Szkolenie: Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-kosztow-produkcji-i-tworzenie-planu-produkcji-70924

Informacje o szkoleniu

 • Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji


  ID szkolenia: 70924
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zaopatrzenie, zakupy
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Novotel Wrocław Centrum
  powstańców śląskich 7
  53-332 Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.30-15.30
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
  Krakowskie Przedmieście 79
  00-079 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

W Japońskich zakładach produkcyjnych 80% wysiłku jest skierowane w stronę efektywnego planu i ciągłej optymalizacji kosztów. Elementem, który kompleksowo wspiera te procesy jest controlling produkcji. Usystematyzowany, ujednolicony, umożliwiający bieżące wyciąganie wniosków i ciągłe wdrażanie zmian.” Jak zaplanować, wdrożyć i korzystać z takiego systemu?

Zapraszam na szkolenie “Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji” składające się dwóch części: podczas których zdobędziesz niezbędne umiejętności aby zaprojektować, wdrożyć system controllingu kosztów produkcji oraz tworzenia planu produkcji, przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi. Działania te pozwolą zoptymalizować procesy produkcyjne, eliminować wąskie gardła i obniżyć koszty produkcji.

Szkolenie skierowane jest do:

Podczas szkolenia z controllingu dowiesz się m.in.:

W jaki sposób identyfikować obszary, które wymagają optymalizacji?
Jak zidentyfikować obszary o dużym potencjale optymalizacyjnym?
W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?
Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?
Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?
Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?
Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?
Jak określić zdolności produkcyjne zasobów w jednostkach czasu?
Jak opracować zbiorczy plan produkcji?
Jak opracować bilans wykorzystania mocy produkcji?
OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Program szkolenia:

Dzień I.

9.30 – 10.00 Powitalna kawa, rejestracja
10.00 – Rozpoczęcie szkolenia z controllingu

JAK SKUTECZNIE WYKORZYSTYWAĆ METODY I NARZĘDZIA CONTROLLINGU W OPTYMALIZACJI PROCESÓW PRODUKCYJNYCH?

W jaki sposób identyfikować obszary które wymagają optymalizacji?
W jaki sposób Kaizen i TQM zwiększają efektywność optymalizacji procesów produkcyjnych?
Jakie są zadania controllerów i kierowników centrów odpowiedzialności w zakresie optymalizacji procesów?
JAKIE SĄ METODY IDENTYFIKACJI MIEJSC POWSTAWANIA KOSZTÓW (MPK) I JAKIE SĄ METODY ICH ROZLICZEŃ?

Jakie są zasady identyfikacji centrów kosztów osobowych?
W jaki sposób zidentyfikować sprzętowe centra kosztów?
Jakie są praktyczne i przydatne metody rozliczeń kosztów?
Jak skutecznie i szybko zidentyfikować miejsce powstawania kosztów zgodnie z wymogami procesowego i zasobowego rachunku kosztów, zakresów odpowiedzialności, działań optymalizacyjnych?
JAK WŁAŚCIWIE ROZLICZAĆ DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA?

Jak skutecznie identyfikować miejsca powstawania kosztów dla działalności pomocniczej?
Jak właściwie ustalić kolejność etapów rozliczania działalności pomocniczej?
Jak w praktyce rozliczać koszty pomocnicze?
KOSZTY NIEWYKORZYSTANEGO POTENCJAŁU

Jak właściwie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału według reguł rachunkowości finansowej i zarządczej?
Praktyczne metody identyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału.
Jak dokonać klasyfikacji kosztów niewykorzystanego potencjału biorąc pod ciągłą zmienność procesów produkcyjnych?
Jak stosując metody rachunkowości finansowej i zarządczej skutecznie zidentyfikować koszty niewykorzystanego potencjału na kontach księgowych?
Jak właściwie prezentować koszty niewykorzystanego potencjału w rachunku zysków i strat według zasad rachunkowości zarządczej?
Za pomocą jakich wskaźników określić stopień wykorzystania potencjału?
KALKULACJA FAZOWA JAKO ISTOTNY ELEMENT KALKULACJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM

Według jakich zasad właściwie przeprowadzić kalkulację fazową?
Jak w praktyce dokonać rozliczenia kosztów kolejnych faz i poziomów produkcji?
Jak wykorzystać reguły normalnej zdolności produkcyjnej do rozliczania kosztów zmiennych i stałych?
Jak przedsiębiorstwo produkcyjne powinno ustalać koszty wyrobów gotowych i produkcji w toku?
ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PRODUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU METOTOLOGII RACHUNKU KOSZTÓW DZIAŁAŃ ABC

Tradycyjny rachunek kosztów a rachunek kosztów działań ABC.
Jak prawidłowo rozliczać koszty według metody ABC?
Jakie sa wady i zalety metody ABC?.
W jaki sposób optymalnie zastosować metodę ABC?
JAKIE SĄ ZASADY KONSTRUKCJI STRUKTURY BUDŻETÓW DLA POJEDYNCZYCH CENTRÓW KOSZTOWYCH?

Jakie sa wady klasycznych metod tworzenia struktur budżetowych w układach miejsc powstawania kosztu
( MPK ) – rodzaju kosztu?
Zaprojektowanie wielowymiarowej i wielopoziomowej konstrukcji struktury budżetu uwzględniającej: zakres odpowiedzialności za koszty poszczególnych działów, strategie dziedzinowe, realizowane zadania jednostkowych - projektów, rodzaje kosztów.
Jak dokonać analizy danych w budżecie komórki organizacyjnej zgodnie z wymogami hurtowni danych i efektywną technologią przetwarzania danych analitycznych (OLAP)?
W jaki sposób osoby zarządzające kosztami powinny konstruować tabele budżetowe MPK?
16.30 Zakończenie I dnia szkolenia

Dzień II.

09.00 – Rozpoczęcie szkolenia

TWORZENIE PLANU PRODUKCJI

planowanie przychodów, produkcji i zaopatrzenia
dynamiczna metoda planowania uwzględniająca przesunięcia w czasie pomiędzy poszczególnymi budżetami
zasady ustalania struktury budżetu na potrzeby planowania dynamicznego
metody ustalania czasu przesunięcia pomiędzy planami przychodów - produkcji i zaopatrzenia
struktura budżetu głównego uwzględniająca przesunięcia czasowe budżetów szczegółowych
wykorzystanie metody dynamicznej w planowaniu:
przepływów finansowych
przepływu logistycznego materiałów i produktów
planowane przepływów finansowych metodą kasową
15.30 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Michał Chalastra Ekspert, doradca firm produkcyjnych w zakresie controllingu, budżetowania, rachunkowości zarządczej i zintegrowanych systemów informacyjnych.
Pracownik Katedry Rachunkowości na Uniwersytecie Gdańskim. Członek komisji w konkursie na Controllera Roku oraz Rady Programowej czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”.
Autor wielu artykułów z zakresu rachunkowości i controllingu. Zrealizował wiele wdrożeń systemów budżetowania w firmach produkcyjnych. Przeprowadzał audyt systemu controllingu m.in. dla Pabianickich Zakładów Farmaceutycznych POLFA S.A., Telekomunikacji Polskiej S.A., Wytwórni Napojów ,,Jurajska”, Commercial Union S.A..

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1570 23% VAT
 • 1570 23% VAT
 • 1570 23% VAT
 • 1570 23% VAT

Cena zawiera:

CENA SZKOLENIA Z CONTROLLINGU ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 14.05.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 15.05.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: Controlling kosztów produkcji i tworzenie planu produkcji