Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-marketingowy-analiza-planowanie-wdrazanie-44789-id453

Informacje o szkoleniu

Effect Group Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
Zdobycie informacji z zakresu controllingu marketingowego i wykorzystanie go w analizach ekonomicznych firmy. Poszerzenie wiedzy na temat racjonalizacji wydatków oraz ich wpływie na wielkość obrotów i zysków przedsiębiorstwa.

Korzyści dla uczestników:
Poznanie metod i narzędzi controllingu niezbędnych do wdrożenia i usprawnienia systemu planowania strategicznego i operacyjnego firmy w obszarze marketingu i sprzedaży. Utrwalenie wiedzy z zakresu segmentacji rynku, wskaźników marketingowych, przeprowadzania analiz, prognozowania sprzedaży, budżetowania działalności marketingowej i budowania strategii.

Szkolenie skierowane jest do:

Dyrektorzy i kierownicy marketingu, brand i product managerzy, pracownicy działów marketingu, dyrektorzy i kierownicy ds. controllingu, dyrektorzy działów sprzedaży, key account managerzy, pracownicy agencji badań rynku.

Program szkolenia:

Controlling
czym jest controlling – jego istota i funkcje
rodzaje controllingu – jego zadania
wpływ controllingu na wyniki finansowe firmy
controlling marketingowy w działalności firmy

Analiza rynku
pojemność rynku
elastyczność popytu (cenowa, dochodowa, mieszana)
chłonność rynku
badanie potencjału rynkowego

Segmentacja rynku
istota segmentacji rynku
strategie oparte na segmentacji rynku
segmentacja na rynku B2B i B2C, podobieństwa i różnice
segmentacje behawioralne
segmentacje IQS i VALS 2 na rynku polskim sposobem na zrozumienie konsumenta

Analiza konkurencji
rodzaje konkurencji i metody zbierania o niej informacji
model pięciu sił Portera
analiza luk strategicznych
metoda profilu konkurencyjnego
mapa grup strategicznych

Analizy portfelowe wraz z analizą strategiczną
cykl życia produktu
macierz BCG
macierz GE McKinsey
macierz ADL
analiza ABC/XYZ
łańcuch wartości
analiza kluczowych czynników sukcesu (KCS)

Strategia marketingowa
etapy tworzenia strategii marketingowej
analiza SWOT
macierz Ansoffa
strategiczna karta wyników (BSC)
strategiczne wskaźniki marketingowe

Prognozowanie sprzedaży
analiza sprzedaży
elementy wpływające na prognozę sprzedaży
podstawowe pojęcia prognozowania
najpopularniejsze metody prognozowania sprzedaży (metoda prognozowania naiwnego, model Holta)
marketingowe wskaźniki sprzedaży

Ocena efektywności działań promocyjnych
skuteczność działań promocyjnych
miary efektywności promocji sprzedaży
efektywność reklamy ATL i e-marketingu
wskaźniki marketingowe (mediowe, marketing bezpośredni)

Planowanie budżetu w działalności marketingowej
budżet marketingowy elementem budżetowania firmy
techniki ustalania budżetu marketingowego
kontrola realizacji budżetu marketingowego

Pytania, odpowiedzi, dyskusja.

Informacje o prelegentach:

trener Effect Group

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1250 + 23% VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

formularz zgłoszenia,
płatność po szkoleniu

Wydarzenie: Controlling marketingowy – analiza, planowanie, wdrażanie