Szkolenie: CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-procesow-biznesowych-68353

Informacje o szkoleniu

 • CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH


  ID szkolenia: 68353
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Księgowość, rachunkowość, podatki
 • Adres szkolenia:

  Hotel Demel ***
  ul. Głowackiego 22
  30-085 Karków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 22-23.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie odpowiedzi na pytania:

-Jak wykorzystać wyniki wdrożenia zarządzania procesowego dla poprawy a następnie monitorowania sytuacji finansowej firmy?
-Jak wykorzystać rachunek kosztów działań do controllingu procesów biznesowych?
-Jak zbudować system bieżącego monitorowanie poprawy rentowności: klientów, produktów oraz działania procesów wewnętrznych firmy?

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenia kierujemy do pracowników zaangażowanych w prace nad wdrażaniem procesów, podniesieniem dojrzałości procesowej Firmy, kadry menedżerskiej i zarządzającej, analityków procesów biznesowych, konsultantów biznesowych, specjalistów ds. controllingu, członków zespołów wdrażających narzędzia informatyczne.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Podejście procesowe w controllingu – wprowadzenie
a) Koszty i zasady ich rozliczania
b) Dlaczego tradycyjna kalkulacja kosztów jest niewystarczająca?
c) Przyczyny rozwoju podejścia procesowego, koncepcji ABC/ABM
d) Założenia koncepcji zarządzania procesowego

2. Idea procesowej kalkulacji kosztów - składniki, mechanizm rozliczania
a) Zasoby
b) Działania, procesy, czynności
c) Obiekty kosztowe
d) Nośniki kosztów zasobów i nośniki kosztów działań

3. Controlling procesów jako filozofia zarządzania (Activity Based Management)
a) Analiza czynników kosztotwórczych i mierników efektywności
b) Operacyjne ABM czyli jak wykonywać zadania w odpowiedni sposób
c) Strategiczne ABM czyli w jaki sposób wybrać odpowiednie działania

4. Podmiotowe i przedmiotowe zastosowanie ABC/ABM
a) Kto stosuje ABC/ABM?
b) Kiedy podjąć decyzje o wdrożeniu ABC/ABM – symptomy braku dostatecznej
informacji controllingowej w organizacji
c) Po co wdrażać ABC/ABM? – przykłady zastosowań w zarządzaniu

5. Analiza studiów przypadków – praktyczne wdrożenia controlingu procesów biznesowych, zastosowania rachunku kosztów działań i procesowego zarządzania kosztami

6. Audyt procesów biznesowych – warsztaty na przykładzie wybranego obszaru organizacji
a) Planowanie przedsięwzięcia wdrożeniowego (ustalenie celów, dobór czasu i zasobów,
przygotowanie zespołu i organizacji)
b) Identyfikacja pul zasobów
c) Zasady mapowania procesów (techniki zbierania informacji, wzorcowe klasyfikacje
działań, przykłady słowników działań)
d) Dobór nośników kosztów
e) Dokumentowanie wyników w przedsięwzięciu wdrożeniowym

7. Idea rachunku kosztów działań opartego na czasie (Time Driven Activity Based Costing)
a) Analiza czasu realizacji działań i zapotrzebowania obiektów kosztowych na działania
b) Zasady definiowania równań czasowych
c) Metodyka ocena efektywności wykorzystania zasobów

8. Zaawansowane narzędzia controllingu procesów – praktyczne przykłady
a) Rozszerzone ABC (zależności między obiektami kosztowymi i wybór ścieżek
rozliczeń kosztów – zastosowanie modelowania związków encji przy projektowaniu
systemów ABC)
b) Integracja koncepcji ABC i VBM – wzbogacenie kalkulacji procesowej o koszt kapitału
c) Activty Based Budgeting – budżetowanie oparte na działaniach

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE : www.orylion.pl

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Michał Kowalski
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200zł - + VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora

Wydarzenie: CONTROLLING PROCESÓW BIZNESOWYCH