CHANGE MANAGEMENT - POZIOM FOUNDATION + EGZAMIN SZKOLENIE AKREDYTOWANE. ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

O szkoleniu

Cel szkolenia
Uzyskanie wiedzy na temat:
• głównych metod realizacji zmian oraz typów zmian
• sposobów przyczyn niepowodzeń i porażek w realizacji zmian
• kontroli realizacji zmian w trakcie ich przebiegu
• praktycznych zasad dotyczących przewodzenia zmianom

Metody szkolenia
• ćwiczenia warsztatowe
• mini wykład, prezentacja
• dyskusja
• praca zespołowa

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu
• uzyskanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji, kontrolowania przebiegu oraz nadzorowania zmian
• zdobycie wiedzy na poziomie umożliwiającym zdawanie egzaminu certyfikacyjnego Change Management

Szkolenia Change Management™ Foundation akredytowane przez APMG, organizowane są przez ASAP EDUCATION w oparciu o umowę podpisaną z CRM SA jako akredytowaną przez APMG organizację szkoleniową ATO i doradczą ACO, będącą najbardziej doświadczoną, najstarszą na polskim rynku i dysponującą najszerszym portfelem akredytowanych szkoleń, jak też posiadającą największą liczbę doświadczonych akredytowanych trenerów

APMG Swirl Change Management Device jest znakiem handlowym APM Group Ltd.
CRM S.A.® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• najwyższa i średnia kadra menedżerskiej organizacji
• specjaliści oraz pracownicy biorący udział w projektach zmian
• osoby panujące rozpocząć realizację projektów

Program szkolenia

Przedstawiony program szkolenia (zgodny z sylabusem APMG) ma charakter ramowy i w pewnym zakresie może być nieznacznie modyfikowany w celu dostosowania do specyficznych uwarunkowań i oczekiwań uczestników szkolenia.

Dzień I

Zasady zdawania egzaminów Change Management Foundation i Practitioner
Scenariusz: Program zarządzania zmianą – PICO

Jednostka a zmiana:
• Style uczenia się i ich preferencje
• Cztery psychologiczne podejścia do zmiany
• Jak pomagać innym się zmienić
• Model transformacyjny
• Opór wobec zmiany

Osobowość a zmiana:
• Wspieranie jednostek w czasie zmiany
• Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej
• Wspieranie jednostek w czasie zmiany
• Słuchanie i przekazywanie informacji zwrotnej

Zespoły a zmiana:
• Natura zespołu
• Skuteczność zespołu a zachowania

Dzień II

Zespoły a zmiana c.d.:
• Etapy rozwoju zespołu oraz dynamika zespołu
• Rola przywódcy zespołu
• Moderowanie: Dyskusja moderowana (Action Learning)

Organizacje a zmiana:
• Jak naprawdę działają organizacje – Metafory Morgana
• Przegląd modeli zmian organizacyjnych – kiedy zmiana przebiega źle, a kiedy dobrze Modele i podejścia
do zmiany organizacyjnej
• Dynamika zmiany, siły napędowe i hamujące
• Różne modele zmiany
• Narzędzia wspierające kompleksową zmian
• Change ManagementTM logo jest znakiem handlowym APM Group Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii.

Dzień III

Organizacje a zmiana c.d.
• Gotowość na zmianę

Przywództwo a zmiana:
• Przywództwo a metafory organizacji
• Style przywództwa i kompetencje emocjonalne
• Typy liderów
• Przywództwo w różnych fazach zmiany
• Role przywództwa w procesie zmiany
• Znaczenie zaangażowania interesariuszy

Test próbny Change Management Foundation
• Sprawdzenie testów
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia

EGZAMIN / CERTYFIKAT CHANGE MANAGEMENT FOUNDATION

Warunek przystąpienia:
Uzyskanie świadectwa o ukończeniu akredytowanego szkolenia z zakresu

Koszt egzaminu:
W cenie szkolenia (egzamin przeprowadzony ostatniego dnia szkolenia)

Certyfikat:
Oficjalny Certyfikat Change Management na poziomie Foundationw języku angielskim wydawany jest przez CRM S.A. i dostarczany przez Association of Project Management Group (APMG) w ciągu 8 tygodni od dnia egzaminu.

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 24 godziny dydaktyczne - 3 dni

• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad
• III DZIEŃ - zajęcia + egzamin od godz. 9.00 – 17.00 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

Szkolenia prowadzone są przez specjalistów oraz certyfikowanych trenerów (przez APMG - Association of Project Management Group), posiadających wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń akredytowanych. Akredytacja i certyfikacja trenerów potwierdza najwyższą jakość świadczonych usług edukacyjnych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
zw z VAT
3 000
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe i materiały egzaminacyjne; świadectwo uczestnictwa w szkoleniu wydane przez CRM S.A., które posiada tytuł ATO (Accredited Training Organisation) i nadane jest przez APMG; egzamin Change Management Foundation organizowany przez ATO CRM S.A.; międzynarodowy certyfikat Change Management Foundation wydawany przez APMG za pośrednictwem ATO CRM S.A. (w przypadku pozytywnie zdanego egzaminu); lunch oraz przerwy kawowe; profesjonalizm trenera oraz możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć na konto: Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A.: PKO Bank Polski SA IV oddział Warszawa ul. Targowa 42, 03-733 Warszawa o numerze: 68 1020 1042 0000 8102 0129 9692, 7 dni przed terminem szkolenia.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni od daty terminu szkolenia, CRM S.A. wystawi fakturę w wysokości 100% ceny szkolenia z jednoczesnym przesunięciem szkolenia na inny termin. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji na dzień przed szkoleniem lub nie stawienia się na szkoleniu zostanie wystawiona faktura za szklenie w pełnej wysokości i bez prawa uczestnictwa w innym terminie.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!