Szkolenie

CONTROLLING PERSONALNY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do monitorowania procesów efektywnego Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Metodyka szkolenia: metody aktywizujące uczestników szkolenia do efektywnej pracy - prezentacja multimedialna, wykłady, moderowana dyskusja, case studies, symulacje, ćwiczenia, gry i metody autorskie.
Kto powinien wziąć udział?
wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Program szkolenia

1. WPROWADZENIE: CONTROLLING JAKO NARZĘDZIE DO STRATEGICZNEGO ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
· Podstawowe pojęcia
· Kapitał ludzki fundamentem budowania wartości firmy
· Wymagania stawiane profesjonalistom controllingu personalnego
· Strategia personalna i jej znaczenie

2. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI JAKO GŁÓWNY ELEMENT ZARZĄDZANIA STRATEGIĄ
· Zadania i obowiązki komórek controllingu personalnego w relacji z biurem zarządzania strategią
· Polityka personalna na mapie strategii według koncepcji BSC
· Planowanie zasobów osobowych w odniesieniu do strategii przedsiębiorstwa
· Połączenie działu HR ze strategią przedsiębiorstwa przy projektowaniu strategicznej karty wyników
· Mapa strategii i karta wyników działu HR – warsztaty
· Controlling personalny w karcie wyników korporacji, rady nadzorczej i zarządu
· Komunikowanie strategii jako wewnętrzny system motywacyjny dla pracowników
· Integracja kosztów działań ABC/ABM i strategicznej karty wyników BSC w controllingu personalnym
· efektywność w zarządzaniu zasobami ludzkimi

3. POMIAR KOMPETENCJI ZAWODOWYCH:
· Metody pomiaru kompetencji zawodowych w kontekście potrzeb szkoleniowych (luk kompetencyjnych) oraz wady i zalety stosowanych metod
· Definiowanie kompetencji
· Zagadnienia dotyczące wyboru, konstruowania i stosowania metod pomiaru kompetencji
· Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a zarządzanie talentami
· Mapa kompetencji zawodowych
· Tworzenie modelu kompetencji
· Ocena efektywności szkoleń w kontekście rozwoju kompetencji pracowników
· Testy psychometryczne jako narzędzia do pomiaru predyspozycji pracowników
· Ćwiczenie: określenie kompetencji dla kilku kluczowych stanowisk w Spółce, dobranie metod diagnozy do konkretnych stanowisk i odpowiadających im kompetencji

4. NARZĘDZIA CONTROLLINGU PERSONALNEGO I OBSZARY ZASTOSOWANIA
· Podstawowe jakościowe i ilościowe narzędzia wykorzystywane w planowaniu, monitorowaniu i korygowaniu procesu zarządzania personelem:
· Struktura kosztów pracy
o Stopa zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki (ROIHC) (Ćwiczenie: Utworzenie tabel ROI dla kilku przykładowych inwestycji związanych z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, identyfikacja kosztów i zysków z inwestycji, warunki potwierdzenia oczekiwanych skutków z inwestycji)
o Wartość dodana kapitału ludzkiego (VAHC)
o Wskaźniki dotyczące stanu i struktury zatrudnienia
o Wskaźniki rotacji (fluktuacji) zasobów osobowych
o Wskaźniki dotyczące produktywności i efektywności pracowników(Ćwiczenie: stworzenie KPI dla kilku stanowisk w firmie)
o Wskaźniki jednostkowego kosztu pracy
o Wskaźniki wykorzystania czasu pracy
o Wskaźniki rentowności zatrudnienia
o Controllingowe planowanie zasobów osobowych przedsiębiorstwa
o Ustalanie i monitorowanie popytu i podaży pracowników
o Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa (ćwiczenie: na podstawie przypadków ćwiczenie umiejętności przekładania celów strategicznych na wskaźniki)
o analiza przypadku: zaprojektowanie programu szkoleń dla wybranej grupy pracowniczej, zaplanowanie celów szkoleniowych oraz wskaźników ich realizacji
o Wydajność pracowników w różnych grupach pracowniczych: administracja, produkcja podstawowa itp…
o Wskaźniki odejść i koszty outpalcementu

5. OCENY OKRESOWE PRACOWNIKÓW - PODSTAWA PLANOWANIA ROZWOJU
· Cele i zasady prowadzenia ocen okresowych pracowników
· Ćwiczenie: ustalenie założeń do systemu ocen okresowych, zaproponowanie aspektów do oceny na poszczególnych stanowiskach oraz opracowanie arkuszy ocen dla poszczególnych stanowisk wg wzoru podanego przez prowadzącego zajęcia

6. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA TALENTAMI W TWORZENIU WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
· Wyjaśnienie czym jest talent
· Istota poprawności polityki szkoleniowej w odniesieniu do posiadanych talentów
· Wady i zalety tradycyjnego systemu oceny pracowników i budowania ścieżki kariery
· Zarządzanie talentami specjalistów controllingu
· Mierniki zarządzania talentami dla tworzenia wartości rynkowej – warsztaty

7. MIERNIKI DLA DZIAŁAŃ INNOWACYJNYCH
· Podstawy kwalifikacji działań do grupy działań innowacyjnych w dziedzinie Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz ocena efektywności działań innowacyjnych

8. POMIAR OPINNI PRACOWNICZEJ
· Zasady i sposoby pomiaru opinii pracowniczej
· Ćwiczenie: Stworzenie potencjalnej listy pytań, jakie należało by zadać w firmie pracownikom, nauka interpretacji danych z badań na przykładzie raportów z innych firm

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Cytat
Trener biznesu, absolwentka psychologii (specjalizacja: psychologia pracy i zarządzania). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania i rozwoju zasobów ludzkich ( University of Illinois ). Posiada dyplom MBA ( University of Illinois ). Certyfikowany trener TROP z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Główny obszar jej pracy zawodowej to szkolenia i treningi oraz doradztwo dla kadry menedżerskiej. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: umiejętności menedżerskich, budowania zespołu, zarządzania zespołem, motywowania pracowników, projektowania szkoleń. W pracy trenerskiej stosuje metody NLP oraz accelerated learning.

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 września 2013
hotel Czarny Potok***

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 19 - 21 września 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Jastarnia 17 - 19 czerwca 2013
hotel o wysokim standardzie

Jastarnia

centrum

woj. pomorskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 21 - 23 marca 2013
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 26 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 24 - 26 września 2012
hotel o wysokim standardzie

34-500 Zakopane

centrum

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
PLN+VAT
1830 PLN
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Weź udział

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!