Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cqi-15-ocena-systemu-i-procesu-spawania--zgrzewania-wymagania-wg-aiag-73864-id1217

Informacje o szkoleniu

SGP Training&Consulting przy SGP Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CELE SZKOLENIA

-Zdobycie podstawowej wiedzy nt. zagadnień, wymagań i celów normy CQI15
-Przekazanie informacji na temat rodziny standardu AIAG CQ
-Uzyskanie zrozumienia odnośnie procesów specjalnych w świetle wymagań norm ISO i IATF 16949:2016
-Uzyskanie informacji odnośnie CQI15, a zarządzaniem specyficznymi wymaganiami klienta w odniesieniu do procesów specjalnych
-Zdobycie wiedzy na temat planowania, realizacji i raportowania wg normy 19011:2016
-Zdobycie wiedzy odnośnie poziomu i rodzajów kontroli procesu
-Uzyskanie świadomości, co do korzyści wynikających z CQI i wpływu na stabilizację i zdolność procesu
-Zwiększenie motywacji do poszerzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

-Pogłębienie wiedzy z zakresu
-Jak zarządzać specyficznymi wymaganiami klienta
-Jak tworzyć matryce CSR, diagram przebiegu procesu, diagram żółwia
-Jaki jest podział normy CQI15 (katalog pytań, job audit, tabele dla poszczególnych procesów)
-Jakie kwalifikacje powinien posiadać auditor
-Jakie są wymagania wynikające z?normy 19011:2018
-Jakie są główne zagadnienia normy CQI15

Szkolenie skierowane jest do:

 • Technolodzy, Inżynierowie jakości i procesu nadzorujący proces spawania/zgrzewania,
 • Kierownicy Działów Jakości / Pełnomocnicy SZJ, Menedżerowie odpowiedzialni za działania, właściciele procesów.
 • Liderzy projektów, inżynierowie odpowiedzialni za kontakt z klientem i pracę z dostawcą.
 • Pracownicy, którzy wpływają na satysfakcję klienta.

Program szkolenia:

1. Norma CQI15 w świetle specyficznych wymagań klienta oraz IATF16949:2016
2. Matryca CSR, diagram przebiegu procesu
3. Podejście procesowe WSA – tworzenie diagramów żółwia
4. Omówienie grupy norm CQI ze szczególnym uwzględnieniem CQI15 (sekcja 15, sekcja 6, tabele A-D)
5. Podstawy zarządzania WSA
6. Kwalifikacje audytorów
7. Audyt –planowanie, realizacja i raportowanie (wymagania normy 19011:2018)
8. Główne zagadnienia CQI15:

 • Odpowiedzialność kierownictwa i planowanie jakości
 • Matryca odpowiedzialności
 • Diagram przebiegu procesu
 • FMEA i plan kontroli dla procesów specjalnych
 • Składowanie wyrobów, transport
 • Wymagania dotyczące wyposażenia i oprzyrządowania
 • Zarządzanie przyrządami pomiarowymi
 • Częstotliwość kontroli procesu (kontrola lotna, kontrola końcowa)
 • Statystyczne sterowanie (SPC) dla procesów specjalnych
 • Działania korygujące –analiza przyczyn źródłowych
 • Działania zapobiegawcze
 • Standaryzowane instrukcje pracy
 • Job Audit –audyt wyrobu, audyt procesu spawania, audyt pakowania

9.Omówienie poszczególnych elementów i kroków procesowych z tabeli (A-D) w odniesieniu do znanych narzędzi i dokumentacji jakościowej.

Informacje o prelegentach:

Trener SGP

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 990 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

proces szkolenia, sala szkoleniowa, materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem, wszelkie koszty związane z trenerem, imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, przerwy kawowe, obiad, poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: CQI 15 Ocena systemu i procesu spawania / zgrzewania - wymagania wg AIAG