Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/cqi-8-lpa-audyt-warstwowy-procesu-73436-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Metodologia prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8). Prowadzenie audytu warstwowego na produkcji jako metoda doskonalenia jakości, produktywności i bezpieczeństwa. Budowanie planów działań oraz planów nadzoru przez kierownictwo. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności za pomocą Metoda Pareto, 5W2H, 5Why, Burza mózgów, diagram Ishikawy.

Zastosowanie:

Audyt warstwowy (Layered Process Audyt – LPA) stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia procesu produkcyjnego. Metodologia LPA nadaje się do stosowania niezależnie od wielkości firmy. Skutecznie wdrożona pozwala na radykalną redukcję wad wewnętrznych i reklamacji zewnętrznych, poprzez realizację procesu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami. Audyt warstwowy pozwala identyfikować zarówno obszary doskonalenia, jak i wymagające poprawy, miejsca powtarzających się problemów, czynności generujących straty w produkcji. Zaangażowanie w audyt wszystkich szczebli zarządzania, istotnie przyczynia się do poprawy skuteczności działań korygujących i wzrostu motywacji pracowników. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności za pomocą Metoda Pareto, 5Why, Burza mózgów, diagram Ishikawy.

Korzyści ze szkolenia:
Realizacja audytów warstwowych w oparciu o wymagania sektora samochodowego.

Wprowadzenie metody pozwala na:

-redukcję częstości wad wewnętrznych i reklamacji,
-kontrolę jakości przez wiele poziomów (warstw) organizacji,
-ocenę stopnia standaryzacji operacji produkcyjnych i jej popularyzację,
-wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji,
-ugruntowanie praktyki wykonywania prac w oparciu o dokumentację
-poprawę bezpieczeństwa i ergonomii,
-identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności,
-upowszechnienie znajomości wymagań Klienta na wszystkich szczeblach organizacji,
-wykazanie zaangażowania najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
-Nabycie umiejętności określania przyczyny źródłowej.
-Uzyskanie wiedzy pomocnej do skutecznego usuwania niezgodności

Szkolenie skierowane jest do:

 • Przedstawiciele kierownictwa firm poszukujący możliwości doskonalenia.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu.

 • Pracownicy dedykowani do realizacji auditów warstwowych.

 • Średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.

 

Program szkolenia:

 • Cele audytu warstwowego.

 • Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.

 • Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.

 • Etapy audytu warstwowego:

  • planowanie,

  • realizacja audytu, praca audytora (badanie auditowe, komunikacja),

  • identyfikacja i opis niezgodności,

  • przegląd wyników audytów warstwowych,

  • monitorowanie realizacji działań korygujących.

 • Realizacja audytu:

  • identyfikacja źródeł zmienności (przyczyny statystyczne i specjalne),

  • przygotowanie i posługiwanie się listą kontrolną,

  • audytowanie – identyfikacja niezgodności jakościowych,

  • audytowanie produktywności – identyfikacja strat (7 waste),

  • podsumowanie: warsztat auditowy połączony z dyskusją.

 • Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności

  • Metoda 5W2H (What, Where, When, How big itd

  • Metoda Pareto,

  • 5Why,

  • burza mózgów,

  • diagram Ishikawy

Ćwiczenia:

 • Plan auditów warstwowych.

 • Przygotowanie listy kontrolnej adekwatnej do rodzaju działalności firmy.

 • Elementy wyłączone z auditu warstwowego.

 • Elementy auditowe pomagające w identyfikacji strat.

 • Analiza przyczyn reklamacji/ niezgodności przy wykorzystaniu metody 5 x Why

 • Planowanie i monitorowanie działań korygujących dla niezgodności zidentyfikowanych w audicie.

 • Gra symulacyjna – audytowanie, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

Informacje o prelegentach:

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1490 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-przerwy kawowe, lunch,
-certyfikat LPA (w języku polskim i angielskim),
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: CQI-8 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu)