CONTROLLING PRODUKTÓW I KLIENTÓW

O szkoleniu

.
Kto powinien wziąć udział?
.

Program szkolenia

1. Kalkulacja kosztów produktów (6 godzin):
a) kalkulacja doliczeniowa (kalkulacja zleceniowa i asortymentowa, kalkulacja skumulowana i zróżnicowana),
b) kalkulacja sprzężona (kalkulacja kosztów produktów głównych i ubocznych, odpady),
c) kalkulacja podziałowa (kalkulacja podziałowa prosta, współczynnikowa i procesowa, zastosowanie metody średniej ważonej i FIFO),
d) kalkulacja przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań – activity-based costing (wykorzystanie do kalkulacji kosztów produktów zwykłego rachunku kosztów działań – ABC oraz rachunku kosztów działań sterowanego czasem – TD ABC).
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji podziałowej);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu kalkulacji podziałowej – zastosowanie metody średniej ważonej i FIFO);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów głównych, ubocznych i odpadów przy wykorzystaniu kalkulacji sprzężonej);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań – ABC);
CASE STUDY (szacowanie kosztów produktów przy wykorzystaniu rachunku kosztów działań sterowanego czasem – TD ABC).

2. Ustalanie cen produktów (2 godziny):
a) kluczowe czynniki wpływające na politykę cenową firmy,
b) kalkulacja kosztów i ustalanie cen w krótkim okresie,
c) kalkulacja kosztów i ustalanie cen w długim okresie,
d) ustalanie cen w oparciu o formułę rynkową i formułę koszt plus.
CASE STUDY (ustalanie minimalnych cen na produkty dla zamówień specjalnych);
CASE STUDY (zastosowanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku kosztów i wyników);
CASE STUDY (szacowanie rentowności linii produktów).

3. Zarządzanie rentownością produktów (2 godziny):
a) zarządzanie kosztami cyklu życia – life cycle costing (fazy cyklu życia produktu, zarządzanie kosztami cyklu życia produktu, budżetowanie kosztów w cyklu życia produktu),
b) rachunek kosztów docelowych – target costing (ustalenie kosztów i cen docelowych, szacowanie kosztu możliwego do osiągnięcia oraz inżynieria wartości – value engineering i koncepcja kazein),
c) projektowanie rentownych produktów (projektowanie produktów prostszych do dostarczenia i sprzedaży, wspólne platformy produktów, czas wdrożenia a rentowność nowych produktów).
CASE STUDY (przygotowanie budżetu kosztów w całym cyklu życia produktu);
CASE STUDY (ustalanie kosztów docelowych oraz inżynieria wartości);
CASE STUDY (zastosowanie rachunku kosztów docelowych).

4. Analiza kosztów i rentowności klientów (2 godziny):
a) analiza przychodów i kosztów klientów,
b) hierarchia kosztów z punktu widzenia klientów (koszty na poziomie jednostki produktu, zamówienia, klienta, kanału dystrybucji i firmy),
c) profile rentowności klientów.
CASE STUDY (analiza kosztów obsługi i rentowności klientów).

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1250 zł + 23% VAT
– dwóch lub więcej osób z jednej firmy 1190 zł/os. + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, laptop w trakcie trwania zajęć, przerwy kawowe, obiad, certyfikat.

Zajęcia odbywają się:
Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Anita Musiał, Norbert Saks
tel. (22) 208 28 33/26
fax (22) 211 20 90, 208 28 30
anita.musial@akademiamddp.pl; norbert.saks@akademiamddp.pl

Czas trwania

Dzień I 11.00 – 16.30
Dzień II 9.00 – 15.00

Prelegenci

prof. dr hab. Tomasz Wnuk-Pel – Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w TG RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 14 lat specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Wykładowca programów prowadzonych pod auspicjami Chartered Institute of Management Accounting (UK) i Certified Institute of Marketing (UK). Autor zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej m.in. dla: PKO BP S.A., TVP S.A., TP S.A., Coca-Cola Beverages Sp. z o.o., ORACLE S.A., TUIR WARTA S.A.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Zajęcia odbędą się w centrum Warszawy lub w siedzibie Akademii Biznesu MDDP

02-672 Warszawa

ul. Domaniewska 39A

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!