Coaching jako narzędzie wspierania ludzi w rozwoju: zasady, techniki, zastosowanie

O szkoleniu

Szkolenie coaching pozwala poznać metodę coachingu i zrozumieć istotę tej formy pracy. Jest pierwszym krokiem w procesie stawania się osobą wspierającą lub towarzyszącą klientom w rozwoju. Szkolenie coaching umożliwia zrozumienie procesowości coachingu, roli coacha i coachee oraz specyfikę relacji pozbawionej elementu oceny.

Kurs coachingu jest okazją do nauczenia się korzystania z podstawowych narzędzi coachingowych pozwalających wejść w relację i rozmawiać z Klientem o celu a nie o problemie. Uczestnicy szkolenia coaching poznają też zasady i formalności, które są przydatne w prowadzeniu coachingu w ramach organizacji.

Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia Coaching Uczestnicy zyskują świadomość tego:

 • czym jest coaching a czym nie jest
 • jaka jest różnica miedzy coachingiem wewnątrz organizacji a coachingiem niezależnym od niej
 • czym jest myślenie coachingowe
 • jaka jest rola coacha i osoby coachowanej
 • jakie są rodzaje coachingu, dla kogo w jakiej sytuacji który z nich jest najlepszy
 • jaka jest różnica między coachingiem a innymi formami rozwoju osobistego np. mentoringiem, terapią, konsultingiem itd.

Uczestnicy zyskują umiejętność:

 •  przygotowania się do rozmowy coachingowej
 • zawarcie kontraktu z osobą coachowaną
 • przeprowadzenia sesji coachingu
 • przygotowania raportu z coachingu
 • zastosowania w praktyce wybranych narzędzi coachingowych
Kto powinien wziąć udział?
 • coachów
 • kierowników
 • team leaderów
 • menedżerów
 • wszystkich chcących zdobyć wiedzę na temat coachingu

Program szkolenia

Podstawowe informacje o coachingu

 • czym jest coaching i skąd pochodzi?
 • rodzaje coachingu
 • istota coachingu prowadzonego w organizacji (rola coacha a rola menedżera/przełożonego)
 • istota coachingu prowadzonego niezależnie od organizacji
 • różnica między coachingiem a coachingowym stylem zarządzania, mentoringiem, konsultingiem, terapią, itd.
 • zagadnienia organizacyjne
 • zawieranie kontraktu
 • pierwsza sesja
 • zamykanie coachingu
 • zasady etyczne prowadzenia coachingu w organizacji i poza nią
 • raport a coachingu
 • szkoły coachingu w Polsce

Najważniejszy cel coachingu: zmiana (w myśleniu, w działaniu)

 • po co ludzie chcą wprowadzać zmiany?
 • jak się przygotować do zmian?
 • czemu nie robimy tego, co byśmy chcieli?
 • motywacja i automotywacja w procesie coachingu
 • problem - cel - efekt w coachingu
 • nad jakimi celami można pracować w coachingu a nad jakimi nie?
 • co przeszkadza w zrobieniu kroku naprzód?
 • praca z oporem Klienta

Narzędzia coachingowe (podczas kursu coaching pracujemy nad wybranymi narzędziami z każdej z poniższych kategorii. Wybór narządzi zależy od oczekiwań Uczestników szkolenia)

Piramida R. Diltsa jako podstawa pracy narzędziami w coachingu holistycznym

Praca nad celem:

 • cel a efekt
 • siatka celów
 • wyznaczanie celów krótko, średnio i długoterminowych
 • techniki wizualizacyjne w pracy nad celami
 • mapa celów i marzeń

Narzędzia diagnozujące:

 • Koła: życia, wartości, biznesu, priorytetów
 • Model GROW
 • Model: Wizja - Strategia - Determinacja
 • Modalności: zestaw ćwiczeń z nimi związanych
 • Tabela potrzeb

Oprogramowanie Klienta:

 • przekonania,
 • archetypy
 • obawy
 • pytania sondujące, pytania rozkruszające, pytania o emocje, pytania o stan pożądany
 • lingwistyka, czyli: co można odkryć na podstawie języka jakiego używa Klient (modalności, meta programy,)
 • kotwiczenie stanów i zasobów
 • 4 poziomy rozwijania umiejętności
 • modele zachowań
 • Puszka Pandory

Narzędzia służące do uruchomienia działania

 • pytania: adekwatne pytania,
 • zadania domowe
 • plan aktywnego działania
 • matryca zarządzania czasem
 • zaczynaj z wizją końca
 • wizualizacyjna metoda dokonywania wyborów

Narzędzia dobre do pracy z relacjami i komunikacją

 • filozofia pracy z relacją
 • asocjacja, dysocjacja
 • zmiana perspektywy
 • mentalny mentor

Zaplecze coacha

 • komunikacja wewnętrzna
 • intuicja
 • motywacja do roli coacha
 • praca z wewnętrznym krytykiem

Czas trwania

2 dni, 9:15-15:15

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Komputer z dostępem do internetu
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Komputer z dostępem do internetu
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Komputer z dostępem do internetu
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Komputer z dostępem do internetu
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Komputer z dostępem do internetu

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 500
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeśli strony nie ustalą inaczej opłata za szkolenie powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury proforma dostarczonej mailowo.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem zobowiązuję się do uiszczenia 50% wartości szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KM Studio
 • Ulica i nr: Piotrkowska 125
 • Kod pocztowy: 90-430
 • Miejscowość: Łódź
 • Numer NIP: 7721563286

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22

Organizator

KM Studio
90-430 Łódź, Polska
Piotrkowska 125
woj. łódzkie
KM Studio organizuje szkolenia dla pracowników dużych, średnich i małych firm, a także dla osób indywidualnych od 2004 roku. W ofercie KM Studio można znaleźć szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, zarządzania czasem, zar...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!