CONTROLLING PERSONALNY

O szkoleniu

Cel szkolenia
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu strategicznego i operacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody szkolenia
• prezentacja
• ćwiczenia - praca zespołowa i indywidualna
• dyskusja
• mini wykład
• analiza przypadku
Kto powinien wziąć udział?
Adresaci szkolenia
• menagerowie z obszaru zarządzania strategicznego
• osoby, które chcą zajmować się controllingiem personalnym

Program szkolenia

Moduł I Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
• Niematerialna wartość firmy(dyskusja z uczestnikami na temat niematerialnej wartości firmy na podstawie materiału teoretycznego)
• Kapitał ludzki (mini wykład)
• Metody jego wyceny (praca zespołowa i indywidualna)
• Zarządzanie zasobami ludzkimi a strategia firmy (mini wykład połączony z dyskusją z uczestnikami)
• Strategia personalna i jej znaczenie (praca zespołowa)
• Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa (na podstawie przygotowanych przypadków ćwiczenie umiejętności przekładania celów strategicznych na wskaźniki)

Moduł II Efektywność a zarządzanie zasobami ludzkimi
• Cykl efektywności pracowniczej w organizacji (praca zespołowa i indywidualna)
• Controlling personalny – definicje i znaczenie miejsce i znaczenie w controllingu organizacyjnym (mini wykład)
• Struktura kosztów pracy (mini wykład)
• Analiza wskaźnikowa organizacji (ćwiczenie)
• Systemy informatyczne i organizacyjne wspierające wprowadzenie w organizacji controllingu (dyskusja)

Moduł III Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków
• Wskaźniki wydajności pracowników (praca zespołowa na podstawie przypadków połączona z mini wykładem)
• Szacowanie wskaźników w procesie rekrutacji i de rekrutacji (mini wykład połączony z analizą przypadków)
• Wskaźniki absencji (mini wykład połączony z analizą przypadku w całej grupie)
• HC ROI (zwrot z inwestycji kapitał ludzki – ćwiczenia)Adekwatność wyboru wskaźników dla firmy (dyskusja w zespole)
• Benchmarki w zakresie controllingu jak korzystać (mini wykład i prezentacja)

Moduł IV Mierniki związane z rozwojem pracowników
• Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji (mini wykład i analiza przypadku)
• Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena (mini wykład i analiza przypadku)
• Pomiar postaw pracowniczych i ich znaczenie znaczenie (analizowanie wyników badań i dyskusja na forum całej grupy)
• BSC (Balanced Scorecard) jej znaczenie (mini wykład i omówienie przypadku)
• Straty w kapitale ludzkim – pomiar (praca zespołowa wybranym przykładzie)
© Copyright dr Joanna Mesjasz

Czas trwania

Program szkolenia obejmuje 14 godzin dydaktycznych
• I DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad
• II DZIEŃ - zajęcia od godz. 9.00 – 15.30 z przerwami na kawę i obiad

Prelegenci

DR JOANNA MESJASZ - Ekspert w dziedzinie psychologii zarządzania. Wieloletni praktyk zarządzania. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania firmą, w tym zarządzania strategicznego, głównie w obszarze HR, zarządzania zmianą organizacyjną oraz diagnozą kultury i klimatu organizacyjnego. W swoich szkoleniach największy nacisk kładzie na wykształcenie w uczestnikach dobrych praktyk zarządzania, doskonalenie potencjału własnego oraz pobudzanie kreatywności i doskonalenie umiejętności podejmowania racjonalnych decyzji. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii zarządzania i zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. Ekspert i trener Szkoły Controllingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Kraków

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. małopolskie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Warszawa

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. mazowieckie

Szczegółowe informacje dotyczące dokładnego miejsca zajęć

Wrocław

zostaną wysłane do Państwa wraz z potwierdzeniem uczestnictwa na ok. 5 dni przed terminem szkolenia

woj. dolnośląskie

Rejestracja

Cena 1
W przypadku, gdy szkolenie ma charakter usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego oraz jest finansowane w całości lub w co najmniej 70 % ze środków publicznych, to koszt szkolenia jest zwolniony z podatku VAT
1 280
Cena zawiera:
  • W ramach szkolenia oferujemy: materiały szkoleniowe; lunch oraz przerwy kawowe; zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; profesjonalizm trenera; możliwość indywidualnych konsultacji podczas szkolenia; profesjonalizm organizatora
Zapisz się

Organizator

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin
Inzynierska 8
woj. lubelskie
O NAS Jesteśmy rzetelną i profesjonalną firmą realizującą szkolenia biznesowe, ukierunkowaną na rozwój i doskonalenie kapitału ludzkiego organizacji. WIZJA Chcemy wykorzystywać nasze wspólne doświadczenie i wiedzę, aby nadać nowy wymiar szkoleni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego zgłoszenia oraz dokonanie płatności przed rozpoczęciem zajęć. W momencie otrzymania potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać płatności najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Istnieje możliwość płatności w innym terminie po uzgodnieniu z organizatorem.

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem zajęć nie zostaną Państwo obciążeni kosztami szkolenia. Rezygnacja w terminie późniejszym niż 7 dni przed terminem szkolenia bądź niestawienie się na szkoleniu, spowoduje obciążenie Państwa pełnymi kosztami.

Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy trener z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć bądź zmiany osoby prowadzącej. Uczestnicy zajęć niezwłocznie zostaną poinformowani o tym fakcie. Z przyczyn niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej na 5 dni przed terminem szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ASAP EDUCATION
20-484 Lublin Inzynierska 8
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!