Szkolenie: Controlling kosztów w szpitalu - Poznań

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-kosztow-w-szpitalu---poznan-65267

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku to kolejny krok zmierzający do prawidłowej kalkulacji kosztów pacjenta. Z tego też względu szkolenie jest odpowiedzą na zapotrzebowanie na taki rachunek kosztów, który w pełny i poprawny sposób skalkuluje koszty zasobów, procedur medycznych i pacjentów.

Szkolnie podzielone jest na część merytoryczną oraz warsztatową, w ramach której realizowane są dwa casy (ćwiczenia). Pierwszy z nich, EuroMed S.A., prezentuje zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych, działań pomocniczych oraz pacjentów wraz z wizualizacją przepływu kosztów. Drugi case bazuje na liczbowym przykładzie.

ĆWICZENIA REALIZOWANE SĄ METODĄ „LEARNING BY DESIGN”.

Szkolenie skierowane jest do:

DO UDZIAŁU W SZKOLENIU ZAPRASZAMY OSOBY:

zajmujące się kalkulacją kosztów leczenia pacjentów
chcące poznać podstawowe wytyczne nowego standardu rachunku kosztów zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 roku
chcące poznać zasady i korzyści zasobowo-procesowego podejścia do wyceny zasobów, procedur i pacjentów
chcące zmienić stosowane zasady kalkulacji kosztów pacjenta w swoim podmiocie.

Program szkolenia:

Controlling kosztów w podmiocie leczniczym

1. PROCESY CZY KOSZTY? – OTO JEST PYTANIE …

2. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI PODMIOTU OCHRONY ZDROWIA

Osoby zajmujące się ewidencją kosztów i kalkulacją kosztów leczenia pacjentów powinny być wyposażone w wiedzę z zakresu rachunku kosztów, umożliwiającą dostarczenie poprawnej i pełnej informacji o kosztach i „przychodach” (poziomie refundacji) podmiotu.

3. TRADYCYJNY A NOWOCZESNY RACHUNEK KOSZTÓW PODMIOTU OCHRONY ZDROWIA

Sposób prezentacji informacji kosztowej ma znaczenie. Zdecydowana większość podmiotów ochrony zdrowia stosuje tradycyjne rachunki kosztów, koncentrujące się na arbitralnym rozliczaniu kosztów, co skutkuje brakiem rzetelnej informacji o kosztach leczenia pacjenta i rozbieżnościach pomiędzy kalkulacjami podmiotu a płatnikiem (NFZ). Nowoczesne rachunki kosztów, kładące nacisk na szczegółowość informacji wejściowej i przyczynowo – skutkowe zasady rozliczeń, dają możliwość poznania faktycznych kosztów leczenia pacjentów. Co więcej, forma prezentacji elementów składowych, zasad rozliczeń i wyników jest łatwo zrozumiała przez szerokie grono pracowników.

4. RACHUNEK KOSZTÓW ZGODNY Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 8 LIPCA 2015 ROKU – WPROWADZENIE

Zasady identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo – księgowym
Zasady kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym
Załącznik 1 do rozporządzenia – omówienie
Załącznik 2 do rozporządzenia – omówienie
Załącznik 3 do rozporządzenia – omówienie
5. STRUKTURA ZASOBOWO-PROCESOWEGO RACHUNKU KOSZTÓW (ZPRK/RCA) W PODMIOTACH OCHRONY ZDROWIA

Dlaczego zasobowo-procesowe podejście do kosztów jest promowane przez uznane międzynarodowe organizacje zrzeszające księgowych i controllerów?
Elementy zasobowo-procesowego rachunku kosztów
Przyczynowo- skutkowe zasady rozliczeń
6. CASE: ZASOBOWO-PROCESOWY RACHUNEK KOSZTÓW W EUROMED S.A.

Case „Zasobowo-procesowy rachunek kosztów w EuroMed S.A.”, to cześć praktyczna szkolenia, gdzie uczestnicy podzieleni na zespoły projektują zaawansowany, przyczynowo skutkowy rachunek kosztów przykładowego szpitala. Podczas ćwiczenia omawiane są zasady wyodrębniania zasobów, procedur medycznych oraz finalnych i pośrednich obiektów kosztowych. Ćwiczenie to w doskonały sposób pozwala zrozumieć ideę funkcjonowania najbardziej zaawansowanego rachunku kosztów oraz potencjał informacji menedżerskich, jaki jest on w stanie dostarczyć.

7. WPROWADZENIE DO ROZLICZANIA I KALKULACJI KOSZTÓW PACJENTA W ZPRK/RCA:

Stałe i zmienne bezpośrednie elementy kosztowe podmiotu leczniczego
Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów zasobów oraz działań/ procedur medycznych
Interpretacja wyników rozliczania i kalkulacji kosztów oraz „rentowności” świadczeń opieki zdrowotnej (JGP)
8. POZIOMY DOSTĘPNOŚCI I WYKORZYSTANIA (ZUŻYCIA) ZASOBÓW PLUS PROBLEM GOTOWOŚCI

9. CASE – KALKULACJA KOSZTÓW PROCEDUR MEDYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM ZPRK

10. PODSUMOWANIE

Informacje o prelegentach:

dr Anna Anders
AKADEMIA CONTROLLINGU – TRENER, PRAKTYK, EKSPERT

Doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz Uniwersytecie Warszawskim.

W ramach działalności edukacyjnej prowadzi zajęcia (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) z zakresu zarządzania kosztami, kontroli kosztów oraz zarządzania procesowego i mapowania procesów. Zajęcia łączą w sobie część merytoryczną z praktyczną, w trakcie której uczestnicy rozwiązują dedykowane tematycznie case`y. Wyniki przeprowadzanych wśród studentów ankiet ewaluacyjnych, wskazują zajęcia dr Anny Anders za jedne z najlepszych.
Naukowa ścieżka rozwoju koncentruje się wokół wykorzystania zasobowo-procesowego rachunku kosztów w zarządzaniu kosztami podmiotami finansowanymi ze środków publicznych z naciskiem na podmioty ochrony zdrowia, ze względu na ich złożoność działalności i strategiczne znaczenia dla państwa.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 990 - zł

Cena zawiera:

udział jednej osoby w dwudniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie formularza zgłoszeniowego
http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/katowice-16-17-03-2017-r/

www.akademiacontrollingu.pl

Szkolenie, kurs: Controlling kosztów w szpitalu - Poznań