Szkolenie: Corporate Governance Manager

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/corporate-governance-manager-68907

Informacje o szkoleniu

 • Corporate Governance Manager


  ID szkolenia: 68907
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 21.06.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  6
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pogłębiającym wiedzę w obszarze najlepszych praktyk organizacyjnych i formalno-prawnych odnoszących się do reguł Corporate Governance.

Szkolenie skierowane jest do:

Członków zarządu, członków rad nadzorczych
Menedżerów zarządzających
Kierowników działów prawnych, organizacyjnych
Dyrektorów nadzoru korporacyjnego
Dyrektorów Biura Zarządu
Dyrektorów departamentów organizacyjnych
Specjalistów w działach prawnych i organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę władz spółki, akcjonariuszy/udziałowców

Program szkolenia:

09.00-09.30 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.30 Rozpoczęcie szkolenia

STANDARDY CORPORATE GOVERNANCE W REGULACJACH WEWNĘTRZNYCH

Forma i treść obligatoryjna statutu spółki, a swoboda w wewnętrznych regulacjach
Przepisy KSH, innych ustaw, rekomendacji Dobrych Praktyk Spółek Giełdowych, dyrektyw na kształtowanie treści regulacji wewnętrznych, czyli jak praktycznie zastosować reguły Corporate Governance
Czym są reguły Corporate Governance – ich zakres przedmiotowy i znaczenie w praktyce funkcjonowania spółek
STUDY: Regulacje Corporate Governance, a zindywidualizowane zasady funkcjonowania spółki
Zapisy usprawniające funkcjonowanie spółki
Przygotowanie zmian w statucie
Wdrożenie zmian w statucie
Problem reguł Corporate dla podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego
CASE STUDY: Nieprawidłowości w statucie spółki, a reguły Corporate Governance

ŁAD DOKUMENTACYJNY – ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ SPÓŁKI POD KĄTEM CORPORATE GOVERNANACE

Wymagania ustawowe dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
Sankcje w przypadku nieprowadzenia różnego rodzaju dokumentów
Odpowiedzialność za wadliwość dokumentacji w spółce
Regulacje w zakresie obiegu dokumentów
Regulacje w zakresie systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej
CASE STUDY: Udostępnianie dokumentów, zakres swobody

REGULOWANIE ZADAŃ, OBOWIĄZKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDU

Powoływanie członków zarządu według reguł KSH, a wewnętrzne regulacje spółki – jakie błędy mogą się pojawić na tym etapie?
Jakie są obowiązki członków zarządu? Jakie obowiązki można regulować wewnętrznymi uchwałami?
Specyfika funkcjonowania zarządu w świetle kodeksu Corporate Governance
Szczególne obowiązki członków zarządu według reguł Corporate Governance
Wewnętrzny podział obowiązków między członkami zarządu
Delegowanie uprawnień na niższe szczeble zarządzania
Rozliczanie z zadań, a ich niedopełnienie?
Kadencje i wygaśnięcie mandatów
Kiedy członek zarządu narusza uprawnienia?
Procedura odwoływania członków zarządu, a rezygnacja z funkcji
Odpowiedzialność "wewnętrzna" i "zewnętrzna" w spółce
Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę na rzecz spółki
Odpowiedzialność za działania sprzeczne z umową/statusem spółki
Problem samodzielnej odpowiedzialności członka zarządu za naruszenie reguł Corporate Governance

REGULACJE W ZAKRESIE PRAWIDŁOWYCH RELACJI NA LINII ZARZĄD-RADA NADZORCZA

Jakie uprawnienia rady nadzorczej wpływają na funkcjonowanie zarządu?
W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
Regulowanie współpracy rady nadzorczej i zarządu
Wprowadzanie zasad ograniczania konfliktów interesów
Konflikt na linii: zarząd –rada nadzorcza-skutki praktyczne
CASE STUDY: sporne sytuacje wśród władz spółki, a praktyczne rozwiązania regulujące stosunki

REGULAMIN ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ WEDŁUG ŁADU KORPORACYJNEGO

Standardy tworzenia zapisów w regulaminach – wymogi obligatoryjne, a swoboda regulacji
Regulaminy, a statut spółki
Jakie zapisy warto wprowadzać?
Sposoby zwoływania posiedzeń i odbywania obrad
Podejmowanie uchwał i kontrola wykonania uchwał
Wdrażanie regulaminów

STANDARDY DORBYCH PRAKTYK W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA ORGANU NADZORU

Nadzór indywidualny vs nadzór instytucjonalny
Jakie rozwiązania są lepsze?
Co jest możliwe na polskich rynku?
Zasady funkcjonowania organu nadzoru
Procedury wyłaniania kandydatów na członków organu nadzoru, czyli kto wpływa na obsadę ten kontroluje spółkę
Mandat i kadencja jako metoda wpływania na funkcjonowanie organu nadzoru
Nadzór indywidualny, a nadzór kolegialny - co jest zasadą a co wyjątkiem?
Zasady funkcjonowania rady, czyli kiedy i jak podejmuje się uchwały?
Szczególne obowiązki członków organu nadzoru według reguł Corporate Governance
Wpływ mniejszości na obsadę rady, czyli głosowanie grupami
Zasady wykonywania nadzoru przez osoby reprezentujące poszczególne grupy akcjonariuszy
Odpowiedzialność za sprawowanie nadzoru
Problem samodzielnej odpowiedzialności członka RN za naruszenie reguł Corporate Governance
Zasady nadzoru w świetle reguł Corporate Governance w tym problem komitetów audytu
Funkcjonowanie rady nadzorczej zgodnie z Corporate Governance
Szczególne obowiązki członków rady spółki giełdowej

16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

dr hab. Marta Litwińska-Werner
Wykładowca i praktyk. Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego, wykładowca na Podyplomowym Studium Prawa Spółek na tej uczelni, a także na Akademii Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Stypendystka Instytutu Max’a Planck’a w Hamburgu.
Zajmuje się także szeroko pojętą praktyką prawniczą, jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie ,aktualnie pełni funkcję of counsel w kancelarii Röhrenschef. Specjalizuje się w prawie spółek, umowach handlowych - krajowych i międzynarodowych, zabezpieczeniach wierzytelności, papierach wartościowych, prywatyzacji. Opiniuje różnorodne projekty z zakresu stosunków korporacyjnych, a także doradza przy konstruowaniu umów handlowych oraz w sprawach z zakresu prowadzenia sporów sądowych (sądy powszechne i arbitraż), w tym przede wszystkim o charakterze międzynarodowym. Wielokrotnie występowała jako wykładowca na seminariach, konferencjach, a także szkoleniach dla praktyków, w tym także dla sędziów, aplikantów notarialnych i radcowskich.
Jest autorką uważanego za jedno z najlepszych na rynku opracowań tego typu, Komentarza do Kodeksu Spółek Handlowych wyd.C.H.Beck, wyd.3, Warszawa 2007, a także licznych opracowań książkowych (także jako współautor) oraz artykułów, komentarzy i glos do orzeczeń Sądu Najwyższego (łącznie ponad 100) na łamach czasopism profesjonalnych takich jak: Przegląd Prawa Handlowego, Prawo Papierów Wartościowych, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 970 - 1270

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 05.06.2017 - 970 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 06.06.2017 - 1270 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Corporate Governance Manager