Szkolenie

CONTROLLING W LOGISTYCE

O szkoleniu

Szkolenie ukierunkowane jest na przekazanie praktycznej wiedzy w obszarze wykorzystania narzędzi, procedur, technik controllingu do zarządzania procesami logistycznymi przedsiębiorstwa. Uczestnicy nabędą umiejętności konstruowania wskaźników, przetwarzania i analizowania danych, które umożliwią monitorowanie, planowanie i ocenianie działań logistycznych oraz poprawę komunikacji i współpracy pomiędzy logistyką a innymi działami związanymi z zarządzaniem kosztami w przedsiębiorstwie.
Korzyści z udziału w szkoleniu
• zdobycie wiedzy w zakresie wykorzystania metodyki controllingowej w logistyce
• poznanie możliwości kształtowania i wdrażania controllingu w obszarze logistyki
• wykształcenie umiejętności stosowania procedur i technik zarządzania kosztami zorientowanego na procesy logistyczne
• poznanie zasad aplikacji podstawowych instrumentów controllingu w logistyce
*zdobycie umiejętności tworzenia wskaźników oraz analizowania za ich pomocą danych
Kto powinien wziąć udział?
-Menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz specjalistów ds. logistyki
-Menedżerów oraz specjalistów zajmujących się planowaniem, analizą i koordynacją procesów w zintegrowanych łańcuchach dostaw.
-Menedżerów oraz pracowników działów analiz ekonomicznych i controllingu, związanych z poszczególnymi obszarami logistycznymi tj. obsługą klientów, zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, procesami wytwórczymi, transportem i spedycją a także sprzedażą i dystrybucją

Program szkolenia

I. Fundamentalne problemy controllingu logistyki
1. Istota controllingu w przedsiębiorstwie - czym jest controlling i jakie funkcje spełnia, jaka jest różnica między controllingiem i kontrolą,
2. Controlling logistyki w systemie informacyjnym controllingu - jakie zadania realizuje controlling logistyczny
3. Wymiary controllingu w logistyce - jakie są uwarunkowania podejścia operacyjnego i strategicznego do controllingu?
II. Procesowe i funkcjonalne ujęcie controllingu logistyki
1. Procesy logistyczne jako obiekt controllingu - w jaki sposób controlling wspomaga zarządzanie logistyczne
2. Pomiar dokonań w controllingu logistyki - jak monitorować wydajność, sprawność, stopień wykorzystania i efektywność procesów logistycznych
3. Controlling logistyki w ujęciu fazowym - jak analizować zaopatrzenie, przepływy materiałowe i dystrybucję
4. Controlling logistyki w ujęciu funkcjonalnym - jak wspomagać zarządzanie zapasami, gospodarkę magazynową i transport
III. Zarządzanie kosztami logistyki w systemie controllingu
1. Istota kosztów logistycznych - jak rozumieć koszty w logistyce, jaka jest sekwencja ponoszenia kosztów logistycznych
2. Klasyfikacje kosztów w logistyce - jak można grupować i analizować koszty logistyczne (według rodzaju, funkcjonalnie, wg miejsc powstawania, wg reakcji na zmiany rozmiarów działalności)
3. Koszty logistyki w podejściu funkcjonalnym - jakie koszty są związane z zaopatrzeniem, produkcję, dystrybucją
4. Rachunek kosztów w controllingu logistyki - jaki jest wpływ stosowanych systemów rachunku kosztów na wyniki finansowe przedsiębiorstwa (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych)
5. Zarządzanie kosztami oparte na działaniach i procesach logistycznych (activity-based costing) - jak wyceniać obiekty kosztowe w łańcuchu dostaw
6. Kalkulacja kosztów w logistyce - jak oszacować koszt jednostkowy
7. Budżetowanie kosztów w logistyce - jak zastosować procedury budżetowe w controllingu logistycznym
IV. Instrumenty analityczne controllingu w logistyce
1. Analiza finansowa - jak za pomocą wskaźników oceniać działania logistyczne ze względu na rentowność, płynność, sprawność działania przedsiębiorstwa
2. Analiza wąskich gardeł w controllingu logistyki - jak zarządzać i optymalizować procesy logistyczne przy występowaniu ograniczeń
3. Analiza efektywności inwestycji w logistyce - jak ocenić atrakcyjność inwestycyjną projektów logistycznych przy wykorzystaniu metod prostych (okres zwrotu) i złożonych (NPV, IRR)
4. Analiza opłacalności outsourcingu w logistyce - czy wybrane procesy opłaca się realizować samodzielnie czy zlecać podmiotom zewnętrznym
5. Analiza kapitału obrotowy w controllingu logistyki - jak planować zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto w logistyce
6. Analizy ABC i XYX - jak badać strukturę ilościowo-wartościową i ważność kategorii logistycznych i jak grupować materiały ze względu na regularność popytu i zapotrzebowania
V. Organizacyjne aspekty controllingu logistyki
1. Controlling logistyki a rachunek odpowiedzialności (responsibility accounting) - jak wyodrębniać ośrodki odpowiedzialności w obszarze logistyki
2. Controlling logistyki a struktura organizacyjna przedsiębiorstwa - gdzie umiejscowić komórki controllingu i jakie są powiązania z innymi działami
3. System informacyjny controllingu logistyki - jak przetwarzane są informacje i jakie sporządza się raporty
Temat i program szkolenia chroniony prawem autorskim.

Czas trwania

Liczba zajęć - 16 godz. lekcyjnych

Prelegenci

Cytat
Agata Kobyłt
Trener biznesu i konsultant wielu firm polskich i międzynarodowych. Posiada międzynarodowy certyfikat ESLog - European Senior Logistician. Wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej, członek Polskiego Towarzystwa Logistycznego. Pracowała jako dyrektor ds. finansów i logistyki w firmie usługowej w branży budowlanej. Autorka książek i publikacji m.in. "Logistyka w przedsiębiorstwie", "Transport w sieci dystrybucji na przykładzie branży piwowarskiej", "Integracja procesów logistycznych", "Przesłanki zarządzania kategoriami produktów w zapasach". Realizowała projekty i szkolenia dla czołowych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie optymalizacji zarządzania zapasami, usprawnianiu procesów i procedur oraz systemów controllingu logistycznego.
Szkoliła min. firmy: Saint-Gobain Raab-Karcher, Volvo, Volkswagen, Stanley, Hutmen, HR Automotive Poland, Cadbury Wedel, Hasco, Bosch, Górażdże, Żywiec, PKP Cargo.

Gdzie i kiedy

Zakopane 25 - 27 czerwca 2015
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

ul. Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 9 - 11 grudnia 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 28 - 30 listopada 2013
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 maja 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 27 - 29 maja 2013
Hotel Wersal ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 listopada 2012
Hotel Czarny Potok ***

34-500 Zakopane

Tetmajera 20

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 20 - 22 lutego 2012
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 października 2011
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Zakopane 10 - 12 października 2011
Hotel WERSAL***

34-500 Zakopane

Tetmajera 14 a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Tetmajera 14a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 26 - 28 września 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat Antałówka***

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat ANTAŁÓWKA****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Zakopane 23 - 25 maja 2011
Pensjonat Antałówka****

34-500 Zakopane

Wierchowa 2

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Warszawa 16 - 17 czerwca 2010
szczegóły 7 dni przed szkoleniem

Warszawa

szczegóły 7 dni przed szkoleniem

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

ZAKOPANE 23 - 25 listopada 2009
PENSJONAT ANTAŁÓWKA***

ZAKOPANE

WIERCHOWA 2

woj. małopolskie

Weź udział

Cena 1
netto
1690 PLN
Cena zawiera:
  • Pobyt: od 25.06.2015 (kolacja) do 27.06.2015 (obiad) • zakwaterowanie w pokojach 2-os. o wysokim standardzie • do pok. 1-os. dopłata 200 zł + VAT (ograniczona ilość) • pełne wyżywienie • materiały szkoleniowe • certyfikat ukończenia szkolenia • imprezę integracyjną w karczmie góralskiej
Weź udział

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

• Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem/pocztą z podpisem i pieczątką osoby decyzyjnej.
• Zgłoszenie przesłane e-mailem ma formę wstępnej rezerwacji
• Potwierdzenie uczestnictwa i szczegółowe informacje organizacyjne wysyłamy zgłoszonym uczestnikom 7 dni przed szkoleniem.
• W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu-zwrotu całości kwoty dokonujemy na podstawie pisemnej lub telefonicznej informacji do 10 dni przed szkoleniem
• Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo zmiany hotelu na równorzędny standardem
DODATKOWE INFORMACJE
MASTERS CSB, tel.: (81) 534 13 01, 533 31 39

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!