Szkolenie

Compliance, jako konieczność w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie

O szkoleniu

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu poświęconemu tematyce compliance. Od wielu lat obserwujemy znaczący wzrost liczby inicjatyw ustawodawczych i nakładanych nimi obowiązków prawnych dla przedsiębiorców i innych instytucji. Również katalog przedsiębiorców podlegających regulacjom prawnym ulega stałemu poszerzaniu.

W związku z tym coraz więcej firm decyduje się na wyodrębnienie w strukturze specjalistycznej komórki do spraw compliance, czyli zajmujących się zapewnieniem zgodności działania przedsiębiorstwa z regulacjami prawnymi. Ryzyko – choćby niezamierzonego - działania wbrew przepisom, i tym samym niebezpieczeństwo obarczenia przedsiębiorcy różnorodnymi sankcjami prawnymi, które mogą mieć postać zarówno odpowiedzialności cywilnej, jak też karnej i karno-skarbowej, przynoszą poważne konsekwencje. Są to nie tylko konsekwencje natury prawnej, ale również finansowe i wizerunkowe.

Z myślą o firmach chcących wdrożyć sprawnie działające komórki compliance powstało nasze szkolenie. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań oraz przesyłania zgłoszeń.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu pozwoli Państwu:

 • zapoznać się z koniecznością posiadania i zakresem działania nowoczesnego systemu compliance,
 • wdrożyć rozwiązania ograniczające odpowiedzialność prawną związaną z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
 • poznać szereg korzyści płynących z profesjonalnego wdrożenia procedur compliance,  
 • przestudiować aktualne obowiązki prawne, zapoznać się z katalogiem kar i zakresem ponoszonej odpowiedzialności,   
 • omówić w przystępny sposób zastosowanie narzędzi ograniczających odpowiedzialność przedsiębiorcy oraz niwelujących ryzyko sankcji.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców (spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą), dla kadry zarządzającej, asystentów i sekretarzy zarządu i rady nadzorczej, członków rad nadzorczych oraz członków zarządu.

Udział w szkoleniu rozwżyć powinni też menedżerowie działów HR, pracownicy zajmujący się zapewnieniem zgodności z prawem, dbający o poprawne funkcjonowanie i aktualizację obowiązujących w podmiocie procedur, dokumentów korporacyjnych, kodeksów etycznych, polityk i regulaminów w spółkach, a także inne osoby pragnące zwiększyć i usystematyzować swoją wiedzę związaną z omawianymi zagadnieniami. 

Program szkolenia

I.Compliance i sygnaliści: (1 godzina) 

1.Czym jest, a czym nie jest Compliance? Funkcje Compliance. 

2.Akty prawne związane z Compliance. 

3.Compliance Officer – pozycja w przedsiębiorstwie  

4.Kiedy procedura dotycząca sygnalistów jest obowiązkowa?  

5.Dyrektywa o ochronie sygnalistów. 

6.Omówienie celu i korzyści wprowadzenia procedury sygnalistów. 

7.Obligatoryjna i fakultatywna treść procedury sygnalistów, wdrożenie. 

8.Sposoby ukształtowania w przedsiębiorstwie zasad odbierania zgłoszeń od sygnalistów. 

9.Ochrona sygnalistów. 

10.Zasady organizowania szkoleń z ochrony sygnalistów dla pracowników przedsiębiorstwa. 

Przerwa kawowa 15 minut 

II.Antykorupcja: (1 godzina) 

1.Wprowadzenie do antykorupcji. Podstawowe zasady etyczne. 

2.Sposoby podziału zadań w polityce antykorupcyjnej. 

3.Odpowiedzialność prawna za czynności korupcyjne. 

4.Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w sferze wewnętrznej i zewnętrznej funkcjonowania przedsiębiorstwa. 

5.Sposoby identyfikowania i ograniczania ryzyk związanych z konfliktem interesów występującym w przedsiębiorstwie. 

6.Sposoby identyfikowania i ograniczania ryzyk związanych z przyjmowaniem i wręczaniem prezentów. 

7.Sposoby identyfikowania i ograniczania ryzyk związanych ze sponsoringiem i darowiznami. 

8.Wytyczne GPW, CBA, normy ISO. 

Przerwa lunchowa 30 minut 

III.AML: (1 godzina) 

1.Wprowadzenie do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  

2.Kto jest instytucją obowiązaną? 

3.Obowiązki instytucji obowiązanej i kto je powinien wykonywać? 

4.Jak w praktyce przygotować ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu własnego przedsiębiorstwa? 

5.Czym są, jak i kiedy stosować środki bezpieczeństwa finansowego? 

6.Zasady dokonywania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. 

7.Co i jak instytucja obowiązana powinna dokumentować? 

8.Odpowiedzialność prawna za nieprzestrzeganie AML. 

Przerwa kawowa 15 minut 

IV.Mobbing/Dyskryminacja: (1 godzina) 

1.Identyfikacja zachowań niepożądanych. 

2.Konsekwencje naruszeń prawa dla przedsiębiorstwa i pracowników. 

3.Sposoby ograniczania odpowiedzialności przedsiębiorstwa w przypadku zaistnienia zachowań niepożądanych. 

Czas trwania

10.00-15.30

Prelegenci

Cytat

Paulina Ledwoń, doktor nauk prawnych, radca prawny w kancelarii BDO LEGAL Łatała i Wspólnicy sp.k.  praktyk od 10 lat zajmujący się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, wdrażaniem procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz procedur antykorupcyjnych.  Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, autorka wielu publikacji z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego oraz compliance zarówno w języku polskim, jak i angielskim.
Dysponuje zarówno ogromnym doświadczeniem praktycznym, jak i umiejętnościami dydaktycznymi popartymi rzetelną wiedzą naukową. Jej doświadczenie z zakresu compliance obejmuje m.in. wdrażanie standardów antykorupcyjnych opartych m.in. o rekomendacje GPW w spółkach publicznych, przygotowywanie regulacji compliance (ocen ryzyka, polityk prezentowych, procedur zgłaszania nieprawidłowości - whistleblowing, polityk sponsoringu, darowizn), przygotowywanie kodeksów etycznych, opracowanie klauzul antykorupcyjnych, wdrażanie regulaminów korporacyjnych (w tym: polityk antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, kodeksów funkcjonowania audytu wewnętrznego i procedur przeciwdziałaniu terroryzmowi oraz praniu brudnych pieniędzy), przeprowadziła także wiele audytów i szkoleń. Posiada certyfikat ze szkolenia “Antykorupcja w Biznesie” organizowanego przez CBA, jak również z wyróżnieniem ukończyła kurs organizowany przez GIIF z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i terroryzmowi. 
 
Karolina Linowska, adwokat w kancelarii BDO LEGAL Łatała i Wspólnicy sp.k. , praktyką prawną zajmuje się zawodowo od 2010 r. absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dysponuje bogatym doświadczeniem praktycznym, jak i umiejętnościami dydaktycznymi nabytymi podczas licznych szkoleń przeprowadzanych w ramach wdrażania procedur compliance w dużych przedsiębiorstwach, w tym w spółkach giełdowych.   W zakresie obszaru swoich praktyk czynnie uczestniczy w procesach wdrażania polityki compliance w dużych przedsiębiorstwach.  W ramach tych czynności przeprowadza audyty przedsiębiorstw ukierunkowane na identyfikację potrzeb z zakresu polityki zgodności, opracowuje regulaminy korporacyjne, procedury przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, korupcji oraz mobbingowi, molestowaniu i dyskryminacji. Wdrażane przez nią procedury są przedmiotem szkoleń, które przeprowadza dla pracowników każdego szczebla, w celu pełnej i efektywnej implementacji poszczególnych procedur zgodnie z indywidualnymi potrzebami danego podmiotu.

Gdzie i kiedy

Online 27 - 28 września 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1500 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa
Postępu 12
woj. mazowieckie
BDO jest firmą audytorsko-doradczą o największym doświadczeniu w obsłudze spółek giełdowych w Polsce. Specjalizujemy się w organizacji konferencji, szkoleń otwartych i zamkniętych, kursów zawodowych i studiów podyplomowych. Przeszkolimy Cię z z...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 • Prosimy o wypełnienie formularza rejestracji na szkolenie dostępnego powyżej. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się z Państwem.
 • Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 • Warunkiem udziału w szkoleniu jest przesłanie przed rozpoczęciem zajęć potwierdzenia dokonania przelewu (e-mailem lub faxem).

Możliwe dofinansowania:
Wypełniamy dla naszych klientów dokumentację niezbędną do otrzymania dofinansowania.
Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Z dofinanso

Szkolenie odbywa się przez Internet, niezbędny jest komputer z kamerą, głośnikiem i mikrofonem.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

BDO Sp. z o.o.
02-676 Warszawa Postępu 12
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!