Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-personalny-69985-id176

Informacje o szkoleniu

 • Controlling personalny


  ID szkolenia: 69985
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Centrum Szkoleniowe Adgar Ochota
  Al. Jerozolimskie 181b
  02-222 Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 17:00
 • Organizator szkolenia:

  Akademia Menedżera
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Pomiar kapitału społecznego w organizacji umożliwia planowanie i realizowanie działań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiadając system controllingu personalnego możemy uniknąć wielu kryzysów (np. związanego ze zmianą pokoleniową) oraz budować markę wiarygodnego pracodawcy. Nie jest to jednak zadanie łatwe. Warto przekonać się co w tej dziedzinie robią najlepsze przedsiębiorstwa.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu controllingu personalnego.

Program szkolenia:

1. PRZEDSTAWIENIE PROGRAMU – QUIZ WSTĘPNY
2. STUDIA PRZYPADKÓW
• Dobre praktyki zarządzania zasobami ludzkimi (szacowanie czynnika ludzkiego w osiąganych wynikach)
• Miary ilościowe i jakościowe
• Specyfika miar używanych do opisu zasobów ludzkich
• Statystyka w procesach personalnych
• Zagrożenia nadmiernej aktywności w controllingu (poszukiwanie wartości dodanej controllingu personalnego)
• Co nie podlega mierzeniu wskaźnikami

3. CONTROLLING PERSONALNY W MODELACH ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI
• Miary kapitału intelektualnego (kompetencje, wiedza, know-how)
• Miary kapitału społecznego (współpraca, zaufanie, identyfikacja z firmą, kultura organizacyjna)

4. MIARY EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW PERSONALNYCH
• Rekrutacja i zwolnienia
• Ścieżki kariery
• Planowanie zatrudnienia
• Zarządzanie wynagrodzeniami
• Monitorowanie inwestycji w rozwój i szkolenia
• Zwrot z inwestycji w szkolenia

5. WDROŻENIE WSKAŹNIKÓW CONTROLLINGU
• Wybór wskaźników
• Usystematyzowanie działań
• Warunki skutecznego wykorzystania wskaźników
• Zarządzanie bazą wiedzy, komunikacja informacji kadrowej

Informacje o prelegentach:

Dr Paweł Błaszkiewicz
KONSULTANT, PRAKTYK ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI. DOKTOR NAUK HUMANISTYCZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII. W PRACY DOKTORSKIEJ ZAJMOWAŁ SIĘ PROBLEMATYKĄ MOTYWACJI DO PRACY POD KIERUNKIEM PROF. JANUSZA CZAPIŃSKIEGO. ABSOLWENT UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA. UKOŃCZYŁ SOCJOLOGIĘ, PODYPLOMOWE STUDIA Z DORADZTWA PERSONALNEGO ORAZ STUDIUM MENEDŻERÓW PERSONALNYCH W GDAŃSKU. WYKŁADOWCA NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH Z ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI NA POLITECHNICE GDAŃSKIEJ, WYŻSZEJ SZKOLE ZARZĄDZANIA W GDAŃSKU ORAZ WYŻSZEJ SZKOLE BANKOWEJ.
Zanim rozpoczął pracę jako trener-konsultant, zdobył doświadczenie w pracy w działach personalnych dużych firm produkcyjnych: Philips Consumer Electronics Industries w Kwidzynie oraz Flextronics International w Tczewie. Uczestniczył w transferze najlepszych metod zarządzania zasobami ludzkimi na grunt polskiego przedsiębiorstwa (zarządzanie kompetencjami, wycena zwrotu z inwestycji w kapitał ludzki, wskaźniki biznesowe w dziale personalnym). Pełnił role menedżerskie kierując projektami doradczymi i szkoleniowymi w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku.

Stale publikuje artykuły poświęcone zarządzaniu personelem (głównie w Serwisie HR, a także Studiach Socjologicznych i w Personelu). Przeprowadził adaptację narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw (projekt pod nadzorem Stowarzyszenia Pomorskie w Unii oraz Inwestycja w Kadry pod nadzorem Nowoczesnej Firmy).
Specjalizuje się w badaniach organizacyjnych, projektuje i wdraża systemy wspierające zarządzanie rozwojem pracowników w firmie (unikalna metodyka warsztatów strategicznych). Opracowuje narzędzia personalne oraz zarządza projektami zmiany organizacyjnej. Kierownik merytoryczny programów szkoleniowych realizowanych w ramach dotacji Europejskiego Funduszu Społecznego (ogólnopolskie cykle szkoleń).

Współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego i Gdańską Fundacją Kształcenia Menedżerów w ramach studiów podyplomowych Akademia Menedżera Personalnego jako prowadzący zajęcia oraz opiekun prac dyplomowych.

Trener tzw. umiejętności społecznych. Opracowuje szczegółowe programy rozwoju kompetencji dla pracowników w ramach sesji diagnozy kompetencji (assessment center/ development center).
Od 2001 roku realizował projekty szkoleniowo-doradcze m.in. dla: Avans, Agalight S.A., Budimex S.A., Bank Zachodni WBK, Boehringer Ingelheim Pharma, C.Hartiwg Gdynia, Delecta, DeLaval Polska, Elektrociepłownia Gdynia, Goodyear Polska, Geofizyka Toruń, GPEC, Instytut Marka Kamińskiego, International Paper Kwidzyn, Invest Komfort, Kujawska Fabryka Manometrów, Legro, LOT, LOTOS, Lukas Bank S.A., Polar Wrocław, Philips Piła, Port Gdynia, Pipelife Polska, PZU, Provident Polska, Prokom Software S.A., Skok im. Mikołaja Kopernika, Strabag S.A. Thompson Polkolor, Poczta Polska, Synthos Oświęcim, Torfarm S.A, Tensho Corporation, ThyssenKrupp Energostal, Telekomunikacja Polska, Organika S.A., Unilever Poznań, Viterra Energy Servises, Wojewódzki Urząd Pracy, Związek Pracodawców Kolejowych, Żabka Polska S.A. i innych organizacji.

W sumie przeprowadził ponad 300 warsztatów w czasie 15 lat pracy trenerskiej. W tym ponad 1000 godzin z obszaru zarządzania zespołem i motywowania pracowników.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 890 zł 23% VAT

Cena zawiera:

Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w jednodniowym szkoleniu, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, napoje, ciastka oraz lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa jest odesłanie faksem pod nr 61 666 03 63 lub e-mail’em na adres info@akademiacontrollingu.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://www.akademiacontrollingu.pl/szkolenie/warszawa-25-05-2018/) oraz dokonanie wpłaty na konto organizatora w terminie 5 dni przed datą szkolenia.

Wydarzenie: Controlling personalny