Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/controlling-w-logistyce-kompendium-wiedzy-skutecznego-menedzera-26095-id830

Informacje o szkoleniu

Progress Project Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Tylko teraz, przy zgłoszeniu dwóch lub większej liczby osób na dowolnie wybrane szkolenia, zaproponujemy Państwu atrakcyjny rabat od 6 % do 22 %. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 12.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.

Terminy szkolenia
4-6 grudnia 2019r., Kraków - Hotel Best Western Premier****
16-18 marca 2020r., Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
3-5 czerwca 2020r., Gdańsk - Novotel Marina***
9-11 września 2020r., Katowice - Hotel Novotel Centrum Katowice****
14-16 października 2020r., Poznań - Mercure Poznań Centrum****
25-27 listopada 2020r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project

Korzyści dla uczestników
• umiejętność analizy procesów logistycznych,
• poznanie metod analizy kosztów,
• praktycznie stosowanie narzędzi powszechnie stosowanych w controllingu,
• znajomość budżetowania kosztów.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowanie jest do:
• menedżerów wyższego i średniego szczebla oraz analityków i strategów łańcuchów dostaw,
• dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach,
• planistów oraz koordynatorów elastycznych i zintegrowanych łańcuchów dostaw,
• kierowników, planistów i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistyką przedsiębiorstwa - zarządzających:
• obsługą klienta,
• zakupami i zaopatrzeniem,
• zapasami,
• logistyką produkcji i przepływem materiałów,
• magazynem i gospodarką magazynową oraz systemami składowania,
• transportem i spedycją,
• sprzedażą i dystrybucją,
• controllingiem w przedsiębiorstwie lub controllingiem logistyki oraz optymalizacją i efektywnością wykorzystania zasobów.

Program szkolenia:

1. Warunki skutecznego zastosowania controllingu w logistyce.

2. Miejsce controllingu w logistyce, Self-controlling menedżerów logistyki, wsparcie działu controllingu dla obszaru logistyki.

3. Kluczowe aspekty, narzędzia i techniki controllingu:
• orientacja na cele i zasady definiowania kierunku oraz tempa zmiany:
• zarządzenie przez cele,
• zasady skutecznego stawiania celów,
• najczęściej spotykane błędy i ich konsekwencje.
• orientacja na „wąskie gardła” – znaczenie analizy „wąskich gardeł” w planowaniu i określaniu priorytetów, analiza niezawodności i ryzyka w łańcuchu dostaw,
• sprzężenie wyprzedzające:
• planowanie,
• błędy i mity planowania oraz ich konsekwencje,
• perspektywy planowania (okres, rodzaj, informacje bazowe),
• rodzaje planowania (strategiczne, operacyjne, dyspozycyjne),
• planowanie a prognoza,
• analiza odchyleń i jej znaczenie.
• koncentracja na rachunkowości zarządczej:
• różnice między rachunkowością zarządczą a finansową,
• zależności między rachunkowością zarządczą a finansową istotne dla budowy systemu controllingu,
• zarządzanie przez cele, budżetowanie i rachunkowość zarządcza jako komponenty systemu controllingu.
• koncentracja na aspektach personalnych:
• podejście współuczestniczące w budżetowaniu,
• motywowanie pracowników do udziału w budżetowaniu,
• zasady komunikowania się w procesie budżetowania,
• tworzenie języka ekonomicznego i budowanie kultury przedsiębiorstwa.

4. Rachunkowość zarządcza i podstawy rachunku kosztów na potrzeby budżetowania i controllingu – analiza przypadku:
• ocena rentowności w controllingu,
• próg rentowności,
• pokrycie finansowe (marża pokrycia) – kluczowe pojęcie controllingu
• klasyfikacja kosztów w controllingu,
• dźwignia operacyjna – podejście controllingowe,
• koszty standardowe,
• rentowność a analiza portfela produktów,
• macierz BCG i jej modyfikacje,
• rentowność a krzywa życia produktów,
• krzywa uczenia się i krzywa doświadczenia,
• dolna granica ceny,
• ćwiczenie – zależności i powiązania podstawowych pojęć rachunkowości zarządczej.

5. Gra decyzyjna – metodyka rozwiązywania problemów złożonych w budżetowaniu:
• wykorzystanie zarządzania przez cele,
• wykorzystanie technik planistycznych,
• metodyka konferencji i komitetów budżetowych,
• analiza make or buy.

6. Wielostopniowy rachunek (kosztów) pokryć finansowych jako podstawa do budowy systemu controllingu oraz platforma integracji narzędzi i technik zarządzania:
• budowa i zasady działania rachunku pokryć finansowych,
• korzyści rachunku pokryć finansowych,
• analiza ABC,
• Target Costing,
• budżety elastyczne jako analityczne źródło informacji zarządczej,
• analiza wykorzystania zasobów logistycznych,
• analityczne rachunki pokryć finansowych,
• wykorzystanie rachunku pokryć finansowych do zarządzania łańcuchem wartości,
• wykorzystanie rachunku do decyzji o outsourcingu i optymalizacji kosztów,
• Activity Based Costing (Rachunek kosztów działań lub Procesowy rachunek kosztów).

7. Jednostki biznesowe czyli podejście do mpk w controllingu:
• zasady definiowania jednostek biznesowych do zarządzania procesowego i rachunku kosztów ABC,
• mierniki jednostek biznesowych,
• sposoby weryfikacji mierników jednostek biznesowych,
• rodzaje jednostek biznesowych,
• produkty, klienci, projekty, procesy jako jednostki biznesowe,
• ćwiczenie definiowanie jednostek biznesowych w logistyce i określanie dla nich mierników.

8. Rozliczanie świadczeń wewnętrznych oraz koszty i przychody kalkulacyjne:
• sposoby rozliczania świadczeń wewnętrznych, ich wady i zalety,
• zasady rozliczania świadczeń wewnętrznych,
• zastosowanie kosztów i przychodów kalkulacyjnych do rozliczania świadczeń wewnętrznych i do korekt wyników,
• przykłady rozliczania świadczeń wewnętrznych w logistyce,
• wpływ rozliczeń wewnętrznych na ocenę procesów logistycznych,
• wykorzystanie przychodów i kosztów kalkulacyjnych.

9. Funkcje budżetowania.

10. Budżetowanie jako system samouczący:
• organizacja procesu budżetowania,
• korekty budżetu,
• ocena pracowników w oparciu o budżety.

11. Budżetowanie na bazie zerowej.

12. Budowa arkuszy budżetowych.

13. Sporządzanie budżetu dla logistycznych jednostek biznesowych – ćwiczenie.

14. Pytania weryfikujące realność budżetu.

15. Specyfika budżetu projektu, produktu, klienta.

16. Planowanie i controlling strategiczny:
• analiza makro i mikro otoczenia (analiza sektora, analiza konkurencji),
• analiza SWOT,
• mapa strategii.

17. Balanced Scorecard jako narzędzie zarządzania strategicznego:
• BSC jako wsparcie zarządzania w logistyce,
• przełożenie strategii na budżetowanie w obszarze logistyki,
• kaskadowanie celów,
• opisy funkcji dla jednostek biznesowych w logistyce,
• Key Process Indicators,
• optymalizacja kosztów logistyki w oparciu o skaskadowane BSC.

18. System wskaźników logistycznych łańcucha dostaw: zaopatrzenia, produkcji i przepływu materiałów, zapasów, transportu i spedycji, dystrybucji, magazynowania, obsługi klienta.

19. Definiowanie celów strategicznych w obszarze logistyki - ćwiczenie.

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1940 PLN + VAT

Cena zawiera:

Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

-

Wydarzenie: Controlling w logistyce – kompendium wiedzy skutecznego menedżera