Szkolenie

Certyfikowany Project Manager

O szkoleniu

Reorganizacja przedsiębiorstwa, działu, wdrożenie nowego oprogramowania, opracowanie nowego produktu, zakup niektórych środków trwałych, inwestycje, rozbudowa magazynu, budowa nowych obiektów – wszystkie te działania wykraczają poza standardowe czynności wykonywane przez specjalistów poszczególnych działów. Realizowane jako projekty cechują się większą efektywnością, wymagają mniejszych nakładów i krótszego czasu realizacji.

Co daje przedsiębiorstwu zarządzanie projektem? – czy jest to zbędny balast, czy też wręcz odwrotnie „silnik” napędzający firmę.

Obecnie na rynku istnieje kilka wartościowych metodyk zarządzania projektem, najpopularniejsze to Prince 2, PMI, Scrum, Zarządzanie Cyklem Realizacji Projektu.
Większość użytkowników tych metodologii skarży się jednak na to, że są one zbyt sformalizowane, a ich precyzyjne dostosowanie wymaga zbyt wielu modyfikacji, usprawnień i zmian.

Nasz warsztat jest prezentacją autorskiej metody zarządzania projektami.
Nasz warsztat sam w sobie jest projektem, który zaplanujesz, doświadczysz, poprowadzisz i będziesz nim zarządzać.

Oparcie szkolenia Certyfikowany project manager na studium przypadku pozwala zrealizować następujące cele:

-przygotować uczestników do stworzenia struktury organizacyjnej na potrzeby PM
-zaprojektować podstawowe dokumenty wspierające PM w przedsiębiorstwie, takie jak m.in. karta projektu, raporty z przebiegu projektu, harmonogramy finansowo – rzeczowe
-zaplanować przebieg projektu, jego budżet i harmonogram
-kontrolować przebieg projektu
-eliminować odchylenia od planu projektu
-przewidywać i kontrolować ryzyko związane z projektem

PODSTAWOWYM CELEM SZKOLENIA CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER JEST:

-Pozyskanie wiedzy na temat sprawnej i efektywnej realizacji projektu
-Minimalizacja kosztów realizacji projektu
-Lepsze wykorzystanie zasobów firmy – ludzi, sprzętu i majątku przedsiębiorstwa
-Stworzenie formalnych wytycznych od organizacji zespołów projektowych w firmie
-Usprawnienie organizacji firmy, poprzez lepsze zarządzanie zespołami projektowymi
-Stworzenie metodologii zmian a w konsekwencji minimalizacja liczby popełnianych błędów
-Stworzenie bazy wiedzy na temat realizacji „specjalnych” przedsięwzięć w przedsiębiorstwie

WIEDZA ZDOBYTA PODCZAS SZKOLENIA CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER POZWOLI CI NA:

-Szczegółowe zaplanowanie realizacji projektu
-Zaprojektowanie i wykorzystanie podstawowych dokumentów w projekcie
-Zaplanowanie struktury prac
-Zaplanowanie zasobów
-Zaplanowanie harmonogramu
-Zaplanowanie budżetu
-Zaprojektowanie narzędzi kontroli realizacji projektu

NA SZKOLENIU CERTYFIKOWANY PROJECT MANAGER OTRZYMASZ GOTOWY DO ZASTOSOWANIA:

-Wzór wniosku projektowego
-Wzór karty projektu
-Wzór karty oddelegowania do projektu kierownika, członka zespołu
-Arkusz planowania projektu w tym: planowania struktury prac, nakładu czasu pracy, zasobów i kosztów
-Arkusz planowania harmonogramu finansowego wraz narzędziem: krzywa kosztów
-Arkusz planowania ryzyka w projekcie
-Wzór raportu z realizacji
Kto powinien wziąć udział?

Pracowników i menedżerów zajmujących się zarządzaniem projektami, niezależnie od branży i rodzaju prowadzonych projektów (projekty inwestycyjne, innowacyjne, organizacyjne), osób odpowiedzialnych za wdrażanie nowych produktów, wdrażanie zmian w firmach a w szczególności:

 • kierowników projektów
 • liderów wdrażania zmian
 • członków zespołów projektowych
 • kierownictwa wyższego szczebla
 • szefów biur projektów – PMO (Project Management Office)
 • project managerów zainteresowanych uzupełnieniem swojego warsztatu metodologicznego.

Program szkolenia

1. Projekt a rutynowe przedsięwzięcie

 • Co to jest projekt?
 • Jak rozpocząć pracę nad projektem?
 • Najpopularniejsze metodologie realizacji projektów
 • Etapy projektu oraz cykl życia projektu Klient projektu i jego wymagania
 • Interesariusze projektu
 • Umiejscowienie projektu w strukturze organizacyjnej Organizacja i struktura projektu
 • Definiowanie zakresu projektu – opracowywanie wizji projektu i wniosku projektowego – ćwiczenie

2. Definiowanie celów projektu

 • Jak wyznaczyć cele projektu?
 • Konflikty celów
 • Cele ogólne a szczegółowe
 • Matryca celów projektu
 • Warsztat: definiowanie celów, matryca celów projektu

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi – budowa zespołów projektowych, podział ról

Decydent
– wybór kierownika projektu spośród pracowników
– decyzja o wykorzystaniu metod Project Management
– oszacowanie nakładów i kosztów
– włączenie projektu w istniejącą strukturę organizacyjną firmy
– wspieranie projektu i przedstawianie jego wyników na zewnątrz
– koordynowanie przebiegu wielu pojedynczych projektów

Kierownik projektu   
– wybór członków zespołu projektowego z działów firmy
– planowanie terminów i niezbędnych zasobów osobowych kierowanie projektem
– nadzór nad postępem prac i kosztami
– kierowanie, informowanie i motywowanie członków zespołu
– dokumentowanie i postępu prac i kosztów
– zapewnienie kontaktu z klientem

Członek zespołu projektowego         
– kalkulowanie kosztów
– planowanie czasu
– realizowanie etapów projektu w ramach zaplanowanego czasu i kosztów
– współpraca z innymi działami
– informowanie o postępach prac kierownika projektu

 • Stała i zmienna struktura projektowa
 • Rola komitetu sterującego i koordynatora projektu
 • Zakresy odpowiedzialności członków zespołu i kierownika projektu Priorytetowość w projekcie
 • Koordynacja prac poszczególnych zespołów projektowych ? zarządzanie wieloprojektowe

4. Definiowanie zakresu projektu

 • Start projektu
 • sesja startowa
 • podział projektu na fazy i moduły

Dokumentacja na potrzeby projektu

 • teczka projektu
 • zdefiniowanie obiegu dokumentów
 • podręcznik projektowy
 • dokumentacja techniczna projektu

Planowanie w projekcie

 • plan struktury projektu (WBS), struktura podziału pracy w projekcie – oszacowanie nakładów (metoda analogi, ekspercka, itd.)
 • planowanie cyklu realizacji i czasu (CPM)planowanie czasu (harmonogram, GANTT, metoda PERT itd.)
 • jak zrealizować projekt na czas, dotrzymać terminów podczas realizacji projektu? jak monitorować postępy projektu?
 • ocena i planowanie oraz analiza obciążeń zasobów (metody redukcji kosztów stałych)

Warsztat:  definiowanie nakładu czasu pracy, przypisywanie zasobów Definiowanie zakresu projektu w tym definiowanie struktury prac, nakładu czasu pracy oraz harmonogramu i zasobów – budowa harmonogramu rzeczowego – ćwiczenie

5. Planowanie i kontrola kosztów w projekcie
Jak zrealizować projekt zgodnie z budżetem?

 • Koszty bezpośrednie i koszty pośrednie
 • W jaki sposób odpowiednio wycenić użycie zasobów?
 • Jak wycenić materiały?
 • Sposoby kalkulacji kosztów
 • Budżet projektu
 • Jak skutecznie prognozować wielkość budżetu?
 • Harmonogram finansowy
 • Kontrola kosztów projektu (harmonogram finansowo rzeczowy, krzywa kosztów)

Warsztat: Tworzenie harmonogramu finansowo – rzeczowego – ćwiczenie

6. Analiza ryzyka związanego z projektem
W jaki sposób kontrolować i nadzorować ryzyko w realizacji projektu?

 • Źródła ryzyka
 • PORTFOLIO ryzyka
 • Analiza ryzyka związanego z umowami
 • Zarządzanie i kontrola ryzyka
 • Metody redukcji ryzyka w projekcie
 • Tworzenie Portfolio ryzyka – ćwiczenie

7. Realizacja projektu

 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Podejmowanie decyzji o zmianie
 • Metody kompensowania zmian, karty odstępstw i zmian
 • Konsekwencje zmian w projekcie

Czas trwania

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00

Prelegenci

Cytat

dr Marek Kasperek

Specjalista z długoletnim doświadczeniem w realizacji projektów z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doktor zarządzania na kierunku Zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym.

Kierownik studiów podyplomowych „Zarządzanie Projektem Europejskim”. Kierownik programowy Polskiego Stowarzyszenia Zaopatrzenia i Logistyki.

Autor ponad 90 artykułów, 5 książek,  współautor poradników i wielu praktycznych opracowań z zakresu zarządzania, w tym zarządzania projektem, planowania i organizacji projektów, efektywnego zarządzania przedsięwzięciami w przedsiębiorstwie.

Doświadczony trener i twórca szkoleń, od 1996 roku prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe z zakresu zarządzania projektami, ma na swoim koncie prowadzenie warsztatów dla kilku tysięcy menedżerów projektów i członków zespołów projektowych. Konsultant i doradca – zrealizował 9000 godzin doradztwa z zakresu zarządzania projektami i podnoszenia produktywności.

Ekspert odpowiedzialny za zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań z zakresu:
– opracowania analizy strategicznej i tworzenia strategii,
– analizy prawnej i ekonomicznej,
– analizy innowacyjności
– stworzenia metodyki zarządzania projektem dla wielu polskich przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych m.in. Orlen Oil SA, Hoger Sp. z o.o, ARMAK Sp. z o.o, Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi, Południowy Koncern Energetyczny S.A, Centrum Logistyczno – Dystrybucyjne „No Limit”, Apreo Logistics SA, Wojskowe Zakłady Mechaniczne Spółka Akcyjna w Siemianowicach Śląskich, Voxel SA, Collect Consulting.

Zaangażowany w realizację programu Tempus w zakresie zarządzania logistycznego w gospodarce polskiej. Odbywał staże w brytyjskich przedsiębiorstwach w zakresie logistyki transportu.

Gdzie i kiedy

Ustroń 8 - 9 października 2020
Hotel Olympic****Wellness&SPA

43-450 Ustroń

Grażyńskiego 10

woj. śląskie

Weź udział

Cena 1
zł brutto za 1 osobę
1290 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział
Cena 2
zł brutto za 1 osobę za szkolenie z zakwaterowaniem
1790 PLN
Cena zawiera:
 • udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, obiady, parking hotelowy. Cena szkolenia z zakwaterowaniem obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcą, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (2 noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie (2 kolacje, 2 śniadania, 2 obiady, przerwy kawowe), zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Wellness. Parking hotelowy bez dodatkowych opłat.
Weź udział

Organizator

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice
ul. Kozielska 137d
woj. śląskie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT
44-100 Gliwice ul. Kozielska 137d
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!