Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/coaching-biznesowy-warsztat-menadzera-38380-id31

Informacje o szkoleniu

 • Coaching biznesowy - warsztat menadżera.


  ID szkolenia: 38380
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Umiejętności osobiste
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
  Arkońska 6
  80-387 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godz., 3 dni
 • Organizator szkolenia:

  Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podniesienie efektywności procesów coachingowych w organizacji (firmie i instytucji) poprzez kompleksowy rozwój umiejętności, przekazanie wiedzy i tzw. najlepszych praktyk oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami na temat szeroko rozumianych procesów coachingowych w biznesie – od strony ich organizacji i zarządzania, a przede wszystkim z punktu widzenia umiejętności coacha niezbędnych do prowadzenia sesji coachingowych (najważniejszego elementu coachingu).

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do coachów umiejętności, trenerów wewnętrznych, liderów zespołów i menedżerów oraz dla działów zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń i rozwoju.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy

•Rodzaje coachingu w firmie i organizacji. Miejsce coachingu pośród innych dziedzin HR.
•Komunikacja interpersonalna, wywieranie wpływu, motywowanie w procesie coachingu.
•Narzędzia komunikacyjne wykorzystywane w coachingu:
◦Poszukiwanie informacji.
◦Wypowiedź rozumiejąca.
◦Podsumowanie.
◦Twórcze budowanie.
•Informacja zwrotna w procesie rozwijania umiejętności.
•Rola komunikatu JA w komunikacji coachingowej.
•Elementy asertywności.
•Budowanie zaufania i dobrej relacji pomiędzy coachem, a uczestnikiem – sztuka słuchania.
•Komunikaty niewerbalne – wzmocnienie komunikacji coachingowej.

Dzień drugi

•Zasady coachingu wewnętrznego.
•Sesja coachingowa – podstawa procesu coachingowego.
•Modele coachingu:
◦GROW.
◦KASIA.
•Ustalanie celów:
◦Model SMART.
◦Cele osobiste, a cele biznesowe.
◦Uzgadnianie celów ze sponsorem.
◦Zmiana celów.
•Praca na zasobach uczestnika coachingu:
◦Odkrywanie.
◦Rozwijanie, utrwalanie, przenoszenie i inne techniki rozszerzania zasobów uczestnika coachingu.
•Praca nad motywacją do zmiany uczestnika coachingu:
◦Poznanie systemu wartości, postaw i celów.
◦Identyfikacja rzeczywistych „kotwic” motywacyjnych.
•Zagrożenia dla motywacji – stagnacja, wypalenie, odwrócenie uwagi i inne.
•Działania wdrożeniowe:
◦Prace i zadania pomiędzy sesjami.
◦Pierwsze i kolejne kroki.
◦Wsparcie otoczenia.
◦Follow-up po zakończeniu procesu.

Dzień trzeci

•Trudne sytuacje w coachingu:
◦Trudni uczestnicy.
◦Trudne tematy.
◦Niepożądane reakcje sponsorów
◦Konflikty na tle coachingu.
•Elementy niestandardowych metod coachingowych:
◦Coaching prowokatywny.
◦Ustawienia systemowe.
◦Programowanie neurolingwistyczne (NLP).
•Coaching systemowy w przedsiębiorstwie i organizacji:
◦Powiązanie z innymi systemami.
◦Pomiar efektywności procesu.
◦Budowanie projektów coachingowych.
•Wybór uczestników coachingu:
◦Grupy – wysokiej efektywności, wysokiej dojrzałości, wysokiej motywacji.
◦Komunikacja wokół coachingu – z innymi działami w firmie, z klientami.
◦Rozwój umiejętności coachingowych.
•Superwizja/interwizja/mentoring w rozwoju umiejętności coachingowych.

Informacje o prelegentach:

Piotr Ławacz

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 930 zł netto 1 143,90 zł brutto

Cena zawiera:

profesjonalnie przeprowadzone szkolenie, materiały dydaktyczne przygotowane przez trenera, imienny certyfikat oraz przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 marca 2012r.

Wydarzenie: Coaching biznesowy - warsztat menadżera.