Controlling Inwestycyjny - analiza opłacalności inwestycji

O szkoleniu

Nowa inwestycja zawsze niesie za sobą pewne ryzyko, ktore możemy zminializować dzięki umiejętności planowania i analizy procesu inwestycyjnego. Controlling Inwestycyjny stanowi więc niezbędną kompetencję świadczącą o powodzeniu firmy.

W jaki sposób skutecznie planować, podejmować i analizować decyzje inwestycyjne? O tym i nie tylko podczas szkolenia HILLWAY Controlling Inwestycyjny - analiza opłacalności inwestycji.
Dlaczego warto wziąć udział?

W trakcie szkolenia dowiesz się:

 • jak podejmować właściwe decyzje finansowe
 • jakie są różnice pomiędzy decyzjami finansowymi a finansowym celem zarządzania przedsiębiorstwem
 • w jaki sposób kierować się prognozami w zależności od rodzaju i oczekiwań biznesowych
 • jak odpowiednio ocenić rentowności inwestycji według określonych kryteriów
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie skierowane jest w szczególności do:

 • Kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie kosztami i rentownością projektów inwestycyjnych
 • Managerów obszarów finansów, controllingu, głównych księgowych, analityków finansowych, pracowników odpowiedzialnych za kontrolę finansową i biznesową
 • Prezesów, właścicieli firm
 • Generalnych inwestorów i wykonawców
 • Wszystkich osób zaangażowanych w realizację projektów inwestycyjnych

Program szkolenia

Decyzje inwestycyjne a finansowy cel zarządzania przedsiębiorstwem:

 • istota i cel podejmowania decyzji inwestycyjnych
 • rodzaje rzeczowych inwestycji i związane z nimi niezbędne dokumenty
 • od czego zależy powodzenie realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • proces zarządzania projektem inwestycyjnym
   

Wstęp do analizy i oceny projektów inwestycyjnych

 • elementy matematyki finansowej – zmiana wartości pieniądza w czasie, dyskontowanie przepływów finansowych
 • żródła ryzyka inwestycyjnego – jakie je mierzyć i jak się przed nimi chronić
 • koszt kapitału

Wybór prognoz w zależności od rodzaju i oczekiwań biznesowych

 • prognozy operacyjne
 • prognoza przychodów ze sprzedaży
 • planowanie kosztów bezpośrednich
 • planowanie kosztu wynagrodzeń
 • planowanie pozostałych kosztów rodzajowych o charakterze stałym
 • planowanie pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
 • harmonogram zaciągania i spłaty kredytów oraz pożyczek

Moduł II 

Jak skutecznie ocenić rentowność inwestycji? Finansowe kryteria oceny inwestycji:

 • NPV – Net Present Value
 • NPVR – Net Present Value Ratio
 • IRR – Internal Rate of Return
 • Payback a Discounted Payback
 • IRR a stopa dyskonta

Akceptacja czy odrzucenie projektu inwestycyjnego? Decyzje inwestycyjne na tle strategii firmy.
Analiza ryzyka inwestycji:

 • analiza wrażliwości inwestycji
 • analiza scenariuszy

Szczegółowe informacje o szkoleniu: http://www.hillway.pl/szkolenie-controling-inwestycyjny/

Czas trwania

Szkolenie odbywa się w ciągu jednego dnia w godzinach 9:00-16:30.

Prelegenci

Trener - praktyk biznesu posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu budowania i mierzenia efektywności firmy oraz podejmowania decyzji w oparciu o proces zarządzania przez cele. Trener podczas warsztatów dzieli się nie tylko wiedzą i doświadczeniem, lecz także motywuje uczestników do aktywnego udziału w szkoleniu oraz dzielenia się własnymi doświadczeniami. Szczegółowe informacje o szkoleniu przekazywane są po otrzymaniu zapytania.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie odbywa się na platformie ZOOM z licencją po stronie HILLWAY.

Uczestnik projektu korzysta z własnego sprzętu: komputer, mikrofon, głośnik, kamera, połączenie internetowe

Rejestracja

Cena 1
977
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • Konsultacje szkoleniowe
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

HILLWAY Training & Consulting
02-548 Warszawa
ul. Grażyny 13/15
woj. mazowieckie
Jesteśmy jedną z wiodących firm na polskim rynku szkoleniowo-doradczym. Od 2011 roku prowadzimy doradztwo i szkolenia miękkie na terenie całej Polski. Wdrażamy programy rozwojowe w takich obszarach jak: - zarządzanie - obsługa klienta - komunik...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przyjęcie zgłoszenia następuje z chwilą otrzymania przez nas wypełnionego formularza. Podpisanie formularza jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Hillway Training & Consulting, a Państwa firmą, a także oznacza akceptację przedstawionych warunków uczestnictwa w szkoleniu. Odbiór zgłoszenia potwierdzamy e – mailem.
 2. Płatność za szkolenie otwarte następuje na podstawie faktury pro forma. Faktura właściwa zostanie wystawiona po odbyciu się szkolenia – faktury wystawiamy po zrealizowaniu usługi.
 3. Rezygnacja z udziału w szkoleniu zgłoszona nie później niż 10 dni przed jego terminem nie powoduje konsekwencji finansowych. W przypadku rezygnacji po tym terminie HILLWAY Training & Consulting nabywa prawa do obciążenia płatnika 50% kosztów szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

HILLWAY Training & Consulting
02-548 Warszawa ul. Grażyny 13/15
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!