Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cfodyrektor-finansowy-strategiczny-partner-menedzerow-41512-id503

Informacje o szkoleniu

 • CFO/Dyrektor Finansowy - Strategiczny Partner Menedżerów


  ID szkolenia: 41512
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  BDO
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Zajęcia odbywają się w piątki i w soboty, w godzinach 9:00 - 15:45
 • Organizator szkolenia:

  BDO Sp. z o.o.
  Postępu 12
  02-676 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Jeszcze nigdy rola CFO nie była tak ważna jak dziś. Każdego dnia koledzy menedżerowie (łącznie z innymi członkami zarządu) potrzebują szybkiej, rzetelnej i dobrej informacji do podejmowania decyzji. Oczekują oni również wsparcia w poszukiwaniu odpowiedzi na coraz trudniejsze pytania stawiane przez otaczający nas świat biznesu: jakie produkty są najbardziej rentowne, w jakie segmenty biznesu warto inwestować i do których klientów kierować naszą ofertę.
Kurs ten umożliwia rozwój kompetencji obecnych dyrektorów finansowych i CFO w zakresie budowania partnerstwa finansowo-biznesowego. Jest to jedna z głównych dróg budowania przywódczej roli finansisty w organizacji.

* Poznanie praktycznych wskazówek i zasad usprawniających pracę finansistów najwyższego szczebla w obszarze pozyskiwania wiedzy z analiz i raportowania informacji zarządczej
* Zdobycie umiejętności sprawnego wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych, business intelligence, mind mappingu i innych zaawansowanych narzędzi do zarządzania informacją finansowo-analityczną
* Przećwiczenie wnioskowania z modelowania wielowariantowych analiz "co jeśli" w różnorodnych obszarach finansowych
* Usystematyzowanie wiedzy i praktyk związanych z zarządzaniem projektami obszaru finansów, szacowaniem kosztu kapitału dla oceny efektywności tych projektów
* Rozwój strategicznych kompetencji kreowania i komunikowania strategii przez liderów finansów we współpracy z biznesem

Szkolenie skierowane jest do:

- Członków zarządu ds. finansowych (CFO)
- Dyrektów finansowych
- Controllerów finansowych
- Finansistów

Program szkolenia:

MS Excel i wizualizacja informacji, Wojciech Korsak

Warsztaty techniczne MS Excel 2010

* Sprawne działanie
- tekst jako kolumna
- wklej specjalnie
- przenoszenie kolumn
- rozwiązania sieciowe
- wstawianie obiektów
* Szybkie znajdowanie informacji
- funkcje wyszukujące
- sumy częściowe
- znajdź
- filtrowanie
- sortowanie
* Tabele przestawne
- tworzenie
- modyfikacja
- wykresy przestawne
* Przydatne funkcje
- logiczne
- tekstowe
- statystyczne
- data/godzina
- wyszukujące
- matematyczne
* Automatyzacja
- wzorce z formułami
- połączenia z innymi plikami i z www
- sprawdzanie poprawności

Wizualizacja informacji

* Wizualizacja w Excelu 2010
- wykresy
- łączenie danych ze schematami
- wstawianie elementów flash
* Wizualizacja menedżerska
- kokpity menedżerskie
- struktury 3D
- struktury radarowe
- mapy procesów
- mapy strukturalne
Visual Business Management i zarządzanie projektami, Wojciech Korsak

* Idea mindmappingu
* Praca w grupach
* Mapy strukturalne - warsztaty komputerowe
* Zarządzanie projektami - informacje ogólne
* Zarządzanie projektami - praca w grupach
* Warsztaty komputerowe

Analizy projektów i kosztów kapitału, Przemysław Mastalerz

* Analiza projektów inwestycyjnych podnoszących wartość firmy
- IRR, NPV i inne
- wybór najlepszego projektu z pośród innych projektów
- benchmarking (wewnętrzny, zewnętrzny) w projektach inwestycyjnych. Rekalkulacje projektów inwestycyjnych (efektu uczenia się organizacji)
- analiza wrażliwości i scenariuszy
- wycena ryzyka w projekcie i informacje jakościościowe
- aspekt płynności finansowej i kapitału pracującego na ocenę projektu, bieżącą wartość projektu (working capital)
* Ewidencja projektów, a struktura MPK przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo zarządzane poprzez projekty
* Budżety projektów inwestycyjnych lub budżet inwestycji w kontekście całościowego budżetu firmy
* Koszt kapitału i WACC
* EVA - co to jest, jak liczyć, wady i zalety. System motywacyjny w EVA. Korekty w kalkulacji EVA
* Wycena firmy metodami DCF i EVA. Elementy zarządzania wartością firmy

Analizy sprzedaży i marketingu, Michał Kot


Analizy sprzedażowe

* Określanie wpływu różnych czynników na wyniki sprzedażowe
- dlaczego warto badać zależności sprzedaży?
- identyfikacja czynników mogących mieć wpływ na wyniki sprzedaży
- wstępna analiza (potwierdzenie/wykluczenie) wpływu poszczególnych czynników na sprzedaż
- współzależność poszczególnych zmiennych a jakość prognoz sprzedażowych
- dekompozycja poszczególnych czynników
- rodzaje zależności (liniowe, nieliniowe)
- prognozowanie sprzedaży
* Analiza wrażliwości
- założenia przyjmowane w BC-ach i ich ważność
- tworzenie analizy wrażliwości
- interpretacja analizy wrażliwości
* Analiza przyczyn odchyleń
- dekompozycja różnicy
- wizualizacja ("waterfall")
- analiza wspólnego wpływu dwóch elementów
* Macierz BCG i inne pochodne metody analizy potencjałów poszczególnych rynków/segmentów
- czym jest macierz BCG? Interpretacja "ćwiartek"
- przykład macierzy BCG. Plusy i minusy
- rozszerzenie analizy BCG na inne wymiary
* Tworzenie map percepcyjnych
- analiza produktów na różnych wymiarach percepcyjnych
- tworzenie mapy segmentów - pozycjonowanie produktów

Rachunek kosztów dla podejmowania decyzji, Edyta Szarska

* Zasobowy rachunek kosztów - wady i zalety stosowania w praktyce
- jak zasobowy rachunek kosztów kształtuje analizy zarządcze w realiach biznesowych?
- jak przygotować organizację na taki rachunek kosztów?
* Rachunek kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych) - wady i zalety
- gdzie rachunek kosztów standardowych ma praktyczne zastosowanie?
- kiedy organizacja jest gotowa na taki rachunek?
- z jakimi ograniczeniami analitycznymi i zarządczymi spotykają się użytkownicy rachunku kosztów standardowych?
* Rozliczenia wewnętrzne działalności pomocniczej w praktyce kalkulacji kosztów wytworzenia
- jak odpowiedzialność biznesowa wpływa na wartość kosztu wytworzenia?
- jakie są etapy i metody rozliczeń kosztów?
* Raportowanie rentowności w zasobowym rachunku kosztów
- wielostopniowe rachunki marż pokrycia w praktyce analiz rentowności produktów, usług, klientów
- praktyczne zastosowanie raportów marż w podejmowaniu decyzji - przemyślenia praktyków controllingu i odbiorców informacji
* Analizy rentowności z wykorzystaniem rachunku kosztów standardowych (normatywnych/postulowanych)
- struktury raportów wielostopniowych marż pokrycia wg kosztów standardowych
- analizy rentowności z uwzględnieniem odchyleń od kosztów standardowych
- wady i zalety stosowania normatywów w decyzjach dotyczących rentowności produktów - przemyślenia praktyków

CFO/Dyrektor Finansowy - Strategiczny Partner Biznesu, dr Adrianna Lewandowska

"Odpowiedzialny jesteś nie tylko za to co zrobisz, ale i za to czego nie zrobisz" Lao Tse

Ostatnie badania potencjału kadry finansowej wskazują, że kompetencje, które powinny być wzmacniane oscylują wokół: współtworzenia skutecznych wizji rozwoju firm, umiejętności interpretacji zależności przyczynowo-skutkowych w biznesie oraz skutecznej komunikacji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom opracowaliśmy Grę strategiczną: NeuroManagement, na podstawie której, z wykorzystaniem współczesnych koncepcji zarządzania, technik i socjotechnik komunikacji, metaprogramów, przeprowadzimy symulację rozwoju biznesów prowadzonych przez uczestników. Podczas tej gry stymulowany będzie rozwój kompetencji: strategicznych, komunikacyjnych, autoprezentacji, oraz miękkich związanych z budowaniem skutecznych zespołów. Gra wyłoni zwycięzcę, który może pełnić rolę Strategicznego Partnera Biznesu.

Program:

* Budowanie twórczego napięcia, inspiracja do działania, czym jest i jak ją tworzyć? Potencjał energii wewnętrznej (osobistej oraz przedsiębiorstwa)
* Skuteczne wizje - jak kreować inspirujące cele, by wszystkim chciało się chcieć!? Obrazy przyszłości i translokacja w czasie. Podróż w przyszłość, niesamowita moc wyobraźni. Po powrocie będziesz wiedział, jak wyznaczać ważne cele indywidualne i grupowe.
* Analiza pozycji konkurencyjnej - w grze o zwycięstwo nie jesteśmy sami. Czy potrafisz analizować potencjał konkurencyjny? Czy dajesz wsparcie w konkretnych sugestiach, rekomendacjach posunięć rynkowych? Czy znasz swoich przeciwników i potrafisz wyprzedzić ich działania?
* Model Biznesowy - czy znasz swoich klientów? Czy wiesz jakie mają potrzeby? Czy potrafisz wybrać odpowiedni segment? Czy pozycjonujesz swoje produkty? Czy wiesz które produkty napędzają rozwój firmy, a które ją hamują? Jaka jest rentowność Twoich segmentów? Pokażemy Ci dlaczego te pytania są kluczowe dla każdego biznesu i jak szukać właściwych odpowiedzi.
* Spójrz na mechanizmy rynkowe z zupełnie innej strony - jak twój umysł w metaforze interpretuje fakty biznesowe? Pokażemy Ci jak wykorzystywać metafory do lepszego rozumienia złożonych relacji i częstych paradoksów organizacyjnych
* Model Balanced Scorecard w wymiarze zarządczym - analiza modelu biznesowego na konkretnych przykładach - zainwestuj, zbuduj strategię rozwoju i opracuj koncepcję BSC - czyli od teorii do konkretnego przykładu
* Organizacja ucząca się - jak na bazie strategicznych doświadczeń tworzyć wygrywające zespoły - dyrektor finansowy jako rzeczywisty lider obszaru wspierający prace Managera

Czego się nauczysz?


Ten etap Twojego rozwoju w Programie poświęcamy na to, być nauczył się:

* Wyznaczać własne, ważne cele i budować twórcze napięcie do ich realizacji
* Określać pozycję strategiczną przedsiębiorstwa
* Definiować kluczowe czynniki sukcesu dla branży
* Wyznaczać skuteczne Modele Biznesowe,
* Łamać schematy i budować inspirujące wizje rozwoju jednoczące zespół
* Myślenia systemowego - w sposób wykraczający poza aktualną sytuację
* Myślenia ukierunkowanego na skuteczną realizację celów

Wykorzystane metody:

* wykłady
* reality work
* warsztat moderowany
* budowanie związków przez metafory

Sesja VII - Rola CFO/Dyrektora Finansowego w zarządzaniu systemem informowania kierownictwa, Edyta Szarska

Systemy informatyczne controllingu z perspektywy finansisty

* Polski rynek Business Intelligence
* Kryteria wyboru systemów informatycznych dla controllingu
* Wdrożenie BI - wskazówki praktyków controllingu
* Zasady i dobre praktyki psychologii wizualnego raportowania informacji
* Kolory i kształty - znaczenie w sprawnym podejmowaniu decyzji
* Standaryzacja wizualizacji - kształtowanie kultury przekazu informacji zarządczej
* Najlepsze praktyki i najczęściej spotykane błędy w wizualizacji analiz finansowych

Business Intelligence - wskazówki dla decydentów na podstawie praktyk wdrożeniowych

* Możliwości i ograniczenia narzędzi IT w zakresie rozliczeń kosztów
* Zrównoważenie pomysłów merytorycznych i ograniczeń systemowych na etapie koncepcji rachunku kosztów
* Przygotowanie organizacji do zarządczego rachunku kosztów w dostępnych systemach
* W jakim stopniu można wykorzystać BI do rozliczeń kosztów?
* Dostosowanie metod planowania do rachunku kosztów i odwrotnie
* Szkicowanie struktur informacyjnych
* Ograniczenia posiadanych systemów ewidencyjnych
* Jak pokonywać opory ludzkie (co się udało, a co było porażką - przemyślenia i wnioski)
* Tworzenie budżetów wielowariantowych dla różnych poziomów wykorzystania potencjału - potrzeby decydentów a ograniczenia narzędziowe
* Elastyczność modeli planistycznych a bariery systemowe
* Administrowanie raportami zarządczymi
* Najlepsze praktyki i najczęściej popełniane błędy w organizowaniu procesu raportowania
* Problematyka raportowania korporacyjnego w procesach zmian własnościowych
* Rola CFO/Dyrektora Finansowego w zarządzaniu hurtownią danych

Terminy spotkań:
13-14.09.2013
4-5.10.2013
25-26.10.2013
8-9.11.2013
29-30.11.2013
13-14.12.2013
10-11.01.2014

Informacje o prelegentach:

Szarska Edyta

Absolwentka studiów doktoranckich SGH w Warszawie. Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym w branży Yellow Pages, telefonii stacjonarnej i komórkowej. Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej. Uczestniczyła w procesie tworzenia i sprzedaży spółki akcyjnej jednej z największych grup kapitałowych w Polsce. Obecnie pomaga w organizacji controllingu w branży farmaceutycznej, wodociągowej i chemicznej. Autorka artykułów publikowanych w prasie fachowej ("Controlling i Rachunkowość Zarządcza", "CFO Magazyn Finansistów"). Prelegent podczas konferencji i kongresów controllingu. Delegat Krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (Internationaler Controller Verein).

Mastalerz Przemysław
Ponad 13 letnie doświadczenie w finansach i controllingu sektora telekomunikacji i spółek handlowych. Wdrażał m.in. system EVA (Ekonomicznej Wartości Dodanej) w Makro Cash and Carry jako controller projektów optymalizujących działania operacyjne, zarządzanie łańcuchami dostaw i restrukturyzacji działów w jednostkach handlowych. W centrali firmy Metro Cash and Carry w Niemczech, jako international financial controller rozpoczął międzynarodową przygodę zawodową. Współpracował z 29 krajami , w których obecna była firma, od Europy Zachodniej i Wschodniej po Azję. Był odpowiedzialny za ocenę i rekomendacje biznes planów otwierania lub przebudów obiektów handlowych, analizując aspekty finansowe, rynkowe, prawne i budowlane. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Ratio w zakresie controllingu, budżetowania, wdrażania systemu informatycznego do planowania i analiz. Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV.
Kot Michał
Z wykształcenia socjolog i matematyk. 7 lat doświadczenia w analizach sprzedażowo-marketingowych w dużej firmie telekomunikacyjnej (analizy i prognozy sprzedaży w różnych wymiarach, wyszukiwanie i badanie potencjalnych nisz na rynku, analiza rentowności, ocena i rekomendacje przed wprowadzeniem na rynek nowych produktów i usług, a także ich ocena ex-post, tworzenie biznes planów, itp). Pracował również w agencji badań rynku jako Senior Research Manager odpowiedzialny za badania ilościowe i za wdrażanie nowych metod badawczo-analitycznych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem niestandardowych projektów na rynku telekomunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dotarcia do niewielkich (niszowych) grup klientów.
Korsak Wojciech

Konsultant i właściciel firmy Explorer Consulting; trener z zakresu efektywnego wykorzystywania oprogramowania MS Excel w obszarze analizy danych, w szczególności analiz wyników sprzedaży. Pracował jako analityk sprzedaży w branży farmaceutycznej i w sektorze finansowym. Propaguje ideę Visual Business Mappingu - jako prelegent, autor e-booków oraz w formie szkoleń i warsztatów. Podczas swoich wystąpień zachęca do nowatorskiego podejścia w obszarze zarządzania informacją na poziomie menadżerskim, poprzez korzystanie z zalet i możliwości map strukturalnych.

Lewandowska Adrianna

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka elitarnej szkoły biznesowej ESCP E.A.P. w Berlinie (Paris, Madryt, Oxford, Berlin), zagranicznego programu MBA, Programu Managerskiego realizowanego na UE w Poznaniu, Uniwersytetu im A.Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Języków Obcych.
Manager i advisory firmy Business Discovery, specjalizującej się w doradztwie strategicznym dla przedsiębiorstw rodzinnych. Naukowo kieruje Instytutem Biznesu Rodzinnego działającego przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Internationaler Controller Verein e.V., zrzeszającego ponad 7000 praktyków controllingu z kilkunastu krajów europejskich. Odpowiada za kierowanie rozwoju controllingu w krajach Europy Srodkowo-Wschodniej. Członek Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych z siedzibą w Berlinie. Prowadzi warsztaty strategiczne na Polsko-Niemieckim Programie Master of Business Administration realizowanych we współpracy z AE Poznań, Europäische Wirtschaftschochschule oraz brytyjskim programie MBA realizowanym przez AE Poznań i Nottingham Trent University.
Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz motywowania ze szczególnym uwzględnieniem firm rodzinnych. Współpracuje z menadżerami wielu różnych firm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego ich firm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.
W projekcie pierwszym w Polsce programie szkoleniowo-doradczym realizowanym przez PARP i IFR na rzecz przedsiębiorstw rodzinnych prowadziła doradztwo w zakresie strategii rozwoju firm rodzinnych oraz ich sukcesji. Autorka książek "My Balanced Scorecard. Moja Strategiczna Karta Wyników", "Strategiczna Karta Wyników. Pod presją czasu" (wyd. C.H.Beck), współautorka: "Praktyka zarządzania strategicznego", "Zarządzania w XXI w.", "Strategiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania", "Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi" oraz innych licznych publikacji z zakresu zarządzania strategicznego, przedsiębiorczości w firmach rodzinnych oraz zarządzania zmianą.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3950 netto

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu BDO jest zgłoszenie udziału uczestnika poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.bdo.pl i
przesłanie go do BDO e-mailem (szkolenia@ bdo.pl) lub faksem (+48 22 543 17 87)

Wydarzenie: CFO/Dyrektor Finansowy - Strategiczny Partner Menedżerów