Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/compliance-w-zakupach-70866-id608

Informacje o szkoleniu

Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo!

Prowadzenie procesów zakupowych w sposób transparentny i zgodny z regulacjami to jedno z zasadniczych zadań stojących przed jednostką zakupową w każdej firmie. Głównie dzięki temu, możliwe jest uzyskiwanie wysokiego poziomu konkurencyjności postępowań, a tym samym pozyskiwanie najlepszych ofert. Proces zakupowy niesie poważne ryzyko zarówno finansowe jak i prawne, dlatego bardzo duży wpływ na funkcjonowanie tego obszaru mają pojawiające się nowe regulacje tj. RODO , Split payment itp. Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest podniesienie świadomości zagrożeń, nakreślenie sposobu zapobiegania oraz umożliwienie sprawnego zarządzania m.in. pionami bezpieczeństwa. Szczegółowo przybliżymy Państwu wyzwania stojące przed współczesnym działem zakupów i przedstawimy potencjalne rozwiązania, które powstały na bazie współpracy z wieloma firmami.

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Zakupów
Menedżerów ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Kierowników Zaopatrzenia
Kierowników Organizacji i Logistyki
Kierowników działów logistyki
Dyrektorów, Kierowników, Menedżerów Sprzedaży
Dyrektorów, Kierowników d.s. Kadr
Główni Księgowi i Kierownicy w obszarze Rachunkowości

Program szkolenia:

09.30 - 10.00 rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie zajęć

COMPLIANCE W ZAKUPACH - WPROWADZENIE

„Compliance w zakupach” – zakres, znaczenie i przykłady
Obszary compliance w zakupach – bezpieczeństwo informacji, zarządzanie informacjami, zgodność z regulacjami, etyka w obszarze zakupów
Wartość zasobów informacyjnych firmy – czy aby właściwie oceniane przez kierownictwo i pracowników?
IDENTYFIKACJA I OKREŚLENIE ZASOBÓW INFORMACYJNYCH

Wyspecyfikowanie i nazwanie zasobów informacyjnych – wykazanie trudności w tym zakresie
ZARZĄDZANIE INFORMACJAMI W OBSZARZE ZAKUPOWYM DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Rodzaje informacji zakupowych
Źródła ich pozyskiwania
Możliwie narzędzia do przetwarzania
PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE Z PERSPEKTYWY PROCESÓW GENERUJĄCYCH INFORMACJĄ ZAKUPOWĄ

Optymalna sekwencja działań
Podział obowiązków, rodzaje pozyskiwanych danych, rodzaje budżetów i procesów ich tworzenia
MODELOWA BAZA INFORMACJI ZAKUPOWYCH

Zawartość i optymalny sposób funkcjonowania bazy informacji zakupowych
Baza informacji zakupowej jako źródło wiedzy o ryzykach dot. compliance w zakupach
OKREŚLENIE WARTOŚCI POSZCZEGÓLNYCH ZBIORÓW INFORMACJI DLA FUNKCJONOWANIA FIRMY

Określenie wartości zbiorów informacji – warsztaty praktyczne
Zbiory informacji a ich wpływ na compliance
Zagrożenia dla firmy
ANALIZA RYZYKA I OKREŚLENIE POZIOMU ZAGROŻEŃ
(ŹRODŁA ZAGROŻEŃ)

Przybliżenie metod szacowania ryzyka w ujęciu praktycznym
Wykorzystanie narzędzi analitycznych do wypracowania właściwych decyzji zarządczych
ZARZĄDZANIE DOSTĘPEM PRACOWNIKÓW DO INFORMACJI BĘDĄCYCH W POSIADANIU FIRMY

Wskazanie przypadków, kiedy pracownicy mają dostęp do zasobów firmy do których nie powinni mieć dostępu
Konsekwencje dla Compliance
ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA – SKALA I MOŻLIWOŚCI

Dostępne środki zabezpieczenia zasobów informacyjnych organizacji – czy aby zawsze te najdroższe rozwiązania są najskuteczniejsze?
Środki bezpieczeństwa w praktyce codziennej
ROTACJA PERSONELU – UTRATA ZASOBÓW – ZAPISY KONTRAKTOWE

Jak mawiał pewien dyktator - kadry przede wszystkim- analiza wartości poszczególnych pracowników w odniesieniu do powierzanych im zasobów informacyjnych (dane poufne)
Zabezpieczenie kontraktowe zakazem konkurencji
PRZEPISY REGULUJĄCE POSZCZEGÓLNE SFERY DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ, A POSTĘPOWANIE Z ZASOBAMI INFORMACYJNYMI

Ryzyka wobec compliance
Mnogość regulacji związanych z funkcjonowaniem w biznesie
Zagrożenia związane z nieznajomością przepisów przez pracowników (w tym kadry kierowniczej)
Prowadzenie bieżącej analizy zmieniającego się otoczenia biznesowego
Poranna prasa jeszcze nikomu nie zaszkodziła - sankcje grożące za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów
PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH ( ,,USTAWA O JAWNOŚCI ŻYCIA PUBLICZNEGO”) I EWENTUALNE SKUTKI DLA BIZNESU

Potencjalne wykluczenie z grona uczestników przetargów publicznych
Utrata dużych kontraktów
Kary za niewdrożenie RODO (zakaz przetwarzania danych osobowych)
Jasne określenie słabych punktów organizacji w odniesieniu do potencjalnych zagrożeń - korupcja
W JAKI SPOSÓB ZASOBY INFORMACYJNE POZWALAJĄ NA BUDOWĘ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

Wykorzystywanie informacji do formułowania strategii zakupowych
Prowadzenie negocjacji i budowania transparentności w organizacji
COMPLIANCE W PROCESIE ZAKUPOWYM I W PROCESIE ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z DOSTAWCAMI

Podstawowe narzędzia instytucjonalne zapewnienie compliance w zakupach
Newralgiczne kroki przetargu
Standardy w relacjach z dostawcami – przykłady rozwiązań z różnych firm
COMPLIANCE W ZAKUPACH A DOSTAWCY ,,NIEDOREPREZENTOWANI”

Założenia teoretyczne odnośnie „wspierania wybranych dostawców”
Przegląd wybranych rozwiązań praktycznych
W ZWIERCIADLE

Jakie informacje potrzebne są sprzedawcom?
Czy i jak możemy ich, jako zakupowcy udzielać?
16.00 zakończenie zajęć

Informacje o prelegentach:

Krzysztof Jastrzębski Prawnik, ekspert z zakresu ochrony informacji z wieloletnim doświadczeniem w procesach budowy i nadzorowania zintegrowanych systemów bezpieczeństwa zasobów informacyjnych.
Wiktor Rak Ekspert w zakresie procesów zakupowych, optymalizacji kosztów oraz usprawnień organizacyjnych, Manager PROFITIA Management Consultants.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1570 23% VAT

Cena zawiera:

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 13.02.2019 - 1570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 14.02.2019 - 1870 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Compliance w zakupach