Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/change-management-poziom-foundation--egzamin-szkolenie-akredytowane-zarzadzanie-zmiana-37715-id10682

Informacje o szkoleniu

 • CHANGE MANAGEMENT - POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ


  ID szkolenia: 37715
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources Umiejętności osobiste Zarządzanie Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć
  zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne - 3 dni

  • I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
  • III DZIEŃ - zajęcia + egzamin od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
 • Organizator szkolenia:

  ASAP EDUCATION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy na temat:
• głównych metod realizacji zmian oraz typów zmian
• sposobów przyczyn niepowodzeń i porażek w realizacji zmian
• kontroli realizacji zmian w trakcie ich przebiegu
• praktycznych zasad dotyczących przewodzenia zmianom

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego Change Management

Szkolenia Change Management™ Foundation akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów

APMG Swirl Change Management Device jest znakiem handlowym APM Group Ltd.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia
• najwyższa i średnia kadra menedżerskiej organizacji
• specjaliści oraz pracownicy biorący udział w projektach zmian
• osoby panujące rozpocząć realizację projektów

Program szkolenia:

Przedstawiony program szkolenia (zgodny z sylabusem APMG) ma charakter ramowy i w pewnym zakresie może być nieznacznie modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia.

Dzień I

Zasady zdawania egzaminów Change Management Foundation i Practitioner
Scenariusz: Program zarządzania zmianą – PICO

Jednostka a zmiana:
• Style uczenia się i ich preferencje
• Cztery psychologiczne podejścia do zmiany
• Jak pomagać innym się zmienić
• Model transformacyjny
• Opór wobec zmiany

Osobowość a zmiana:
• Wspieranie jednostek w czasie zmiany
• Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej
• Wspieranie jednostek w czasie zmiany
• Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej

Zespoły a zmiana:
• Natura zespołu
• Skuteczność zespołu a zachowania

Dzień II

Zespoły a zmiana c.d.:
• Etapy rozwoju zespołu oraz dynamika zespołu
• Rola przywódcy zespołu
• Moderowanie: Dyskusja moderowana (Action Learning)

Organizacje a zmiana:
• Jak naprawdę działają organizacje – Metafory Morgana
• Przegląd modeli zmian organizacyjnych – kiedy zmiana przebiega źle, a kiedy dobrze Modele i podejścia
do zmiany organizacyjnej
• Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące
• Różne modele zmiany
• Narzędzia wspierające kompleksową zmian
• Change ManagementTM logo jest znakiem handlowym APM Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Dzień III

Organizacje a zmiana c.d.
• Gotowość na zmianę

Przywództwo a zmiana:
• Przywództwo a metafory organizacji
• Style przywództwa i kompetencje emocjonalne
• Typy liderów
• Przywództwo w różnych fazach zmiany
• Role przywództwa w procesie zmiany
• Znaczenie zaangażowania interesariuszy

Test próbny Change Management Foundation
• Sprawdzenie testów
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia

EGZAMIN / CERTYFIKAT CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu

Koszt egzaminu:
W cenie szkolenia (egzamin przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia)

Certyfikat:
Oficjalny Certyfikat Change Management na poziomie Foundationw języku angielskim wydawany jest przez CRM S.A. i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu.

Informacje o prelegentach:

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Wydarzenia towarzyszące:

PRINCE2 ® - POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN - SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 3000 zł zw z VAT

Cena zawiera:

W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe i materiały egzaminacyjne; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin Change Management Foundation organizowany przez ATO CRM S.A.; międzynarodowy certyfikat Change Management Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu); lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Wydarzenie: CHANGE MANAGEMENT - POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ