Szkolenie

CQI-8 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu)

O szkoleniu

Metodologia prowadzenia audytu warstwowego zgodnie z przewodnikiem AIAG (CQI-8). Prowadzenie audytu warstwowego na produkcji jako metoda doskonalenia jakości, produktywności i bezpieczeństwa. Budowanie planów działań oraz planów nadzoru przez kierownictwo. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności za pomocą Metoda Pareto, 5W2H, 5Why, Burza mózgów, diagram Ishikawy.

Zastosowanie:

Audyt warstwowy (Layered Process Audyt – LPA) stanowi skuteczne narzędzie doskonalenia procesu produkcyjnego. Metodologia LPA nadaje się do stosowania niezależnie od wielkości firmy. Skutecznie wdrożona pozwala na radykalną redukcję wad wewnętrznych i reklamacji zewnętrznych, poprzez realizację procesu produkcyjnego zgodnie z wymaganiami. Audyt warstwowy pozwala identyfikować zarówno obszary doskonalenia, jak i wymagające poprawy, miejsca powtarzających się problemów, czynności generujących straty w produkcji. Zaangażowanie w audyt wszystkich szczebli zarządzania, istotnie przyczynia się do poprawy skuteczności działań korygujących i wzrostu motywacji pracowników. Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności za pomocą Metoda Pareto, 5Why, Burza mózgów, diagram Ishikawy.

Korzyści ze szkolenia:
Realizacja audytów warstwowych w oparciu o wymagania sektora samochodowego.

Wprowadzenie metody pozwala na:

-redukcję częstości wad wewnętrznych i reklamacji,
-kontrolę jakości przez wiele poziomów (warstw) organizacji,
-ocenę stopnia standaryzacji operacji produkcyjnych i jej popularyzację,
-wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji,
-ugruntowanie praktyki wykonywania prac w oparciu o dokumentację
-poprawę bezpieczeństwa i ergonomii,
-identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności,
-upowszechnienie znajomości wymagań Klienta na wszystkich szczeblach organizacji,
-wykazanie zaangażowania najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.
-Nabycie umiejętności określania przyczyny źródłowej.
-Uzyskanie wiedzy pomocnej do skutecznego usuwania niezgodności
Kto powinien wziąć udział?
 • Przedstawiciele kierownictwa firm poszukujący możliwości doskonalenia.

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu.

 • Pracownicy dedykowani do realizacji auditów warstwowych.

 • Średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.

 

Program szkolenia

 • Cele audytu warstwowego.

 • Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.

 • Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.

 • Etapy audytu warstwowego:

  • planowanie,

  • realizacja audytu, praca audytora (badanie auditowe, komunikacja),

  • identyfikacja i opis niezgodności,

  • przegląd wyników audytów warstwowych,

  • monitorowanie realizacji działań korygujących.

 • Realizacja audytu:

  • identyfikacja źródeł zmienności (przyczyny statystyczne i specjalne),

  • przygotowanie i posługiwanie się listą kontrolną,

  • audytowanie – identyfikacja niezgodności jakościowych,

  • audytowanie produktywności – identyfikacja strat (7 waste),

  • podsumowanie: warsztat auditowy połączony z dyskusją.

 • Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodności

  • Metoda 5W2H (What, Where, When, How big itd

  • Metoda Pareto,

  • 5Why,

  • burza mózgów,

  • diagram Ishikawy

Ćwiczenia:

 • Plan auditów warstwowych.

 • Przygotowanie listy kontrolnej adekwatnej do rodzaju działalności firmy.

 • Elementy wyłączone z auditu warstwowego.

 • Elementy auditowe pomagające w identyfikacji strat.

 • Analiza przyczyn reklamacji/ niezgodności przy wykorzystaniu metody 5 x Why

 • Planowanie i monitorowanie działań korygujących dla niezgodności zidentyfikowanych w audicie.

 • Gra symulacyjna – audytowanie, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.

Czas trwania

2 dni / 16 godzin

Prelegenci

Cytat

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Gdzie i kiedy

Rzeszów 17 - 18 grudnia 2020
brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Gdzie i kiedy

Warszawa 26 - 27 listopada 2020
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Katowice 19 - 20 października 2020
brak danych

Katowice

woj. śląskie

Gdzie i kiedy

Poznań 3 - 4 września 2020
brak danych

Poznań

woj. wielkopolskie

Gdzie i kiedy

Rzeszów 16 - 17 lipca 2020
brak danych

Rzeszów

woj. podkarpackie

Zapisz się

Cena 1
zł brutto za osobę
1490 PLN
Cena zawiera:
 • -udział w szkoleniu, -profesjonalne materiały szkoleniowe, -zestaw gadżetów firmowych, -przerwy kawowe, lunch, -certyfikat LPA (w języku polskim i angielskim), -pomoc w rezerwacji hotelu, -możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.
Zapisz się

Organizator

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa
ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
woj. mazowieckie
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także świadczeni...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
00-514 Warszawa ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!