Szkolenie: CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-operacyjny-controlling-logistyki-w-lancuchu-dostaw-68440

Informacje o szkoleniu

 • CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW


  ID szkolenia: 68440
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Logistyka i zaopatrzenie
 • Adres szkolenia:

  Hotel Ibis Warszawa Ostrobramska
  ul. Ostrobramska 36
  04-118 Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 15-16.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Synchronizacja wymagań rynku z potencjałem przedsiębiorstw wymaga racjonalnych decyzji opartych na dobrze przygotowanych i przetworzonych informacjach. Zmieniające się otoczenie stwarza szanse rozwoju, ale jednocześnie niesie ze sobą niepewność i wysoki poziom ryzyka działalności gospodarczej, stwarzając zagrożenia dla stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw.
Zmiana procesów zarządzania, wzrost zakresu i zasięgu działalności gospodarczej, krótki cykl życia produktu na rynku, standardy obsługi klienta i wiele innych czynników rynkowych, wymagają ciągłej kontroli jakości i trafności podejmowanych decyzji.
Systemy dynamicznej kooperacji gospodarczej w łańcuchach dostaw wymagają odpowiedniej organizacji procesów: obsługi klienta, zaopatrzenia i gospodarki materiałowej, produkcji, zarządzania zapasami, magazynowania, dystrybucji, transportu i spedycji oraz ich procesów przetwarzania informacji. Dodatkowe warunki narzuca konieczność integracji danych i uwzględnienia w podejmowanych decyzjach informacji z działów: marketingu, finansowo-księgowego, obsługi inwestycji, obsługi technicznej i remontów, itd.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA: WWW.ORYLION.PL

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie z controllingu logistyki kierowane jest zatem do:
- menedżerów wyższego i średniego poziomu oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
- kadry kierowniczej ds. logistyki i łańcuchów dostaw,
- planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
- kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
- obsługą klienta,
- zakupami i zaopatrzeniem,
- zapasami,
- logistyką produkcji i przepływem materiałów,
- magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
- transportem i spedycją,
- sprzedażą i dystrybucją,
- controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Controlling logistyki – system wsparcia operacji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw.

-Istota, cele, funkcje i zadania controllingu logistyki w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
-Systemowe powiązanie instrumentów planowania i organizowania działań, bieżącego zarządzania i reagowania oraz kontroli i raportowania,
-Controlling strategiczny i operacyjny w łańcuchu dostaw – mapowanie strategii operacyjnej na działania logistyczne. Strategiczna (zbilansowana) karta wyników (BSC) – proces kaskadowania i bilansowania
-Organizacja controllingu logistyki w przedsiębiorstwie.
-Centra odpowiedzialności za przychody, koszty, zysk, inwestycje, wydatki.

2. Analiza, pomiar i ocena procesów i zasobów logistycznych. Wskaźniki logistyczne.

-Analiza procesów i zasobów logistycznych, obszarów planowania i kontroli,
-Szczegółowa analiza zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw,
-Analiza kluczowych (KPI) i operacyjnych (PI) wskaźników procesów logistycznych wg perspektyw BSC - zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania i składowania, obsługi klienta
-Systemowe powiązanie miar i wskaźników OTIF.
-Analiza i ocena efektywności procesów logistycznych.
-Ocena efektywności wykorzystania zasobów logistycznych.
-Analiza wydajności, sprawności i poziomu wykorzystania zasobów logistycznych, analiza niezawodności procesów logistycznych.
-Wykorzystanie analizy ABC i XYZ w controllingu logistyki

3. Koszty w zarządzaniu logistyką.

-Kompleksowa analiza kosztów logistyki i modele kosztowe.
-Zakładowy Plan Kont (ZPK), organizacja ewidencji i raportowania kosztów .
-Miejsca powstawania kosztów (MPK i subMPK) i podział MPK.
-Koszty standardowe, normowanie kosztów i normatywy kosztowe.
-Kontrola kosztów - analiza odchyleń i dynamiki kosztów.
-Metody rozliczeń i alokacji kosztów. Kalkulacja wg nośników kosztów.
-Rachunek kosztów i wyników centrum logistycznego
-Wycena obiektów kosztowych w łańcuchu dostaw i rachunek kosztów działań (ABC - Activity Base Costing).

4. Budżetowanie instrumentem controllingu logistyki.

-Budżet jako narzędzie planowania i kontroli w zarządzaniu logistyką.
-Zasady i schematy opracowania budżetu.
-Proces budżetowania i procedura sporządzania budżetu, harmonogramy budżetowania.
-Wariantowe tworzenie budżetu.
-Analiza odchyleń budżetowych.
-Kontrola wykonania budżetów.

Informacje o prelegentach:

Prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński
Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Jest ekspertem i doradcą zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą ponad 200 projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: CONTROLLING OPERACYJNY – CONTROLLING LOGISTYKI W ŁAŃCUCHU DOSTAW