Szkolenie

Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

O szkoleniu

Kurs coachingu CFC, z międzynarodową certyfikacją, prowadzony przez doświadczonych coachów. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności coachingowe, niezbędne w pracy w organizacji lub w charakterze coacha.

Uczestnicy otrzymują szeroki zestaw materiałów szkoleniowych, będących podstawą indywidualnej pracy z dedykowanym mentorem. Kurs CFC jest pierwszym etapem ścieżki rozwoju coachingowego i stanowi bardzo dobrą, usystematyzowaną bazę teoretyczno-praktyczną w kontynuacji kształcenia dla przyszłych zawodowych coachów.

Celem kursy jest budowanie warsztatu coacha poprzez nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności coachingowych oraz uzyskanie certyfikatu, który jest początkiem drogi zdobywania wiedzy o coachingu w trakcie kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma,  Certificate in Workplace Coaching i wyżej.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Niezbędne podstawy w zakresie wiedzy i umiejętności coachingowych w firmie lub pozwalające na pracę w charakterze niezależnego coacha
 • Program jest dostępny w języku angielskim
 • Międzynarodowe certyfikaty, przyznawane przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management  oraz International Authority for Professional Coaching & Mentoring
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacje książkowe.
 • Trening praktyczny
 • Praca indywidualna z dedykowanym mentorem
Kto powinien wziąć udział?
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching)
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Coachowie
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Sprzedawcy
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

Program szkolenia

I dzień. Prowadzenie rozmowy i słuchanie

 • Coaching konwersacyjny
 • Sztuka prowadzenia rozmów
 • Jak wygląda dobra rozmowa?
 • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy
 • Uczestnicy rozmowy
 • Rola mówcy
 • Dobry słuchacz
 • Informacja zwrotna
 • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
 • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
 • Otrzymywanie informacji zwrotnej
 • Radzenie sobie z informacją zwrotną
 • Słuchanie, jako podstawowa umiejętność w coachingu
 • Jak dobrze umiemy słuchać?
 • Poziomy słuchania w coachingu
 • Różne rodzaje słuchania
 • Kim jest dobry słuchacz?
 • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej u siebie i innych
 • Coaching a elementy osobiste coacha
 • Wykorzystanie ciszy
 • Emocje i odczucia
 • Przekonania
 • Poufność
 • Ograniczenia w coachingu

 

II dzień – umiejętność zadawania pytań i model T-GROW

 • Czym jest pytanie?
 • Struktura pytania
 • Pytania a uwarunkowania społeczne
 • Wykorzystanie głosu
 • Typy pytań
 • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi
 • Pytania z prośbą o doprecyzowanie
 • Pytania, które wymuszają działanie
 • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia
 • Pytania, które zmieniają sposób myślenia
 • Wykorzystanie presupozycji
 • Pytania problemowe
 • Inne techniki zadawania pytań
 • Schematy językowe
 • Ćwiczenie Koło Życia
 • Model TGROW
 • Temat
 • Cel
 • Fakty/Rzeczywistość
 • Możliwości/Opcje
 • Plan działania
 • Zalety modelu T-GROW

 

III dzień – wartości i coaching w miejscu pracy

 • Czym są wartości?
 • Wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości
 • Określanie własnych głównych wartości
 • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą
 • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem
 • Coaching w organizacji
 • Coach zewnętrzny wobec organizacji
 • Coach wewnętrzny w organizacji
 • Warunki stosowania coachingu w organizacji
 • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji
 • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji
 • Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji
 • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego
 • Menedżer jako coach
 • Coaching jako narzędzie zarządzania
 • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania
 • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny
 • Analiza wyzwań coachingowych menedżera
 • Wdrażanie coachingu w codziennym życiu menedżera

 

CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręczniki do samodzielnej nauki

Seria rozbudowanych podręczników do samodzielnej nauki, obejmująca następujące zakresy tematyczne:

 • Umiejętność aktywnego słuchania
 • Umiejętność zadawania pytań
 • Umiejętności konwersacyjne
 • Wartości
 • Model TGROW
 • Coaching w środowisku pracy

 

Podręcznik główny

Książka  „Coaching koaktywny” autorstwa Laury Whitworth, Henry’ego Kimsey-House i Phila Sandahla prezentuje cenny wgląd w metody i modele coachingu oraz pozwala zapoznać się z zestawem umiejętności coachingowych, na przykładach ich zastosowania jako kontekstów coachingu koaktywnego.

 

Sesje mentorskie

 • Sesje mentorskie mają za zadanie ugruntować wiedzę oraz dać uczestnikowi sposobność przedyskutowania swoich refleksji i pytań z doświadczonym coachem – mentorem.
 • Trzy indywidualne sesje mentorskie dają bezcenną możliwość przećwiczenia umiejętności coachingowych w bezpiecznym środowisku, otrzymując pomoc, wsparcie i wskazówki w postaci natychmiastowej informacji zwrotnej ze strony coacha-mentora. To doświadczenie jest jedną ze składowych intensywnego procesu uczenia się poprzez indywidualną uwagę ze strony doświadczonego coacha.
 • Ocena praktyki coachingowej odbywa się podczas ostatniej sesji. Dedykowany  coach-mentor ocenia działania coachingowe w odniesieniu do wyszczególnionych kryteriów i w jakim stopniu opanowane zostały wymagane poziomy umiejętności.
 • W trakcie trwania kursu zadaniem każdego uczestnika jest również przeprowadzenie i udokumentowanie 10 godzin sesji coachingowych z wybranymi przez siebie innymi studentami lub coachingu indywidualnego w dowolnie wybranym środowisku.

 

Prace pisemne

Podczas kursu uczestnicy proszeni są o przedstawienie prac pisemnych: recenzji książki „Coaching  koaktywny” oraz eseju opisującego wybrany temat w ramach jednego z sześciu modułów z podręcznika głównego. Prace te mają stanowić pisemny dowód wiedzy i poglądów na coaching. Prace pisemne można przedstawić w dowolnym momencie kursu, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

 

Dodatkowe korzyści

Każdy uczestnik kursu CFC otrzymuje dodatkowo:

 • możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów związanych z wynajmem sal szkoleniowych, zakwaterowaniem i wyżywieniem)
 • możliwość udziału w kursie Practitioner Coach Diploma po cenie pomniejszonej o 2 000 PLN wysokość opłaty za CFC
 • międzynarodowe certyfikacje (NMC, IIC i ILM – wg niżej wymienionych warunków).
 • dostęp do licznych artykułów i nagrań w ramach społeczności Members Area NMC w języku angielskim

 

Certyfikaty i akredytacje

Coaching Fundamentals Certificate umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowych certyfikacji, które przyznają następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Certified Coach (CertNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – ILM (poziom 3);
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) – poziomy Accredited Practitioner Coach lub Certified at Work Coach:
  • spełnione wymagania edukacyjne (150 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy uzupełnić godziny praktycznego coachingu do 50 wymaganych,
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.

Czas trwania

24 godz., 3 dni

Prelegenci

Cytat

Bartosz Berendt - coach

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Agnieszka Leleń - coach/ trener/ mentor

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Agata Piekarczyk - trener, coach

Maciej Polański - senior trener

Beata Ponichtera - coach/ mentor

Magdalena Radomska - coach/ trener/ mentor

Gdzie i kiedy

Online 19 - 21 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Online 17 - 19 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 22 - 24 października 2021

Gdzie i kiedy

Online 24 - 26 września 2021

Zapisz się

Cena promocyjna
za osobę
4050 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa
ul. Panieńska 9
woj. mazowieckie
Instytut jest jedną z czołowych firm doradczo-szkoleniowych na polskim rynku. Działa od 1990 roku. We współpracy z Polską Fundacją Badań nad Zarządzaniem prowadzi także działalność badawczą w zakresie zarządzania organizacją, w szczególności zasobami...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zachęcamy do wypełnienia i przesłania formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony szkolenia. Po jego oodebraniu skontaktujemy się z Państwem celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

wymagany jest komputer z dostępem do internetu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

IBD Business School Sp. z o.o.
03-704 Warszawa ul. Panieńska 9
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!