Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-personalny-56129-id367

Informacje o szkoleniu

 • Controlling personalny


  ID szkolenia: 56129
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  - Warszawa - sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP ul. Domaniewska 39A, - Wrocław, Poznań - w hotelu w centrum miast.
  ul. Domaniewska 39A
  02-672 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9:30 – 16:30
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Biznesu MDDP
  Domaniewska 39 A
  02-672 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
Akademia Biznesu MDDP
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

2014.02.13 - 2014.02.14 Warszawa (SOM 14136)

2014.02.27 - 2014.02.28 Poznań (SOM 14137)

2014.02.27 - 2014.02.28 Wrocław (SOM 14138)

2014.03.31 - 2014.04.01 Warszawa (SOM 14139)

2014.03.31 - 2014.04.01 Gdańsk (SOM 14140)

2014.04.15 - 2014.04.16 Poznań (SOM 14192)

2014.04.15 - 2014.04.16 Wrocław (SOM 14193)

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie controllingu strategicznego i operacyjnego w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. W szczególności zamierzaniem warsztatu jest nabycie umiejętności w zakresie liczenia wskaźników z controllingu personalnego i ich interpretowania oraz stosowania benchmarków.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do: dyrektorów i managerów departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również managerów z obszaru zarządzania strategicznego, właścicieli firm, specjalistów działów controllingu oraz pracowników pionów finansowych, którzy dążą do podnoszenie swoich kompetencji i do doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

Program szkolenia:

Moduł 1. Controlling jako narzędzie do strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi:

• Niematerialna wartość firmy.
• Kapitał ludzki.
• Etapy zarządzania wartościami niematerialnymi.
• Strategia personalna i jej znaczenie.
• Mapy strategiczne i analiza wskaźnikowa.

Moduł 2. Rachunkowość zasobów ludzkich:

• Metody wyceny kapitału ludzkiego.
• Bariery i ograniczenia w wycenach kapitału ludzkiego.
• Sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
• Benchmarki i zasady korzystania z nich.
• Inwestowanie w kapitał ludzki w okresie koniunktury i dekoniunktury.

Moduł 3. Controlling personalny w praktyce:

• Controlling strategiczny.
• Controlling operacyjny.
• Ryzyka controllingu.
• Struktura kosztów pracy i ich ewidencja.
• Zasady wdrażania controllingu w organizacji.
• Conrolling kosztów jako składowa analiz organizacyjnych.

Moduł 4. Ludzie jako aktywa:

• Wartość rynkowa i wartość dodana.
• Rentowność inwestycji w kapitał ludzki.
• Rentowność, produktywność, efektywność.
• Cykl efektywności pracowniczej.
• Wskaźniki strategiczne a wskaźniki operacyjne.
• Metody analiz stosowane w controllingu.

Moduł 5. Podstawowe mierniki i stosowanie benchmarków:

• Analiza kosztów rekrutacji.
• Wskaźniki fluktuacji.
• Analiza fluktuacji.
• Koszty absencji i analiza wskaźnikowa.
• Koszty niewłaściwego zarzadzania zasobami ludzkimi.

Moduł 6. Mierniki związane z rozwojem pracowników:

• Pomiar efektywności procesów szkoleniowych w organizacji.
• Diagnozowanie luk kompetencyjnych i ich wycena.
• Pomiar postaw pracowniczych.
• BSC (Balanced Scorecard).
• Straty w kapitale ludzkim – ich pomiar.

Moduł 7. Mierniki efektywności działu HR:

• Wskaźnik dostępu do usług kadrowych.
• Współczynnik obciążenia działu zasobów.
• Koszty działu zasobów w kosztach ogółem.
• Inwestycje w dziale zasobów ludzkich.
• Outsourcing Index.

Informacje o prelegentach:

Dr Joanna Mesjasz - doradca i trener realizujący projekty dla przedsiębiorstw, a także adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, wykładowca psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie menedżerskie m. in. Dyrektora Personalnego GK Impel, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Rozwoju w TAN S.A, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy w Przedsiębiorstwie Przemysłu Spirytusowego POLMOS we Wrocławiu, Dyrektor ds. HORECA w Browarach OKOCIM i Browarach Dolnośląskich PIAST, Prezes Zarządu Hurtowni Alkoholi i Napoi BIS w Lublinie. Bogate doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną: Starszy Inspektor w Wydziale Polityki Regionalnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Dyrektor Biura Regionalnej Izby Gospodarczej w Lublinie, Dyrektor Ośrodka Doradztwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Doradztwa dla Małych Przedsiębiorstw. Trener kadr menedżerskiej w banku PKO SA, PKN Orlen, VW Motor Polska, KGHM, Elda Elektronic, Grupie Kapitałowej Impel. Coach trenerów kadry narodowej w grach zespołowych w projekcie realizowanym na zlecenie Ministerstwa Sportu. Wykładowca studiów podyplomowych dla menedżerów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, dla kadry oficerskiej Komendy Wojewódzkiej Policji, menedżerów personalnych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie i studiów podyplomowych z psychologii zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim. Autorka ponad 50 publikacji naukowych i popularnonaukowych zarządzania organizacją i psychologii zarządzania.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł + 23% VAT Koszt uczestnictwa: - jednej osoby 1490 zł + 23% VAT, - dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.

Cena zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Wydarzenie: Controlling personalny