Coachingowy styl zarządzania

O szkoleniu

Coachingowy styl zarządzania najpełniej realizuje postulat pracy rozwojowej z zespołem i udowadnia, że to bezpośredni przełożony ma największy wpływ na kształtowanie postaw i umiejętności pracowników, szczególnie dziś w świecie VUCA. Takie otoczenie biznesowe szczególnie wymaga pracy rozwojowej. W obliczu takaich wyzwań dla organizacji, coachingowe zarządzanie jest efektywnym wyborem, kształtującym zaangażowanie pracowników i zwiększającym realizację strategii i celów firmy. Szkolenie ma charakter warsztatowy i polega na praktycznym treningu prowadzenia rozmów coachingowych.

Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści dla uczestnika

 • Nauczy się wykorzystać w praktyce narzędzia coachingowe
 • Dowie się, jak zwiększyć efektywność i samodzielność zespołu
 • Wypracowanie algorytmów i przetrenowanie konkretnych narzędzi w sytuacjach menedżerskich.
 • Praktyczne przygotowanie do skutecznego rozwiązywania problemów i radzenia sobie z różnymi postawami pracowników

Korzyści dla organizacji

 • Wzmocnienie efektywności pracy liderów, poprzez oddziaływanie motywacyjne (autonomia, relacja, kompetencje)
 • Wzrost poczucia pewności pracownika w kontaktach z liderem oraz zwiększenie zaangażowania
 • Wzmocnienie postawy liderów w zakresie realizacji celów firmy
 • Poprawa komunikacji i wdrażanie kultury coachingowej
Kto powinien wziąć udział?
 • Dla menedżerów zespołów, którzy chcą skuteczniej inspirować pracowników
 • Dla tych, którzy chcą nauczyć się coachingowego stylu zarządzania
 • Dla osób, które chcą wzmocnić swoje umiejętności w zarządzaniu zespołami

Program szkolenia

Menedżer we współczesnym świecie biznesu

 • Czym coaching w zarządzaniu nie jest i nie powinien być?
 • Coachingowy styl zarządzania – czym jest? Specyfika coachingu menedżerskiego
 • Coaching, trening, doradztwo, mentoring – różnice i podobieństwa

Kiedy i jak stosować coachingowy styl zarządzania

 • Czy coachingowy styl zarządzania jest dobry na wszystko – kiedy stosować coaching, a kiedy inne metody rozwojowe? Trening a coaching
 • Kiedy coaching nie zadziała

Umiejętności menedżera stosującego coachingowy styl zarządzania

 • Bazowe umiejętności coachingowe – łączące słuchanie i praca pytaniami
 • Zasady prowadzenia rozmów coachingowych
 • Jak coachingowo rozmawiać o wynikach lub ich braku?
 • Tworzenie settingu współpracy wraz z pracownikiem
 • Struktury rozmów coachingowych: STAGES, GROW, OSKAR, Solution Focused Coaching

Narzędzia w relacji coachingowej

 • Lider jako narzędzie w relacji – empatia, autentyzm, świadomość wartości własnych i coachowanego, zasobność
 • Słuchanie, zadawanie pytań
 • Przeformułowywanie (reframing)
 • Informacja zwrotna
 • Skalowanie
 • Poszukiwanie wyjątków
 • Praca z przekonaniami
 • Perspektywy

Praktyka

 • Praca z celami – wyznaczanie, priorytety, kroki do realizacji celu
 • Praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia rozmów coachingowych
 • Kształtowanie konstruktywnych relacji z pracownikami? – Rola zaufania
 • Budowanie motywacji do zmiany, przełamywanie inercji zmiany

Czas trwania

2 dni szkolenia po 8 godzin

Prelegenci

Trener MENTORI, praktyk biznesu

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

To wydarzenie dostępne jest na zamówienie. Termin i miejsce przeprowadzenia zajęć uzgodnisz z organizatorem po złożeniu zamówienia. Organizator przeprowadza zajęcia: stacjonarnie i/lub online

Rejestracja

Cena warsztatu zamkniętego
Grupa do 10 osób, 2 dni szkoleniowe
7 900
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
 • konsultacje z trenerem
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia poprzez formularz zgłoszeniowy, którego potwierdzenie przyjęcia przez MENTORI stanowi zawarcie umowy uczestnictwa w szkoleniu.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 24 godzin w celu potwierdzenia rezerwacji. 
 3. Zgłaszając udział w szkoleniu Zgłaszający zobowiązuje się do uiszczenia umówionej opłaty za szkolenie. Opłata realizowana jest przelewem na konto MENTORI na podstawie potwierdzenia udziału oraz faktury pro forma, a płatność wymagana jest przed szkoleniem, chyba że strony uzgodnią inne warunki.
 4. Zgłaszający ma możliwość wykorzystania wpłaconej kwoty na inne szkolenie MENTORI pod warunkiem wyrównania różnicy w cenie.
 5. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym powyżej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, wpłata zostaje zwrócona w całości.
 6. Istnieje możliwość zmiany uczestnika szkolenia.
 7. Brak udziału w szkoleniu nie może być rozumiany jako odstąpienie od umowy i nie zwalnia z obowiązku zapłaty ceny szkolenia.
 8. MENTORI zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i miejsca szkolenia, a także odwołania szkolenia z powodów niezawinionych przez MENTORI (np. siła wyższa, choroba prowadzącego, nie zebranie wystarczającej grupy uczestników). W takiej sytuacji MENTORI zawiadamia Zgłaszającego o zmianie terminu bądź odwołaniu szkolenia najpóźniej do 3 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia oraz zwraca wpłacone kwoty w terminie 7 dni bądź za zgodą Zgłaszającego proponuje inny termin/miejsce realizacji szkolenia.
 9. W przypadku szkoleń otwartych wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Szkolenia Otwartego dostępnego na stronie internetowej www.mentori.pl, akceptacją powyższych warunków oraz upoważnieniem MENTORI do wystawienia faktury bez składania podpisu przez osobę upoważnioną ze strony zgłaszającego. Faktura zostanie przesłana pocztą na wskazany przez Państwa adres. 
 10. Przesyłając formularz zgłoszeniowy wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MENTORI w celu: dokonania zgłoszenia na szkolenie, organizacji uczestnictwa w szkoleniu, przygotowania certyfikatu oraz realizacji czynności rozliczeniowych. Zgoda dotyczy danych osobowych zawartych na formularzu zgłoszeniowym: imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

Możliwość dofinansowania z Bazy Usług Rozwojowych PARP i Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie certyfikatu ISO 9001:2015.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: MENTORI sp. z o.o.
 • Ulica i nr: Niedźwiedzia 29B
 • Kod pocztowy: 02-737
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5213940221

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska Niedźwiedzia 29B

Organizator

MENTORI sp. z o.o.
02-737 Warszawa, Polska
Niedźwiedzia 29B
woj. mazowieckie
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!