Certyfikowany Specjalista Ds. Celnych, 10-dniowe warsztaty – XVI edycja. Prawo celne, agent celny, kodeks celny, przepisy akcyzowe i VAT

O szkoleniu

Zapraszamy na XVI edycję naszych 10-dniowych warsztatów dla Certyfikowanych Specjalistów ds. Celnych! Ten unikatowy kurs skupia się na głębokim zrozumieniu prawa celnego, roli agenta celnego, kodeksu celnego, przepisów akcyzowych i VAT. To intensywny program, który oferuje praktyczną wiedzę skierowaną do profesjonalistów w obszarze celnych procedur.

Oferujemy nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także praktyczne umiejętności, które są kluczowe dla specjalistów ds. celnych w firmach transportowych, spedycyjnych oraz handlowych prowadzących międzynarodowy handel. Modyfikowany i unowocześniony kurs koncentruje się na rzeczywistych sytuacjach napotykanych w codziennej pracy, pomagając uczestnikom zrozumieć skomplikowane procedury celnego świata.

Pamiętaj, że udział w kursie nie jest jedynie formalnością - to szansa na prawdziwą naukę dla osób, które chcą zaznajomić się z podstawami procedur celnego handlu. Dołącz do nas i zdobądź niezbędną wiedzę, która pomoże Ci osiągnąć sukces w obszarze celnych działań!

Dlaczego warto wziąć udział?

Warto wziąć udział w naszym szkoleniu dla Certyfikowanych Specjalistów ds. Celnych z kilku kluczowych powodów:

 • Praktyczna Wiedza:

 • Unikatowy Program

 • Doświadczeni Wykładowcy

 • Zwiększenie Kompetencji

 • Możliwość Networkingu

 • Przygotowanie do Wyjątkowych Wyzwań

Nie czekaj! Dołącz do nas i zainwestuj w swoją przyszłość zawodową, zdobywając niezbędną wiedzę i umiejętności w obszarze celnych procedur handlu międzynarodowego.

Kto powinien wziąć udział?

Na kurs agenta celnego zapraszamy specjalistów do spraw celnych w firmach prowadzących obrót towarowy z zagranicą, agencjach celnych, składach celnych, firmach transportowych, spedycyjnych.

Kurs przeznaczone jest również dla osób, które od podstaw chcą zaznajomić się z procedurami celnymi.

Szczególnie dotyczy to osób zajmujących się zagadnieniami celnymi w firmie, nawet jeżeli firma korzysta z agencji celnej.

Zapraszamy wszystkich zajmujących się problematyką transportu – spedycji – logistyki i szeroko rozumianego cła.

Pracujących lub zamierzających podjąć pracę w firmach działających w tym sektorze lub organach państwowych nadzorujących działania w tym zakresie.

Program szkolenia

I MODUŁ:

1. Istota obrotu towarowego w Unii Europejskiej wg aktualnego stanu prawnego 

 • Unia celna i zasady jej funkcjonowania
 • Pakiet prawny (Unijny Kodeks Celny, konwencje międzynarodowe, Rozporządzenia UE – wykonawcze i delegowane, przepisy krajowe)

2. Struktura administracji celno-skarbowej w Polsce – KAS

3. Brexit – warunki w handlu z Wielką Brytanią

 • Procedury celne
 • Dokumenty handlowe
 • Rozliczenia celno-podatkowe

4. Procedury celne

 • Procedury zwykłe (przywóz, wywóz, tranzyt)
 • Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, odprawa czasowa, składowanie, końcowe przeznaczenie)
 • Pozwolenia, postępowanie przed organami celnymi, ewidencja i rozliczanie procedur – system RPS

5. Pozostałe sposoby regulowania sytuacji towarów niewspólnotowych

 • Czasowe składowanie
 • Powrotny wywóz
 • Zniszczenie
 • Zrzeczenie się na rzecz Skarbu Państwa

6. Przedstawicielstwo w sprawach celnych. Rola agencji celnych

 • Upoważnienie bezpośrednie
 • Upoważnienie średnie
 • Obowiązki i uprawnienia, odpowiedzialność solidarna

II MODUŁ:

1. Status upoważnionego przedsiębiorcy – AEO

 • Rodzaje pozwoleń AEOC, AEOS, AEOF
 • Korzyści dla przedsiębiorcy z posiadania statusu AEO
 • Procedura uzyskania pozwolenia

2. INCOTERMS 2020

 • Wprowadzenie – jak korzystać z reguł Incoterms 2020, główne cechy Incoterms 2020
 • Nowości w Incoterms 2020 i różnice w stosunku do Incoterms 2010
 • Analiza i omówienie 11 reguł Incoterms 2020 oraz zmian w poszczególnych regułach, ze szczególnym uwzględnieniem podziału obowiązków, kosztów i ryzyka między stronami kontraktu
 • Incoterms 2020 w umowach handlowych

3. Statystyka Europejska – INTRASTAT – instrukcja wypełniania, ćwiczenia

 • Charakterystyka oraz podstawy prawne systemu INTRASTAT
 • Podmioty zobowiązane do składania deklaracji INTRASTAT. Podmioty odpowiedzialne w systemie INTRASTAT
 • Zakres informacji objętych deklaracją INTRASTAT
 • Obrót towarowy w Unii Europejskiej podlegający zgłoszeniu do systemu INTRASTAT
 • Zasady sporządzania deklaracji INTRASTAT
 • Uproszczenia przy sporządzaniu deklaracji INTRASTAT
 • Korekty deklaracji INTRASTAT
 • Termin, formy i miejsce składania deklaracji INTRASTAT oraz sposoby ich przekazywania
 • Ćwiczenia w wypełnianiu deklaracji INTRASTAT

III MODUŁ:

1. Zgłoszenie celne

 • Definicja i formy zgłoszenia celnego
 • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych
 • Instrukcja wypełniania i stosowania dokumentu SAD
 • Omówienie wybranych pól zgłoszenia i zapisy stosowane w zgłoszeniu
 • Dokumenty dołączane do zgłoszenia celnego (faktura, specyfikacja, list przewozowy , świadectwo pochodzenia, certyfikaty, pozwolenia, inne)
 • Załączniki elektronicznego zgłoszenia celnego
 • Weryfikacja zgłoszenia celnego
 • Przyjęcie zgłoszenia celnego bez weryfikacji
 • Rewizja towaru, pobieranie próbek
 • Zwolnienie towaru do procedury
 • Przechowywanie załączników i komunikatów systemowych
 • Unieważnienie, sprostowanie zgłoszenia

 2. Środki taryfowe i poza taryfowe, taryfa celna, klasyfikacja towaru

 • Budowa taryfy celnej (sekcje, dział, pozycje, kod HS, kod CN)
 • Ogólne reguły klasyfikacji
 • System ISZTAR, system TARIC
 • Wiążąca informacja taryfowa WIT / EBTI
 • Przykłady rozstrzygnięć taryfikacyjnych
 • Praktyczne wskazówki, ćwiczenia taryfikacyjne
 • Cło antydumpingowe
 • Rodzaje stawek celnych

 3. Pochodzenie towaru

 • Umowy międzynarodowe, Konwencja PEM, system REX, CETA
 • Pochodzenie preferencyjne i niepreferencyjne
 • Stosowanie reguł pochodzenia, procesy przetwarzania
 • Dokumentowanie pochodzenia towarów (EUR 1., CoO, deklaracja eksportera, deklaracja o pochodzeniu )
 • Pochodzenie towaru a jego status (dokument A.TR)
 • Uproszczony sposób dokumentowania pochodzenia i ułatwienia w wystawianiu świadectw
 • Wiążąca informacja o pochodzeniu WIP

IV MODUŁ:

1. Kontrola celna i korekta zgłoszeń

 • Kontrola przed zwolnieniem towaru
 • Kontrola postimportowa
 • Kontrola posteksportowa
 • Terminy wydawania decyzji, realizacja wydanych decyzji

2. Systemy informatyczne SISC

 • AIS, AES, NCTS2, EMCS, ZEFIR2, OSOZ2
 • PUESC – platforma elektronicznych usług celnych
 • Komunikaty systemowe oraz komunikacja z organami celno-skarbowymi

3. System zwolnień z należności celnych

4. Ograniczenia w obrocie towarowym

 • Towary strategiczne
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Inne ograniczenia poza taryfowe

 5. Procedura uproszczona

 • Podstawy prawne uproszczeń celnych
 • Formy procedury uproszczonej (wpis do rejestru, zgłoszenie uproszczone)
 • Wymagane dokumenty, pozwolenie, zabezpieczenie należności
 • Warunki stosowania, wyłączenia
 • Rozliczenie procedury, odroczenie płatności

V MODUŁ:

1. Wartość celna

 • Metody ustalania wartości celnej
 • Elementy wliczane do wartości celnej
 • Elementy nie wliczane do wartości celnej

 2. Podatki w przywozie i wywozie

 • Zwolnienia z podatku vat w imporcie
 • 33a ustawy VAT – rozliczanie podatku importowego w deklaracji JPK
 • Podatek akcyzowy w imporcie
 • Zasady obliczania podatków

 3. Dług celny

 • Należności celno – podatkowe w przywozie
 • Należności celno – podatkowe w wywozie
 • Pojęcie dłużnika
 • Zabezpieczenie długu celnego, gwarancja generalna
 • Terminy płatności, odroczenia

 4. Zwrot i umorzenie należności celnych

Czas trwania

 • 15-16 listopada 2023
 • 22- 23 listopada 2023
 • 29-30 listopada 2023
 • 6-7 grudnia 2023
 • 13-14 grudnia 2023

Prelegenci

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji PRESTIGE EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA.

Wysoki poziom zajęć jest standardem obowiązującym w certyfikowanej firmie szkoleniowej PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia.

Gwarantujemy, że nasi trenerzy i wykładowcy, to osoby z wysokimi kwalifikacjami i wieloletnim doświadczeniem praktycznym, bo właśnie na praktyczne zastosowanie kładziemy szczególny nacisk.

Zapewniamy skuteczne szkolenia prowadzone przez wybitnych specjalistów, cenionych za ogromną wiedzę i rewelacyjne kwalifikacje dydaktyczne

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

ON-LINE
E-szkolenie synchroniczne, czyli szkolenie online w czasie rzeczywistym umożliwia szybko i skutecznie przeszkolić pracowników.
Szkolenie na odległość, to efektywna nauka, która pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Rejestracja

Cena standardowa
2 990
zwolnione z vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów
Wyzwolenia 27
woj. śląskie
Zapraszamy do współpracy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane szkoleniami i kursami dla swoich pracowników. Pracodawcy kierujący do nas większe grupy mogą liczyć na specjalną ofertę, która będzie odpowiedzią na faktyczne zapotrzebowanie sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
 • Ulica i nr: Wyzwolenia 27
 • Kod pocztowy: 43-190
 • Miejscowość: Mikołów
 • Numer NIP: 6351520320

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

PRESTIGE Europejskie Centrum Kształcenia
43-190 Mikołów Wyzwolenia 27
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!