Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-procesowy-w-logistyce-52165-id512

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Controlling procesowy w logistyce to jedno z najnowszych podejść do pomiaru i kontroli działalności logistycznej przedsiębiorstw. Przewagą tego podejścia, w porównaniu do tradycyjnego controllingu, jest systemowe i holistyczne podejście do kontroli pełnego procesu logistycznego. Słuchacze poprzez zrozumienie całościowego postrzegania obszaru logistyki będą mogli globalnie optymalizować działania logistyczne a tym samym unikać niekorzystnej suboptymalizacji.

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i wspólnych dyskusji, uzupełniane jest praktycznymi zadaniami własnymi (case’ami) realizowanymi przez uczestników. Podsumowaniem szkolenia jest analiza wybranych przypadków, przy których uczestnicy będą mogli sprawdzić pozyskane umiejętności.

Szkolenie skierowane jest do:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

- tworzenia systemu controllingu

- budowy systemu wskaźników i mierników oraz ich wykorzystania

- planowania strategicznego i operacyjnego

- sprawowania kontroli nad realizowanymi procesami oraz ich koordynacji

- organizacji i realizacji działań w ramach controllingu strategicznego i operatywnego.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE

a) systemowe znaczenie controllingu operacyjnego w przedsiębiorstwie

b) cele i zadania controllingu w przedsiębiorstwie

c) Controlling strategiczny i operacyjny

d) Analiza przyczynowo – skutkowa w controllingu operacyjnym2. ORGANIZACJA SYSTEMU INFORMACYJNEGO CONTROLLINGU LOGISTYKI

a) controlling w strukturze organizacyjnej

b) system informacyjny controllingu

c) system sprawozdawczy logistyki3. CONTROLLING LOGISTYKI W ZARZĄDZANIU OPERACYJNYM

a) controlling w zarządzaniu produktem, procesami, zasobami

b) controlling według faz przepływu

c) controlling według funkcji logistycznych

d) warsztaty4. ZARZĄDZANIE KOSZTAMI LOGISTYKI

a) podstawy zarządzania kosztami

b) zakres kosztów logistyki

c) rachunek kosztów logistyki

d) kontrola kosztów logistyki

e) budżetowanie kosztów logistyki

f) warsztaty5. INSTRUMENTY CONTROLLINGU LOGISTYKI

a) analiza wąskich gardeł

b) analiza outsourcingu,

c) analiza ABC i XYZ

d) audyt logistyki.

Informacje o prelegentach:

Trener, konsultant, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Specjalizuje się w zarządzaniu łańcuchem dostaw, zarządzaniu zapasami, logistyce zaopatrzenia i dystrybucji, controllingu logistycznym. Jest wykładowcą w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu i absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Przez cztery lata pracowała jako kierownik działu szkoleń w firmie CL Consulting i Logistyka sp. z o.o., gdzie zajmowała się min. projektami szkoleniowymi współfinansowanymi ze środków EFS. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Doświadczenie zdobyła przy prowadzeniu szkoleń i realizacji projektów logistycznych dla największych polskich przedsiębiorstw.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1870 PLN+VAT

Cena zawiera:

zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dostępne zniżki:

  • 5 przy zgłoszeniu 2 osób
  • 7 przy zgłoszeniu 3 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Wydarzenie: CONTROLLING PROCESOWY W LOGISTYCE