Compliance w podatkach– procedury zapewniające bezpieczeństwo podatkowe

O szkoleniu

Ryzyko podatkowe jest stałym elementem działalności każdego podatnika. Wieloletnie działania ustawodawcy w celu uszczelnienia systemu podatkowego, doprowadziły do sytuacji w której szczególnego znaczenia nabiera tzw. „compliance podatkowe”, czyli zgodność działalności jednostki z przepisami podatkowymi. Ceną jest ryzyko podatkowe i to zarówno po stronie jednostek jak i osób odpowiedzialnych za zobowiązania podatkowe jednostki. Głównym narzędziem są procedury, które zabezpieczają podatnika. Samo istnienie procedur jest traktowane przez organy podatkowe jako przesłanka łagodząca, szczególnie w obszarze obowiązku zachowania należytej staranności. Celem szkolenie jest identyfikacja ryzyk podatkowych oraz wskazanie i omówienie procedur, które te ryzyka zabezpieczą. 

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowana jest do dyrektorów finansowych i ekonomicznych odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych, głównych księgowych, księgowych, specjalistów do spraw podatkowych oraz przedstawicieli biur rachunkowych oraz innych osób zainteresowanych.

Program szkolenia

1. Co to jest „compliance podatkowe”?
2. Ryzyko podatkowe
    • Rodzaje podatków objętych „compliance”
    • Obszary ryzyka 
      - zaległości podatkowe
      - odsetki 
      - dodatkowe zobowiązania podatkowe
      - odpowiedzialność karna i karna – skarbowa
      - odpowiedzialność podmiotów 
3. Odpowiedzialność podatkowa
4. Zasady oraz metody kalkulacji ryzyka
5. Ryzyko reputacyjne
6. Mechanizmy zarządzania ryzykiem podatkowym 
7. TAX GRI – znaczenie dla podatnika
8. Funkcja podatkowa w „compliance”
      - Zarządzanie podatkowe 
      - Planowanie podatkowe
      - Ryzyko GAAR
      - Znaczenie „należytej staranności”
      - Monitoring zmian w przepisach
      - Organizacja przepływu informacji
      - Monitoring decyzji 
9. Strategia podatkowa 
10. Narzędzia organów podatkowych
11. Znaczenie przepisów o zatorach płatniczych oraz przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 
12. Procedury zabezpieczające 
      - Procedura WHT (należyta staranność)
      - Procedura należytej staranności w VAT
      - Procedura VAT (transakcje zwolnione oraz transakcje opodatkowane obniżonymi stawkami podatkowymi) 
      - Procedura - „Biała lista” i MPP
      - Procedury MDR (raportowanie schematów podatkowych) 
      - Procedury podatku CIT
      - Pozostałe procedury
13. Dobre praktyki 
14. Przygotowanie podatnika do kontroli podatkowych

Czas trwania

09:00-14:00

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Komputer z dostępem do Internetu

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
490
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowo-konferencyjne
  • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa
Szpitalna 1
woj. mazowieckie
Zadaniem Instytutu jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry zarządzającej i finansowo – księgowej, wyznaczanie standardów sprawozdawczości finansowej, kreowanie zmian w prawie bilansowym i podatkowym, upowszechnianie dobrych praktyk w biz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Instytut Rachunkowości i Podatków
00-020 Warszawa Szpitalna 1
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!