CONTROLLING – NAJCZĘSTSZE BŁĘDY I PUŁAPKI – WARSZTATY PRAKTYCZNE

O szkoleniu

• przekazanie uczestnikom wiedzy i wypracowanie umiejętności dotyczących współczesnych metod planowania, zarządzania kosztami i rentownością w przedsiębiorstwie
• analiza praktycznych problemów stojących przed kontrolerem
Kto powinien wziąć udział?
• dyrektorzy generalni i finansowi, członkowie zarządu, główni księgowi, analitycy finansowo-księgowi
• wszystkie osoby zajmujące się problemami analizy kosztów oraz szeroko pojętej rachunkowości zarządczej i controllingu
• pracownicy firm produkcyjnych, usługowych, handlowych, firm budowlanych, instytucji publicznych
• wszyscy Ci, którym wiedza o problematyce rachunkowości zarządczej i controllingu jest niezbędna w praktyce

Program szkolenia

DZIEŃ I

1. Rola i zadania kontrolera i controllingu w nowoczesnej firmie:
a) cechy nowoczesnego controllingu,
b) rola i zadania controllingu w firmie,
c) umiejscowienie kontrolera i controllingu w nowoczesnej firmie,
d) wyzwania controllingu w aspekcie długookresowego funkcjonowania firmy.

2. Zarządzanie kosztami i rentownością klientów:
a) analiza przychodów i kosztów klientów,
b) hierarchia kosztów z punktu widzenia klientów (koszty na poziomie jednostki produktu, zamówienia, klienta, kanału dystrybucji i firmy),
c) profile rentowności klientów.
CASE STUDY (analiza kosztów i rentowności klientów w firmie usługowej przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań).

3. Zarządzanie kosztami i rentownością produktów, regionów sprzedaży itd.:
a) analiza rentowności produktów (hierarchia produktów, alokacja kosztów na produkty, elementy składowe analizy kosztów produktów, analiza rentowności w cyklu życia produktu),
b) projektowanie rentownych produktów (projektowanie produktów prostszych do dostarczenia i sprzedaży, wspólne platformy produktów, czas wdrożenia a rentowność nowych produktów).
CASE STUDY (zastosowanie rachunku kosztów do zarządzania rentownością produktów, grup produktów, regionów sprzedaży i kanałów dystrybucji).

DZIEŃ II

1. Zarządzanie rentownością produktów i usług:
a) specyfika zarządzania rentownością w różnych branżach,
b) kalkulacje rentowności –najczęstsze błędy i pułapki,
c) raportowanie, analizy i wnioski w procesie zarządzania rentownością .
Zagadnienia sytuacyjne

2. Narzędzia informatyczne w controllingu:
a) stosowanie narzędzi informatycznych w controllingu,
b) zalety i wady narzędzi informatycznych wspomagających pracę kontrolera,
c) charakterystyka procesu wdrażania systemu informatycznego – najczęstsze błędy i pułapki, konsekwencje nieprawidłowego wdrożenia systemu,
Zagadnienia sytuacyjne

3. Planowanie:
a) proces planowania – główne założenia, najczęstsze błędy i pułapki praktyczne problemy,
b) analiza odchyleń w budżecie, wyciąganie wniosków i ich raportowanie – zasady, najczęstsze błędy i pułapki,
c) strategia sprzedaży – wpływ na wyniki finansowe.
Zagadnienia sytuacyjne

4. Zarządzanie płynnością:
a) charakterystyka procesu zarządzania płynnością w zależności od specyfiki prowadzonej działalności,
b) zarządzanie należnościami, zobowiązaniami i zapasami w Spółce,
c) analiza i wnioski na podstawie raportów z przepływów pieniężnych,
d) planowanie należności, zobowiązań i zapasów w budżecie rocznym.
Zagadnienia sytuacyjne

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1390 zł + 23% VAT,
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1290 zł/os + 23%VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć:
Dzień I 11:00-16:30
Dzień II 10:00-16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Czas trwania

Dzień I 11:00-16:30
Dzień II 10:00-16:00

Prelegenci

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1990 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Katarzyna Kędziora – biegły rewident, posiadający wieloletnie doświadczenie w audytowaniu Spółek z różnych branż oraz w controllingu w firmach ubezpieczeniowych. Współpracowała z Ministerstwem Finansów w zakresie opracowania przepisów z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości w zakładach ubezpieczeń Współautor książki „Rachunkowość finansowa zakładów ubezpieczeń”.

Gdzie i kiedy

Warszawa 26-27 listopad 2015
centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!