Core Tools - interpretacja wymagań dla audytorów wewnętrznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie online. Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej oraz poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik po szkoleniu będzie:

 • Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.
 • Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG
 • Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.

Uczestnik dowie się:

 • Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu
 • Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać
 • Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.
 • Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
 • Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
 • Członkowie zespołów wdrożeniowych

Program szkolenia

Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online

Wymagania podręcznika APQP

 • Fazy wdrożenia wyrobu i procesu
 • Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu
 • Dokumentacja procesu produkcji

Wymagania podręcznika APQP

 • Fazy wdrożenia wyrobu i procesu
 • Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu
 • Dokumentacja procesu produkcji

Wymagania podręcznika APQP

 • Fazy wdrożenia wyrobu i procesu
 • Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu
 • Dokumentacja procesu produkcji

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

 • FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje.

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

 • Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym; rozróżnienie między detekcją a prewencją.
 • Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA.
 • Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number).
 • Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

FMEA – podstawowe wymagania i błędy

 • Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number).
 • Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka.

 

Dzień 2:

Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy

 • Plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949.
 • Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG).
 • Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016

Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy

Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC)

 • Podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC)
 • Podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, …
 • Zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk
 • Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk.

Analiza systemu pomiarowego (MSA)

 • Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania
 • %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja
 • i najczęstsze błędy
 • Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja i najczęstsze błędy

Zatwierdzenie części (PPAP)

 • Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości.
 • Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia
 • Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów
 • Nadanie statusu PPAP przez klienta

Raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

Prelegenci

Trener TQMsoft, praktyk

Gdzie i kiedy

Online 16-17 maj 2022

Rejestracja

Szkolenie online
za osobę
1 590
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!