Szkolenie

CIT od podstaw w świetle obowiązującej ustawy

O szkoleniu

2014.04.10 - 2014.04.11 Katowice
2014.04.17 - 2014.04.18 Poznań
2014.04.28 - 2014.04.29 Wrocław
Kto powinien wziąć udział?
*

Program szkolenia

Dzień I:
1. Zagadnienia ogólne:
a) zakres podmiotowy ustawy o CIT, podatnicy podatku CIT,
b) zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe,
c) ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
d) rok podatkowy,
e) przedmiot i podstawa opodatkowania,
f) strata podatkowa,
g) stawki podatkowe,
h) zaliczki na podatek oraz zeznanie roczne,
i) odpowiedzialność podatników i płatników.
2. Przychody:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw
oraz świadczenia usług,
c) przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach roz-
liczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej (kiedy
przychód jest otrzymany a kiedy postawiony do dys-
pozycji?),
e) przychody z tytułu świadczeń nieodpłatnych oraz czę-
ściowo nieodpłatnych,
f) inne zasady rozpoznawania przychodów – wybrane
przykłady.
3. Koszty uzyskania przychodów:
a) definicja kosztów uzyskania przychodów,
b) koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie,
c) rozliczanie kosztów w czasie,
d) dokumentowanie poniesionych wydatków.
4. Szczególne zasady rozpoznania przychodów oraz
kosztów uzyskania przychodów oraz koszty niestano-
wiące kosztów podatkowych:
a) świadczenia na rzecz pracowników,
b) koszty eksploatacji samochodów osobowych,
c) koszty podróży służbowych,
d) koszty wsparcia sprzedaży,
e) reprezentacja i reklama,
f) kary umowne odszkodowania,
g) wierzytelności,
h) leasing.
Dzień II:
5. Amortyzacja:
a) środki trwałe,
b) wartości niematerialne i prawne,
c) wartość początkowa – cena nabycia i koszt wytworzenia,
d) zasady i metody amortyzacji,
e) wybrane zagadnienia – inwestycje w obcych środkach
trwałych, koszty zaniechanych inwestycji.
6. Różnice kursowe.
7. Podatek u źródła w transakcjach międzynarodowych:
a) ograniczony oraz nieograniczony obowiązek podat-
kowy,
b) postanowienia ustawy o CIT a postanowienia konwen-
cji modelowej OECD oraz wybranych umów o unika-
niu podwójnego opodatkowania,
c) dywidendy,
d) odsetki,
e) należności licencyjne,
f) zakup usług o charakterze niematerialnym,
g) certyfikat rezydencji, IFT - 2R, CIT 10 Z oraz pozostałe
obowiązki informacyjno – dokumentacyjne.
8. Podmioty powiązane:
a) identyfikacja podmiotów powiązanych,
b) dokumentacja transakcji,
c) zasady ustalania warunków w transakcjach z podmio-
tami powiązanymi,
d) metody szacowania dochodów.

Czas trwania

10:00 – 15:45

Prelegenci

Cytat
Samir Kayyali – doradca podatkowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w międzynarodowych podmiotach
świadczących usługi doradcze jak i polskich kancelariach prawnych i podatkowych. Jego praktyka obejmuje w szcze-
gólności restrukturyzację grup kapitałowych w celu osiągnięcia optymalizacji podatkowej, sporządzanie dokumentacji
w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych oraz podatku VAT. Absolwent mię-
dzynarodowych studiów Master Studies in Finance na kierunku Corporate Finance na Uniwersytecie Wrocławskim.

Gdzie i kiedy

Warszawa 10 - 11 kwietnia 2014
centrum ww. miast lub siedziba Akademia Biznesu MDDP

Warszawa

...

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 990 zł + 23% VAT, - dwóch lub więcej osób z jednej firmy 890 zł/os + 23% VAT.
990 PLN
Cena zawiera:
  • uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Zapisz się

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!