Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/coaching-menedzerski-jak-wykorzystywac-podejscie-coachingowe-w-zarzadzaniu-71302-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Terminy szkolenia
21-22 listopada 2019r., Warszawa - Hotel Lord****


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menadżerskiej z każdego szczebla zarządzania i ma na celu:
• Scharakteryzowanie coachingowego stylu zarzadzania bazującego na konkretnych wskaźnikach i zasadach;
• Zdefiniowanie zadań menadżera w roli coacha - ukształtowanie postaw coacha wśród ról i funkcji menadżerskich
• Poznanie nowej formy kierowania pracownikami;
• Poznanie i przećwiczenie menadżerskich narzędzi coachingowych oraz rozmów coachingowych z pracownikami;
• Usystematyzowanie procesu przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu menadżerskiego;
• Uświadomienie potrzeby, a nawet konieczności stosowania coachingowego stylu zarządzania.

Korzyści dla uczestników
Udział w szkoleniu daje szansę uczestnikom na:
• Rozwinięcie nowych kompetencji menadżerskich wychodzących poza nakazowy i kaskadowy styl zarządzania;
• Poznanie własnego potencjału – mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli menadżera/coacha;
• Przećwiczenie rozmów coachingowych i ukształtowanie własnego stylu pracy z poznanymi narzędziami;
• Zdefiniowanie korzyści wypływających wprost ze stosowania coachingu dla pracowników w zespole i dla samego menadżera;
• Uświadomienie roli coachingu menadżerskiego i jego wpływu na rozwój organizacji i zespołu;
• Poznanie coachingu, jako narzędzia kontaktów w procesie efektywnej komunikacji w zespole i w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

-

Program szkolenia:

1. Istota coachingu - rola menedżera jako coacha i trenera w procesie rozwoju pracowników
• zadanie menadżerskie „rozwijanie i wspieranie” – różne formy rozwoju
• na czym polega coaching – czym jest i czym nie jest – obalanie mitów, potwierdzanie faktów
• motywacja i zaangażowanie pracowników do uczestniczenia w coachingu – co konkretnie ma na to wpływ i jak sam menadżer może na to wpływać
• warunki ramowe dla coachingu menadżerskiego – autorytet, zaufanie, kompetencje, inspirowanie i motywowanie
• kodeks etyczny coacha wg ICC - International Coaching Community, a budowanie relacji z pracownikami.

2. Model zarządzania sytuacyjnego Blanchard’a i P. Hersay’a - coaching jako styl zarządzania i rozwoju osób dorosłych
• etapy rozwoju pracownika - poziom kompetencji oraz poziom zaangażowania
• czym się charakteryzują etapy rozwoju pracownika i jak je identyfikować
• na którym etapie należy wykorzystywać coachingowy styl zarządzania, a jakie narzędzia zarządzania i rozwoju pracowników wykorzystywać na innych etapach
• jak uczą się osoby dorosłe - co o tym menadżer powinien wiedzieć
• potrzeby rozwojowe pracowników identyfikowane przez menadżera, a potrzeby zgłaszane przez pracowników na każdym etapie rozwoju
• budowanie planu wspierającego proces rozwoju umiejętności pracowników.

3. Profil coacha ,pożądane cechy osobowości ,predyspozycje
• co sprawia, że menadżer jest dobrym coachem – postawy, wartości, przekonania, nastawienia
• kompetencje niezbędne do stosowania coachingowego stylu zarzadzania
• nad czym konkretnie pracować, aby rozwijać kompetencje menadżera coacha
• indywidualne predyspozycje do stosowania różnych form rozwoju pracowników.
• styl funkcjonowania społecznego, a coachingowy styl zarządzania.

4. Kształtowanie procesu coachingowego
• model przebiegu sesji coachingowej – wizja, strategia, determinacja
• kontrakt, relacja i zaufanie jako podstawy sukcesu procesu coachingowego – jak do tego podejść:
• umowa biznesowa, czyli ramy coachingu
• umowa relacji, czyli kontakt i dobra relacja
• umowa treściowa, czyli uzgodnienie celów
• cel - zamiana problemu/trudności na cel
• rzeczywistość i zasoby
• połączenie zasobów z celami, poszukiwanie rozwiązań i plan działania
• podejście holistyczne w coachingu.

5. Narzędzia w pracy menadżera stosującego coachingowi styl zarządzania
• model GROW w pracy coacha
• model Diltsa jako schemat dokonywania zmian i uczenia się
• koło kompetencji – szeroka perspektywa i dokonanie oceny
• reframing – zmiana znaczenia, zmiana kontekstu
• pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości
• skalowanie - GAS (goal attainment scaling) – skalowanie stopnia osiągnięcia celu
• praca z metaforą - spojrzenie na wyzwania z meta poziomu – różne rodzaje metafor
• C5 – retrospektywa
• zmiana perspektywy w 4 krokach oraz pytania kartezjańskie
• wartości – fundament działania i podejmowania decyzji – jak do nich docierać.

6. Komunikacyjne umiejętności menadżera w roli coacha
• aktywne słuchaniem– skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi pracownik
• parafraza, klaryfikowanie, ogniskowanie
• bariery i blokady komunikacyjne – usunięcia, zniekształcenia, generalizacja - jak je niwelować i jak nad nimi pracować
• język dyrektywny i niedyrektywny w coachingu
• udzielanie informacji zwrotnej – modele, zasady, rodzaje
• praca na stylach funkcjonowania społecznego.

7. Podsumowanie szkolenia
• indywidualny PDW - Plan działań Wdrożeniowych
• zakończenie szkolenia.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1440 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?