Szkolenie

Compliance Officer

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w 3-dniowym szkoleniu z elementami warsztatów w formie case studies, które zostanie zakończone egzaminem. Po zdanym egzaminie każdy z uczestników otrzyma certyfikat Compliance Officer potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • szkolenie stanowi przygotowanie do pełnienia obowiązków Oficera Compliance (Compliance Officer)
 • zostało ono przygotowane na podstawie najlepszych praktyk szkoleniowych, przepisów prawnych i praktyk z zakresu compliance
 • w koncepcji szkolenie to nawiązuje do normy ISO 19600 Compliance Management Systems oraz normy ISO 37001 Anti-Bribery Management Systems
 • kurs stanowi doskonałe przygotowanie do pracy w roli Compliance Officer zgodnie z przepisami, w tym z projektem ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Kto powinien wziąć udział?

Kandydaci na Compliance Officer w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych organizacjach gospodarczych.

Szkolenie skierowane jest do:

 • Członków zarządu,
 • Dyrektorów Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Compliance
 • Pracowników Działów ds. Zapobiegania praniu pieniędzy
 • Managerów ds. zarzadzanie ryzykiem
 • Specjalistów Działów Ryzyka
 • Specjalistów z Działów Prawnych
 • Specjalistów z Działów Audytu
 • Specjalistów z Działów Kontroli Wewnętrznej
 • Specjalistów z Działów Finansów
 • Specjalistów z Działów Relacji z Inwestorami
 • Specjalistów z Działów Rozwoju Biznesu
 • Specjalistów z Działów Bezpieczeństwa i Ochrony Danych
 • Inspektor ds. ochrony danych osobowych
 • Prawników
 • Doradców
 • Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z compliance

Program szkolenia

Dzień I

Rozpoczęcie szkolenia: przedstawienie prowadzącego i uczestników, zebranie oczekiwań uczestników, prezentacja celów i programu

Certyfikacja compliance

Co wiemy na temat compliance – test wiedzy

Regulacje prawne compliance w organizacji i ich hierarchia:

 • Regulacje unijne (m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku)
 • Regulacje międzynarodowe (m.in. Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), American Anti-Corruption Act)
 • Regulacje krajowe, m.in. ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 • Kodeksy branżowe jako źródło obowiązków z zakresu compliance,
 • Praktyki globalne z zakresu compliance

Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (projekt)

 • Kogo dotyczy
 • Obowiązki
 • Weryfikacja partnerów biznesowych
 • Zagrożenia
 • Kary
 • Whistleblowing – polityka i metody zgłaszania niezgodności oraz procedura śledztwa compliance
 • Zasady postępowania ze zgłoszeniami o nieprawidłowościach,
 • Programy ochronne dla osób chcących zgłosić nieprawidłowość wewnętrznie  - Sygnaliści Korporacyjni
 • Weryfikacji zgłoszenia sygnalisty korporacyjnego przez Compliance Officer`a

Przerwa obiadowa

Compliance w organizacji:

 • Definicje i zasady compliance
 • Etyka biznesu i ład korporacyjny
 • Miejsce i znaczenie compliance w organizacji
 • Funkcje compliance
 • Niezależność funkcji compliance
 • System zarządzania zgodnością
 • Struktura compliance i trzy linie obrony - współpraca z audytem, kontrolą wewnętrzną i działem prawnym
 • Kompetencje i umiejętności w compliance -  wymóg szkolenia pracowników
 • Zapewnienie szkoleń dla pracowników
 • Różnice pomiędzy funkcją compliance a rolą audytu wewnętrznego

Utrzymanie compliance w organizacji – systemy zarządzania ISO 19600 oraz ISO 37001

Posumowanie pierwszego dnia szkolenia

 

Dzień II

Przypomnienie pierwszego dnia szkolenia

Rola Compliance Officer:

 • Miejsce i znaczenie Compliance Officer w organizacji
 • Zakres odpowiedzialności Compliance Officera
 • Zestawienie czynności Compliance Officera
 • Przegląd polityki i wewnętrznych
 • Opracowywanie programów zgodności w zależności od branży i rodzaju działalności
 • Rozpoznanie ryzyk compliance
 • Dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstwa systemu zarządzania compliance
 • Zapewnienie skuteczności działania systemu zarządzania compliance i jego ciągła optymalizacja

Metodologia pracy Compliance Officera:

 • Sytuacje konfliktowe i strategie ich rozwiązań
 • Postępowanie w kwestiach wrażliwych
 • Psychologia w pracy Compliance Officera
 • Etyka i postępowanie
 • Sposób współpracy z organami nadzorczymi

Przerwa obiadowa

Zarządzanie ryzykiem braku zgodności – wdrożenie i egzekwowanie:

 • Polityki i Procedury wewnętrzne
 • Program działu Compliance
 • Kodeksy etyczne
 • Identyfikacja, pomiar i ocena ryzyka Compliance
 • Działania prewencyjne funkcji compliance
 • Monitorowanie, testowanie i mapa ryzyka
 • Relacje z regulatorami i działami wewnętrznymi
 • Mapa naruszeń i plany naprawcze
 • Mapa procesów
 • Mapowanie regulacji
 • Mapowanie struktury firmy
 • System zarządzania zgodnością (Compliance Managment Systems) w oparciu o normę ISO 19600

Podsumowanie drugiego dnia szkolenia

 

Dzień III

Przypomnienie poprzedniego dnia szkolenia

Ustawa z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:

 • Kogo dotyczy
 • Obowiązki
 • Weryfikacja partnerów biznesowych
 • Zagrożenia
 • Kary

System zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji:

 • Budowanie i udoskonalanie wewnętrznych systemów zarządzania zgodnością w zakresie przeciwdziałania korupcji w oparciu o międzynarodowe standardy zarządzania ryzykiem korupcji takie jak norma ISO 37001:2016 Anti-bribery Management System.
 • Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji i konfliktowi interesów
 • Identyfikacja ryzyka korupcyjnego w działalności
 • Zarządzanie ryzykiem korupcji. Audyt prawidłowego funkcjonowania systemu antykorupcyjnego
 • Procedura weryfikacji parterów biznesowych
 • Procedura na wypadek kontroli organów ścigania
 • Wewnętrzna polityka w zakresie darowizn, sponsoringu, wręczania i przyjmowanie upominków
 • Zasadach etyczne, zasady przeciwdziałania i zapobiegania korupcji i konfliktowi interesów

Przerwa obiadowa

Konsultacje dotyczące programu

Egzamin

Zakończenie szkolenia: podsumowanie celów i oczekiwań uczestników, wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie ze względu na ew. zmiany warunków certyfikacji osób oraz w celu dopasowania programu do bieżących potrzeb uczestników. Przerwy kawowe będą ustalane na bieżąco pomiędzy trenerem a uczestnikami.

Czas trwania

Dzień I: 9:00-16:00
Dzień II: 9:00-16:00
Dzień III: 9:00-15:00

Prelegenci

Cytat

Konrad Sędkiewicz - Trener DEKRA

 • ekspert rozwiązań compliance,
 • specjalista w zakresie analiz i baz danych,
 • koordynator projektowania i wdrażania systemów prewencyjnych.

Compliance Officer z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku regulowanym i nieregulowanym. Doradza polskim i zagranicznym przedsiębiorstwom w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance, zarządzania ryzykiem nieprawidłowości, korupcji oraz w zagadnieniach związanych z etyką i społeczną odpowiedzialnością biznesu. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu compliance, przeciwdziałania nadużyciom, korupcji i etyki (m.in. w akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, WSB w Poznaniu oraz Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie). Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem outsourcingowym i w tworzeniu programów franczyzowych. Jest członkiem Koalicji Rzeczników Etyki oraz Zespołu Wypracowującego Standard Zarządzania Programem Etycznym przy United Nations Global Compact Poland, a także Grupy roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Zasiada w Radzie Programowej magazynu „Compliance”. Od 2013r. prowadzi pierwszego w Polsce Bloga o Compliance: www. konradsedkiewicz.pl. Doświadczenie trenerskie Wykładowca akademicki i szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Występuje na licznych branżowych konferencjach.

Gdzie i kiedy

Wrocław 14 - 16 lipca 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 23 - 25 sierpnia 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 22 - 24 września 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 25 - 27 października 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Online 24 - 26 listopada 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 15 - 17 grudnia 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 16 - 18 czerwca 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 14 maja 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 7 - 9 kwietnia 2021

Gdzie i kiedy

Wrocław 17 - 19 marca 2021
DEKRA Business Garden Wrocław

54-202 Wrocław

Legnicka 48 H

woj. dolnośląskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 - 24 lutego 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
cena za osobę
3449 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Komputer z dostępem do Internetu, kamera i mikrofon.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!