Controlling personalny w firmie. Optymalizacja zasobów i procesów pracy w organizacji

O szkoleniu

Przedsiębiorstwa wykorzystują wszystkie dostępne sposoby, by utrzymać i wzmocnić swoją konkurencyjność. Jednym z takich sposobów jest właściwe spożytkowanie potencjału zatrudnionych, który odpowiednio ukierunkowany zapewnia znacznie lepsze rezultaty ekonomiczne firmy.

Controlling personalny może być potraktowany jako wartość dodana, którą oferuje HR – uzupełniające przedsięwzięcie, mające na celu sprawne zarządzanie zasobami ludzkimi i procesem pracy. Zapewnia również bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i struktury HR. Z kolei dla kierowników controlling personalny jest informacją i narzędziem, zestawem danych, które odpowiednio przekazane i opisane i przyswojone, stanowią podstawę do reaktywnych działań i uważnego zarządzania.

Głównym celem szkolenia jest pokazanie, jak dzięki przedsięwzięciom controllingowym i optymalizacyjnym, można podnieść poziom jakości pracy działów personalnych i poziom zarządzania ludźmi i pracą. Celem prowadzącego jest również przekazanie, bazujących na własnym, wieloletnim doświadczeniu, rozwiązań dotyczących optymalizacji pracy oraz dodatkowych narzędzi (procedury, kwestionariusze, formularze).
Dlaczego warto wziąć udział?

Przedstawione na szkoleniu propozycje można wdrożyć w organizacjach różnego typu – wszędzie tam, gdzie funkcja HR jest realizowana i ma znaczenie dla osób odpowiadających za działalność firmy. Rekomendowane rozwiązania z zakresu controllingu personalnego są możliwe do przygotowania i wdrożenia we własnym zakresie, bez konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych, logistyką a innymi działami.

Kto powinien wziąć udział?
 • dyrektorów
 • kierownictwa obszaru personalnego
 • HR Biznes Partnerów
 • osó, które przygotowują się do pracy na powyższe stanowiska
 • osób zajmujących sie HR strategicznym i operacyjnym w organizacji
 • menedżerów zarzadzających dużymi lub zróżnicowanymi zespołami pracowniczymi

Program szkolenia

Dzień I

Wprowadzenie controllingu personalnego w organizacji – potrzeby i możliwości:

 • Metody budowy systemu controllingu personalnego – dopasowane do wielkości i specyfiki organizacji.
 • Funkcja kontrolna służb personalnych a praktyka controllingu.
 • Wymagania wobec służb personalnych w odniesieniu do pomiaru efektywności – najnowsze tendencje i przedstawienie rozwiązań – co firmy mierzą.
 • Praktyczne rozwiązania controllingu personalnego w polskich realiach – opis 3 studiów przypadków.
 • Miejsce controllingu personalnego w organizacji – wady i zalety różnych rozwiązań. Kwestie formalne związane z controllingiem personalnym !
 • Pożądany profil i kompetencje controllera personalnego (również studium przypadku – przykład rekrutacji na to stanowisko w jednej z firm wraz z zestawem pytań).
 • Co jest wykorzystywane w tworzeniu systemu controllingu personalnego (możliwości wykorzystania dotychczasowych praktyk i narzędzi).
 • Obszary zastosowania controllingu personalnego.

Szczegółowa procedura przygotowania systemu controllingu personalnego w organizacji:

 • Określenie celów systemu controllingu personalnego.
 • Określenie merytorycznych założeń dla systemu controllingu personalnego.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty organizacyjne i kadrowe.
 • Przygotowanie systemu controllingu personalnego – aspekty narzędziowe i informatyczne.
 • Wdrożenie systemu controllingu personalnego.
 • Monitoring systemu controllingu personalnego.
 • Przykładowy harmonogram wdrożenia systemu controllingu personalnego w firmie.
 • Przykład dokumentu – zarządzenia wprowadzającego controlling personalny jako system.

Propozycja użycia wskaźników controllingu personalnego w organizacji:

W tym module zostaną omówione i przedstawione (rekomendowane) do zastosowania w organizacji wskaźniki w obszarach personalnych:

 • Administracja i obsługa kadrowa + analiza absencji.
 • Planowanie zatrudnienia.
 • Rekrutacja.
 • Adaptacja pracowników.
 • Systemy wynagradzania i motywacji płacowej.
 • Oceny pracownicze i efektywność procesu pracy.
 • Szkolenia i rozwój.
 • Komunikacja w firmie i komunikacja “personalna”.
 • Odejścia pracowników/zwolnienia (restrukturyzacja i optymalizacja zasobów pracy).

Ponadto w ramach tego modułu zostaną przedstawione i udostępnione przykłady raportów podsumowujących dany obszar (raporty roczne – rekrutacja, szkolenia i rozwój , zatrudnienie i wynagrodzenia).

 

Dzień II

System controllingu personalnego a analiza ryzyka kadrowego w organizacji:

 • Controlling personalny jako system wczesnego ostrzegania.
 • Ryzyko kadrowe – związek z procesami: zarządzania ludźmi i pracą, ewaluacją pracy, procesem optymalizacji zatrudnienia.
 • Związek z innymi obszarami ryzyka w firmie.
 • Analiza ryzyka kadrowego – przykładowe wytyczne (przykładowy dokument z pytaniami).
 • Sposoby ograniczania ryzyka personalnego – wytyczne dla działu personalnego i kadry kierowniczej.
 • Przedstawienie narzędzia – tabeli do analizy ryzyka.
 • Przykład dokumentu podsumowującego – formularza do kompleksowej oceny działań personalnych w firmie.

System KPI (Key Performance Indicators) w firmie – przygotowanie i wdrożenie:

 • Narzędzia do pomiaru skuteczności strategii/polityki firmy – kluczowe wskaźniki wydajności.
 • Jak wyznaczać wskaźniki efektywności.
 • Logika postępowania dotycząca KPI w firmie (ile powinno ich być, dla kogo, o czym i o kim?)
 • Od strategii do wykorzystania KPI – omówienie studium przypadku (1).
 • Wykorzystanie KPI w firmie handlowej – omówienie studium przypadku (2).
 • Wskaźniki efektywności – przykłady rozwiązań w poszczególnych obszarach (zestawienie KPI dla obszarów sprzedaż, finanse, produkcja, administracja, IT).
 • Co dalej z KPI – przełożenie KPI na działania z ludźmi w firmie.
 • Rola HR w kontekście wyznaczania, pomiaru i wykorzystywania KPI.

Optymalizacja zatrudnienia, podziału pracy i struktury – wytyczne:

 • Proces optymalizacji – szanse i zagrożenia oraz ramy czasowe (procedura optymalizacji).
 • Zasady identyfikacji i racjonalnego ograniczania przerostów zatrudnienia .
 • Czynniki dotyczące zasobów pracy które muszą być brane pod uwagę przy optymalizacji (pula kapitału intelektualnego/zasobów wiedzy – w trzech perspektywach, pula talentów).
 • Optymalizacja – pożądana wielkość zespołu.

Analiza pracy i optymalizacja jej podziału:

 • Metody analizy pracy/ zatrudnienia – przegląd metod i stosowanych narzędzi, zalety i wady.
 • Przykłady dokumentów, narzędzi możliwych do zastosowania w procesie optymalizacji:
 • Matryca plan funkcji.
 • Kwestionariusz oceny/znaczenia danej struktury w organizacji.
 • Analiza pracy – obciążeniowa – przykład formularza.
 • Formularz do badania/oceny obciążenia pracą kierowników.
 • Ankieta dla kierowników (optymalizacja podległego zespołu).
 • Gradacja zadań/obowiązków – matryca do zastosowania w opisie/ formularzu.
 • Kwestionariusz dotyczący pracy (dla szeregowych pracowników).
 • Formularz oceny pracowników dla celów optymalizacyjnych (cała organizacja).
 • Podsumowanie optymalizacji, zawartość raportu, przykładowe rekomendacje.
 • Informacje o procesie optymalizacji dla pracowników – zasady przekazywania.

Podsumowanie zajęć.

Pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

pierwszy dzień: 10:00 – 16:00, drugi dzień: 9:00 – 15:30

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

brak danych

Gdańsk

woj. pomorskie

brak danych

Kraków

woj. małopolskie

brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Szkolenie stacjonarne
cena promocyjna przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
1 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór)
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
 • cena ze zniżką 3% od ceny regularnej przy zgłoszeniu przez Eventis.pl
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa
ul. Jerzego Bajana 31D
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-904 Warszawa ul. Jerzego Bajana 31D
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!