Szkolenie

CONTROLLING PERSONALNY - seminarium praktyczne

O szkoleniu

Każda organizacja, tak jak każdy człowiek z osobna, jest na swój sposób wyjątkowa. Z jedną różnicą: to kierownictwo wyznaczając misję, wizję, cele, wprowadzając odpowiednią kulturę pracy, nadaje organizacji wyjątkowy charakter, obraz i sens istnienia. To od ludzi zależy umiejętność komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami, a controlling buduje relacje prawie z każdą z nich. Seminarium z controllingu personalnego opracowane zostało po to, aby menedżerowie podejmujące decyzje biznesowe opierali się przede wszystkim na wysokiej jakości informacjach o zasobach ludzkich w ujęciu operacyjnym i strategicznym.
Program warsztatów z controllingu personalnego został przygotowany jako połączenie wiedzy merytorycznej z warsztatami praktycznymi z zakresu controllingu zasobów ludzkich.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest do finansistów i ekspertów zarządzania kadrami w działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej każdej branży.

Program szkolenia

Dzień 1

1. Controlling a zarządzanie zasobami ludzkimi
a. Kapitał ludzki fundamentem budowania wartości przedsiębiorstwa
b. Informacja zarządcza dla podejmowania decyzji personalnych
c. Nowoczesne mierniki wartości kapitału ludzkiego i ich praktyczne zastosowanie.
d. Znaczenie controllingu personalnego w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa

2. Podstawowe narzędzia i metody controllingu w zarządzaniu zasobami ludzkimi
a. Zarządzanie kosztami w controllingu personalnym
- Pojęcie i klasyfikacja kosztów pracy
- Praktyczne zastosowanie rachunku kosztów działań w controllingu personalnym (koszty fluktuacji pracowników - warsztaty)
b. Budżetowanie a zarządzanie zasobami ludzkimi
- Zasady projektowania modelu planowania zatrudnienia
- Planowanie kosztów pracy i raportowanie odchyleń (warsztaty praktyczne)
- Tworzenie procedur planowania polityki kadrowej i kosztów pracy (warsztaty praktyczne)

3. Znaczenie informacji o zasobach ludzkich w podejmowaniu decyzji operacyjnych
a. Analiza wielowymiarowa informacji o zasobach osobowych (przykład praktyczny)
b. System motywacyjny dla komórek controllingu personalnego (przykład praktyczny)

Dzień 2

1. Zarządzanie zasobami ludzkimi jako główny element zarządzania strategią
a. Podstawowe zasady budowania strategii kadrowej przedsiębiorstwa
b. Polityka personalna na mapie strategii według koncepcji BSC
c. Mapa strategii i karta wyników działu HR – warsztaty
d. Analiza wrażliwości strategicznych planów kadrowych (warsztaty praktyczne)

2. Rola controllingu w opracowaniu systemów motywacyjnych
a. Pułapki motywowania a controlling
b. Motywowanie z wykorzystaniem controllingu - warsztaty
c. Motywowanie controllingu - warsztaty

3. Znaczenie zarządzania talentami w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa
a. Czym jest talent? Najczęściej spotykane cechy talentów według badań Instytutu Gallupa
b. Istota poprawności polityki szkoleniowej w odniesieniu do posiadanych talentów
c. Wady i zalety tradycyjnego systemu oceny pracowników i budowania ścieżki kariery
d. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów ludzkich poprzez umiejętne formułowanie zadań
e. Metoda Q12 Instytutu Gallupa jako podstawa zarządzania talentami


Metodologia
Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładów i ćwiczeń, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.
Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

* Wykład – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
* Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy.

Czas trwania

10-16

Prelegenci

Cytat
Sylwetka prelegenta - Edyta Szarska

* Ekspert w dziedzinie finansów i controllingu z doświadczeniem zawodowym w działach i departamentach controllingu, głównie w branży Yellow Pages, telefonii stacjonarnej i komórkowej.
* Nadzorowała projekty wdrożenia zaawansowanych narzędzi controllingu w zakresie merytorycznym i informatycznym działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej.
* Doradca w tworzeniu controllingu m.in. w branży farmaceutycznej, chemicznej, budowlanej, informatycznej i przemysłowej.
* Autorka artykułów publikowanych w prasie fachowej (m.in."Controlling i Rachunkowość Zarządcza", "CFO Magazyn Finansistów", "Controller Magazin Special").
* Wykładowca controllingu i konsultant, prelegent podczas licznych konferencji i kongresów controllingu.
* Delegat Krajowy Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów ICV (www.icv.pl )

Gdzie i kiedy

Warszawa 30 września 2011
MOST WANTED! Training Institute Sp. z o.o.

01-206 Warszawa

Rogalińska 1, lok. 48

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 września 2011
Siedziba Most Wanted

01-206 Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 9 - 10 czerwca 2011
Siedziba Most Wanted

01-206 Warszawa

Rogalińska 1

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena 1
netto
1290 PLN
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch
Weź udział

Organizator

Most Wanted!
01-206 Warszawa
ul. Rogalińska 1/48
woj. mazowieckie
MOST WANTED! jest firmą doradczo – szkoleniową, rozwijającą się dynamicznie na rynku polskim od 1998 roku. Zdobyte przez ten czas doświadczenie i znajomość rynku pracy czynią nas godnym zaufania Partnerem w zakresie szeroko rozumianego doradztw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

http://www.mostwanted.pl/files/?id_plik=3742

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Most Wanted!
01-206 Warszawa ul. Rogalińska 1/48
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!