Coaching grupowy

O szkoleniu

Podejście coachingowe w pracy zespołowej to proces, w którym jedna osoba pomaga grupie osób bądź zespołowi w realizacji zamierzonych celów. W wyniku powyższego zespół ustala konkretne, rozumiane przez każdego członka zespołu cele, co umożliwia efektywną współpracę zespołową. Poprzez znajomość procesu oraz stosowanie odpowiednich narzędzi taka osoba potrafi wspierać zespół na drodze do poszukiwania jak najlepszych rozwiązań.
W wyniku powyższego osoba prowadząca taki proces nie narzuca własnych pomysłów rozwiązań, a w swojej pracy koncentruje się na wydobywaniu pomysłów i zasobów, które pochodzą od każdego członka zespołu. Dzięki temu proces pracy zespołu staje się o wiele bardziej efektywny niż przy użyciu innych form wspierania zespołów w codziennych działaniach.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie wiedzy dotyczącej własnych zasobów i ograniczeń, dotyczących zarządzania grupą w sytuacji szkoleniowej, coachingowej i managerskiej, które w toku szkolenia zostaną wzmocnione i rozwinięte, a ograniczenia wyeliminowane lub osłabione
 • Zdobycie wiedzy dotyczącej motywowania i angażowania prowadzonej (szkolonej) grupy
 • Poprawa jakości pracy, w wyniku świadomego zarządzania coachingowego, co prowadzi do wzrostu produktywności zespołu
 • Poprawa jakości relacji i komunikacji pomiędzy między pracownikami i klientami zewnętrznymi organizacji

Korzyści dla organizacji

 • Etyczna praca w oparciu o wartości, z poszanowaniem kultury organizacyjnej oraz wartości osobistych jednostek tworzących grupę
 • Umiejętności tworzenie i facylitowania kontraktu grupowego
 • Umiejętność zażądania procesem grupowym i rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Umiejętność osiągania celów i zaplanowanych efektów grupowych
 • Umiejętność projektowania procesu grupowego (w tym coachingu, szkolenia, warsztatu itp.)
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla wszystkich, którzy chcą rozwinąć umiejętności coachingowe w pracy z grupami i zespołami
 • Dla tych, którzy chcą poznać narzędzia i techniki stymulujące pracę grup i zespołów

Program szkolenia

Coaching grupowy

 • Specyfika i warunki coachingu grupowego
 • Coaching grupowy a inne metody pracy z grupami
 • Zastosowania coachingu grupowego
 • Podstawowe umiejętności coacha grupowego – umiejętności coachingowe i umiejętności trenerskie
 • Rola innych uczestników grupy w procesie coachingowym
 • Struktura procesu coachingu grupowego opartego o powtarzające się struktury
 • Struktura sesji coachingu grupowego – sesja przygotowawcza i sesja właściwa
 • Metody wykorzystywane w coachingu grupowym – Metoda aktywizującą przeżywanie
 • Metody wykorzystywane w sesjach przygotowawczych – Schemat Thomanna

Zasady pracy w grupie – kontrakt grupowy

 • Zasady skutecznego kontraktu grupowego
 • Ustalenie kontraktu i jego wskaźników
 • Podstawowe zasady w pracy z grupą – zadania coacha/lidera
 • Prawidłowe określenie celu grupowego
 • Od celu do efektu (poziom zamiarów i poziom potrzeb)
 • Wskaźniki efektywności – jak je ustalić w grupie i dla grupy?
 • Moderowanie, facylitacja, towarzyszenie, dyrektywność, prowokatywność oraz inne metody pracy z grupą
 • Czym jest proces grupowy i jak nim kierować skutecznie?
 • Uczestnicy procesu grupowego – role grupowe i społeczne
 • Ćwiczenia grupowe dotyczące zarządzania procesem
 • Otwieranie procesu grupowego – techniki
 • Aktywizowanie procesu grupowego – cele, metody
 • Hamowanie procesu grupowego – przyczyny, sposoby
 • Coaching grupowy jako przestrzeń kreatywna
 • Design thinking w procesie grupowym
 • Stymulowanie kreatywności zespołowej
 • Techniki i metody kreatywne
 • Kreatywność jako uniwersalny język twórczego myślenia i działania

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!