Certyfikowany Specjalista ds. Jakości (cz. I)

O szkoleniu

Szkolenie systematyzuje wiedzę w zakresie: systemów jakości, kosztów jakości, narzędzi i technik doskonalenia jakości, podejścia procesowego i metod statystycznych stosowanych w doskonaleniu jakości. Uczestnik poznaje m.in. metody: TQM, APQP, PPAP, KAIZEN, G8D, SPC, kontroli odbiorczej, testowania hipotez statystycznych oraz DOE. W ćwiczeniach wykorzystywany jest dodatkowo specjalistyczny pakiet statystyczny Minitab.

Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • miał wysoką świadomość jakościową,
 • prawidłowo oceniał ryzyko wykorzystując analizę FMEA i planował działania prewencyjne,
 • monitorował i oceniał stabilność procesu,
 • oceniał i analizował zmienność procesu,
 • oceniał system pomiarowy dla właściwości mierzalnych,
 • stosował podstawowe karty kontrolne do oceny procesu,
 • definiował, oceniał i dążył rozwiązania problemów oraz jego przyczyn źródłowych metodami 8D, RCA.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • pracownicy / kandydaci na pracowników działu zapewnienia jakości, inżynierowie jakości,
 • osoby odpowiedzialne za jakość dostawców,
 • osoby zajmujące się analizami jakościowymi,
 • pracownicy laboratoriów pomiarowych,
 • pełnomocnicy jakości,
 • inżynierowie produktów / osoby odpowiedzialne za jakość,
 • pracownicy działów jakości, inżynierii, produkcji.

Program szkolenia

Dzień 1 - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Zrozumienie jakości. Jak rozumiem jakość? (z zastosowaniem ankiety Crosby’ego)
 • Analiza potrzeb klientów dot. szkoleń z zakresu jakości (z wykorzystaniem modelu Kano). Kierunki doskonalenia jakości.
 • Określenie i priorytetyzacja kierunków doskonalenia jakości (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji/wyboru; diagramu Pareto). Systemy kontroli jakości.
 • Jakim kontrolerem jestem? Systemy zapewnienia jakości (Quality Assurance) wg norm ISO.
 • Napiszmy procedurę na osiągnięcie WCQ (World Class Quality). System kompleksowego zarządzania przez jakość (TQM).
 • Czy jesteśmy gotowi do stosowania TQM?
 • Czy stosuję się do zasad TQM?
 • Czy podejście TQM można wprowadzić w polskich uwarunkowaniach? Określenie czynników wspierających i utrudniających stosowanie TQM (z wykorzystaniem metod: burzy mózgów, metod priorytetyzacji; tabeli wpływu).
 • Ocena stanu istniejącego (z wykorzystaniem arkusza audytowego Europejskiej Nagrody Jakości).

 

Dzień 2 - ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

 • Koszty jakości.
 • Analiza kosztów jakości.
 • Współczesne systemy doskonalenia jakości i rola menedżerów jakości.
 • Kompetencje specjalisty ds.jakości (z zastosowaniem diagramu podobieństwa – Affinity).

PROJEKTOWANIE, PLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

 • Wdrażanie nowego wyrobu zgodnie z metodyką zaawansowanego planowania jakości (APQP).
 • Projektowanie wybranego produktu/usługi (z wykorzystaniem metod: generowania pomysłów, N7 – nowych narzędzi jakości, metod wyboru rozwiązań). 
 • Projektowanie procesu - diagram przepływu procesu (Process Flowchart).

 

Dzień 3  – PROJEKTOWANIE, PLANOWANIE I KONTROLA JAKOSCI

 • Analiza ryzyk i projektowanie działań prewencyjnych dla wybranego produktu / procesu. 
 • Systemy monitorowania stabilności i zdolności procesu. Generowanie, wybór i projektowanie działań kontrolnych / detekcyjnych dla wybranego produktu / procesu.
 • Analiza systemów pomiarowych (MSA). Wykonanie GageR&R dla wybranego wymiaru produktu.
 • Wykonanie MSA dla wybranego Produktu (ocena atrybutowa). Zasady współpracy i nadzoru nad dostawcami.
 • Case Study - ustalenie zakresu dokumentacji PPAP i wypełnienie karty PSW.

Czas trwania

3 dni po 7 godzin

Prelegenci

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 24-26 sierpień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22

woj. małopolskie

Online 14-16 wrzesień 2022
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 10-12 październik 2022
Online 7-9 listopad 2022
brak danych

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Online 27-29 czerwiec 2022

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
za osobę
2 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Szkolenie online
za osobę
1 950
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!