CONTROLLING PERSONALNY – POZIOM ZAAWANSOWANY

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania instrumentów analitycznych w controllingu personalnym. W szczególności Uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje dotyczące wielopakietowego pomiaru dokonań pracowników w całościowym systemie zarządzania wynikami firmy. Ponadto będą potrafili stosować finansowe narzędzia oceny efektywności inwestycji w kapitał ludzki i badania wpływu tych inwestycji na kondycję spółk. Uczestnicy szkolenia doskonalić będą umiejętności prognozowania i szacowania przyszłych efektów z projektowanych przedsięwzięć w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
Kto powinien wziąć udział?
Dyrektorzy i managerowie departamentów HR, działów rozwojowych i działów szkoleń, jak również managerowie z obszaru zarządzania strategicznego, właściciele firm, specjaliści działów controllingu oraz pracownicy pionów finansowych. Osoby, które dążą do podnoszenie swoich kompetencji i doskonalenia warsztatu podejmowania dobrych decyzji zarządczych.

Program szkolenia

Terminy
03 12 2015 - 04 12 2015 - Warszawa
03 03 2016 - 04 03 2016 - Wrocław
17 03 2016 - 18 03 2016 - Warszawa
07 04 2016 - 08 04 2016 - Poznań

Program
DZIEŃ I
WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW ANALITYCZNYCH W CONTROLLINGU PERSONALNYM.

1. Zrównoważona karta wyników jako zintegrowane i wielowymiarowe podejście do oceny dokonań pracowników:
• Cele pracowników a cele organizacji.
• Struktura karty wyników.
• Projektowanie perspektyw w karcie wyników (finansowa, klienta, procesów wewnętrznych, uczenia się i wzrostu).
• Kaskadowanie celów i mierników na różne szczeble struktury organizacyjnej.

2. Projektowanie kluczowych mierników dokonań KPI (key performance indicators):
• Mierniki wydajności a mierniki efektywności.
• Projektowanie zależności przyczynowo-skutkowych między wskaźnikami.

3. Szacowanie kosztu kapitału w spółce:
• Finansowe aspekty controllingu personalnego.
• Koszt kapitału własnego.
• Koszt kapitału obcego.

4. Ocena efektywności projektów ukierunkowanych na wzrost wartości firmy i kapitału ludzkiego:
• Szacowanie korzyści wynikających z inwestycji.
• Dyskontowanie i kapitalizowanie strumieni korzyści.
• Mierniki oceny efektywności inwestycji:
− Proste stopy zwrotu (ARR, ROI)
− Wartość bieżąca netto (NPV – net present value)
− Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR – internal rate of return)
− Kasowy okres zwrotu z inwestycji (PP – payback period).

5. Controlling kosztów:
• Badanie struktury kosztów pracy.
• Koszty stałe i zmienne.
• Koszty pośrednie i bezpośrednie.

6. Analiza rentowności inwestycji w kapitał ludzki:
• Badanie progów rentowności.
• Zależności między wydatkowaniem pieniędzy na HR i rentownością firmy.

7. Planowanie finansowe i budżetowanie w controllingu personalnym:
• Prognozowanie kosztów wynagrodzeń w długim okresie z wykorzystaniem teorii uczenia się.
• Budżetowanie i jego wpływ na sprawozdania pro forma.
• Analiza wrażliwości.

DZIEŃ II
WDROŻENIE CONTROLLINGU PERSONALNEGO W ORGANIZACJI.

8. Wskaźniki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi:
• Wskaźniki procesowe – liczenie i interpretacja.
• Kluczowe miary dokonań KPI.
• Wybrane wskaźniki monitorowania ZZL w organizacji:
− Wskaźniki polityki i obsługi kadrowej
− Wskaźniki zarządzania czasem pracy
− Mierniki controllingu w obszarze doboru
− Mierniki controllingu w obszarze motywowania.
• Raportowanie w obszarze controllingu personalnego i sprawozdania o stanie kapitału ludzkiego.
• Controlling projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi.

9. Wskaźniki jakościowe i ilościowe, a rozwój kapitału ludzkiego:
• Inwestycje w szklenia i rozwój pracowników:
− Etapy pomiaru efektywności( Kirkpatrick i Phillips)
− Wskaźnik zwrotu z inwestycji w szkolenia i: BCR, ROI, IRR
− Projektowanie narzędzi oceny efektywności szkoleń na czterech poziomach
− Wycena luk kompetencyjnych i jej zastosowanie w pomiarze efektywności szkoleń
• Inwestycje w postawy: zaangażowanie a satysfakcja pracowników:
− Miary postaw pracowniczych
− Narzędzia do monitorowania postaw
− Prognozowanie strat w kapitale ludzkim
• Analiza inwestycji w talenty.
• Wskaźniki ilościowe w pomiarze zachowań innowacyjnych.
• Społeczna odpowiedzialność biznesu i programy WLB.

10. Narzędzia wspomagające controlling personalny:
• Tworzenie wykorzystywanie narzędzi pomiaru kapitału ludzkiego a strategia organizacji.
• Komunikowanie wdrożenia rozwiązań z obszaru controllingu personalnego.
• Modele matematyczne i analizy statystyczne controllingu personalnym

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT,
– dwóch i więcej osób 1390 zł/os +23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć:
Warszawa – własna sala szkoleniowa Akademii Biznesu MDDP lub centrum biznesowe w hotelu w/w miast.

Informacje:
Anna Niedziółka, Milena Bryszewska
tel. 22 208 28 45; tel. 22 208 28 36
fax: 22 211 20 90
anna.niedziolka@akademiamddp.pl, milena.bryszewska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Czas trwania

9:30 – 16:30

Prelegenci

.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!