Szkolenie: Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/coaching-menedzerski-jak-wykorzystywac-podejscie-coachingowe-w-zarzadzaniu-67641

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12


Termin szkolenia
20-21 maja 2019r., Wrocław - IBIS STYLES***
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress ProjectNa wstępie można zaryzykować twierdzenie, że nie każdy menedżer może być coachem. Nawet nie każdy powinien. Ale z drugiej strony można powiedzieć, każdy menedżer może w stosunku do swoich pracowników przyjmować podejście coachingowe, wspierając w ten sposób efektywność i rozwój swojej kadry. Dlaczego? Dlatego, że podejście coachingowe to podejście zakładające wzmacnianie i wykorzystanie potencjału pracowników, przy jednoczesnym uczeniu ich samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoją pracę, a także stymulowaniu do stawiania i realizowania celów. A prawdopodobnie każdemu menedżerowi na tym zależy?
Celem szkolenia będzie więc charakterystyka podejścia coachigowego do pracowników, jako stylu zarządzania opartego na:
• zaufaniu do pracownika,
• budowaniu bezpieczeństwa,
• refleksji nad pracą, działaniem, rozwojem,
• wzmacnianiu jego mocnych stron,
• motywowaniu do rozwoju,
• zadawaniu pytań i słuchaniu,
• stawianiu celów i wyzwań,
• wypracowywaniu rozwiązań wychodzących poza ramy, schematy, standardy.
• monitorowaniu i egzekwowaniu postępów i celów.

Udział w szkoleniu daje szansę uczestnikom na:
• zrozumieniu na czym polega podejście coachingowe w zarządzaniu i czym różni się od coachingu, mentoringu czy inny metod rozwojowych,
• poznanie korzyści z coachingowego podejścia do pracowników,
• trening umiejętności niezbędnych do tego, by w codziennej pracy stosować coachingowi styl zarządzania,
• pracę z własnymi na przekonaniami na temat zarządzania, rozwoju, budowaniu relacji i współpracy z pracownikami,
• wypracowani swojego stylu, podejścia do coachingowego zarządzania pracownikami.

Metody szkolenia
Warsztat prowadzony będzie metodami procesowymi, tak by zachęcać Uczestników do:
• do refleksji nad swoim funkcjonowaniem,
• pracy z przekonaniami,
• zmiany perspektywy,
• eksperymentowania z nowymi umiejętnościami,
• świadomego i optymalnego wykorzystania swoich zasobów.
Podczas zajęć będą dominowały takie metody pracy szkoleniowe jak symulacje, dyskusje grupowe, wspólne wypracowywanie rozwiązań, gry bazujące na metaforze, analiza przypadków, ale też wykłady.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Coachingowe podejście, a rola menedżera:
• coaching, coachingowy styl zarządzania, mentoring, informacja zwrotna a szkolenie – definicje. Podobieństwa i różnice różnych metod rozwojowych,
• profil coacha – menedżera. Jakich kompetencji oczekujemy od menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania?
• miejsce coachingu w zarządzaniu - sytuacyjny model przywództwa wg Hersey’a i Blanchard’a. Kiedy podejście coachingowe jest po prostu potrzebne i najbardziej wartościowe?
• podejście coachingowe a autorytet menedżera?
• zasady budowania relacji coachingowych z pracownikami, w oparciu kodeks coacha ICF - International Coach Federation.
2. Co o rozwoju osób dorosłych powinien wiedzieć menadżer, by wspierać efektywnie rozwój pracowników?
• motywacja i postawy wobec rozwoju. Czy pracowników można rozwijać „na siłę”?
• czego potrzebują osoby dorosłe do efektywnego rozwoju, ale i do efektywnej pracy?
• dla kogo coachingowy styl zarządzania, a dla kogo nie?
3. Narzędzia pracy coachingowej w pracy menedżera:
• model GROW w pracy coach’a,
• elementy procesu coachingowego (zawieranie kontraktu, harmonogram, schemat spotkań itp.),
• pytania sięgające sedna. Co to?
• narzędzia pracy coachingowej – koło życia, skalowanie, praca z metaforą, zmiana perspektyw, wartości – omówienie, trening,
• radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach coachingowych.
4. Trening wybranych, umiejętności będących podstawą coachingowego stylu zarządzania:
• aktywne słuchanie,
• określanie problemów i stawianie konkretnych celów,
• umiejętność analizowanie sytuacji problemowych z różnych perspektyw,
• udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej,
• jasne wyrażanie myśli.
5. Podsumowanie:
• w ramach podsumowania każdy uczestnik opracuje swój własny „Kodeks coachingowego podejścia do pracowników”.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 - PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Tytuł wydarzenia: Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?