te kwestie i jakich zasad należy przestrzegać?
Podpisywanie dokumentów
Przepływ informacji w formie elektronicznej i pisemnej – kategoryzacja spraw
Udostępnianie dokumentów – co można udostępniać, a czego nie?
Elektroniczny obieg dokumentów w firmie, mobilny dostęp do dokumentów
CASE STUDY: Błędy w przepływie informacji, skutki uchybień

PRZYGOTOWANIE I KOORDYNOWANIE DOKUMENTACJI KONTRAKTOWEJ W BIURZE
Jak nadzorować prawidłowy proces zawierania umów i utrzymywania kontaktów z kontrahentami firmy?

Określanie przedmiotu umowy
Zapisy dotyczące obszaru współdziałania stron
Tajemnica przedsiębiorstwa - kiedy możemy ujawnić informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa i komu?
Określanie procedur i ich weryfikacja
Wzory oświadczeń
Formularze, zamówienia czy umowy?
Nowa ustawa o terminach płatności w transakcjach handlowych
Jak liczyć terminy w umowach?
Korzystanie z wzorców umownych - skutki, możliwość obrony przed niekorzystnymi zapisami
Umowa przedwstępna, a umowa ostateczna - warunki i różnice
Formy umowy. Jak wybrać właściwą formę umowy?
Ogólne warunki umów
Rodzaje umów handlowych i ich zastosowanie
CASE STUDY: praca na wzorach umów – analiza kluczowych zapisów

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W BIURZE
Jak zabezpieczać kluczowe informacje dotyczące klientów, pracowników i kontrahentów?

Istota danych osobowych przetwarzanych w firmie.
Jakie dane osobowe przetwarzane są w firmie, rozróżnienie na dane osobowe pracowników (regulacje związane
z prawem pracy), a dane osobowe kontrahentów
Obowiązek ochrony danych osobowych
Dokumentacja związana z przetwarzaniem danych osobowych
Warunki dostępu do danych osobowych
Dane osobowe w „sieci” – bezpieczne przetwarzanie danych i dokumentów w formie elektronicznej
CASE STUDY: Naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych

16.00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia

DZIEŃ II – 29 września 2017 r

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie zajęć

Ekspert: Małgorzata Wozba - praktyk w zakresie obsługi kancelaryjnej, dokumentacyjnej i organizacyjnej Zarządów

ORGANIZACJA I OBSŁUGA POSIEDZIEŃ, NARAD, SPOTKAŃ MENEDŻERSKICH
Jak przygotować i koordynować przebieg zebrania menedżerskiego?

W jaki sposób przygotować spotkanie/naradę menedżerów?
Przesyłanie zaproszeń, odbieranie zaproszeń, potwierdzenia, kluczowe informacje
Przygotowanie spotkania i niezbędnej dokumentacji
Przygotowanie agendy spotkania
CASE STUDY: Notatki służbowe ze spotkania
CASE STUDY: Protokół spotkania

PRZYJMOWANIE ORAZ EWIDENCJA DOKUMENTÓW
Jakie procedury stosować w prawidłowej obsłudze napływającej dokumentacji i korespondencji?

Dokumentacja przychodząca – postępowanie
Reguły przetwarzania dokumentacji napływającej
Przekazywanie dokumentów wewnątrz firmy
Rejestracja dokumentów

KATALOGOWANIE I PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW FIRMY
W jaki sposób oznaczać, porządkować i przechowywać różnego rodzaju dokumenty?

Oznaczanie i porządkowanie dokumentów
Organizowanie dokumentów, dokumenty powiązane
Jak katalogować korespondencję przychodzącą i wychodzącą; w jaki sposób archiwizować?
Skanowanie i przechowywanie różnego rodzaju dokumentów
CASE STUDY: analiza dobrych praktyk katalogowania

TWORZENIE PISM
Jak prawidłowo sporządzać pisma formalne?

Analiza treści pisma, dokumentu, opracowanie planu wypowiedzi
Pułapki dosłowności - jak uniknąć przesady?
Zasada równości i obiektywizmu
Weryfikacja danych, uzupełnienie braków, kompletowanie załączników
Akceptacja, podpisy i dystrybucja
Wartość informacyjna i użytkowa dokumentu
Przygotowanie dokumentów w formie elektronicznej

ZARZĄDZANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ DLA FIRMY ZAPYTANIA OFERTOWE, ZAMÓWIENIA I DOSTAWY
Jak przygotować i koordynować zamówienia dla biura?

Przygotowanie zapytania ofertowego – na co zwracać uwagę?
Umowa dotycząca dostawy – kluczowe elementy, zapisy, zabezpieczenie interesów firmy
Koordynacja realizacji umowy
CASE STUDY: Niezgodność zamówienia – procedury postępowania, reklamacja

16.00 Zakończenie drugiego dnia szkolenia

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk
Prawnik z ponad 10 - letnim doświadczeniem, członek zarządu spółki doradczej w obszarze przedsiębiorczości i obsługi spółek kapitałowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne UE, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Rosyjskiej Federacji.
Specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.

Małgorzata Wozba
Trener, wieloletni praktyk w zakresie obsługi najwyższych organów spółek akcyjnych. Pełniła funkcję Dyrektora Finansowego i Dyrektora Biura Zarządu.
Posiada doświadczenie w tworzeniu systemów do zarządzania sprzedażą, wdrażania i planowania rozwiązań systemowych. Projektowała raporty sprzedażowe, raporty analizujące efektywność działań, raporty wykonania budżetu.
Specjalizuje się w analizie kosztów działalności.Obecnie niezależny ekspert i doradca firm w zakresie obsługi administracyjnej, korporacyjnej i prawnej, poszukiwania rozwiązań optymalizujących i wprowadzających oszczędności. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawno-organizacyjnej spółek, projektowaniu i wdrażaniu procedur, przygotowaniu i zarządzaniu dokumentacją korporacyjną, wsparciem w prowadzeniu kancelarii przedsiębiorstwa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - zgłoszenie do 13.09.2017 - 1 470 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 14.09.2017 - 1 870 PLN + 23% VAT

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla 1 osoby materiały szkoleniowe, zaświadczenie ukończenia szkolenia poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Szkolenie, kurs: Certyfikowany Office Manager