Cyberbezpieczeństwo osobiste i firmowe

O szkoleniu

Przekazanie praktycznej wiedzy z obszaru cyberbezpieczeństwa w oparciu o studium przypadków. Ochrona przed cyberatakami to jedno z najpoważniejszych wyzwań zarówno dla administracji publicznej jak i podmiotów prywatnych. Niewątpliwie, skuteczne przygotowanie instytucji i pracowników na cyberzagrożenia, jest ogromnym wyzwaniem tak organizacyjnym jak i finansowym.

Dlaczego warto wziąć udział?

Zgodnie ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2016-2020, pracownicy administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych powinni podnosić kwalifikacje poprzez szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia powinny dotyczyć przede wszystkim stosowania procedur ochrony informacji w instytucji, znajomości technik wyłudzania informacji stosowanych w cyberprzestępczości, konsekwencji złamania zabezpieczeń przez cyberprzestępców oraz procedur obowiązujących w przypadku udanego ataku lub jego próby. Co istotne, szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa powinny obejmować wszystkich pracowników administracji publicznej oraz podmiotów prywatnych, a nie jedynie osoby odpowiedzialne za infrastrukturę teleinformatyczną. Według raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2015 roku na temat przygotowania państwa na cyberzagrożenia, brak szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla pracowników uznano za jedno z podstawowych zaniedbań. 

 

Forma prowadzonych zajęć

Zajęcia w znacznej części prowadzone są w formie interaktywnej – wykład, prezentacja multimedialna, film oraz proste ćwiczenia.

 

Efekty szkolenia:

Po ukończonym szkoleniu uczestnik zdobędzie praktyczną wiedzę w zakresie:

 • zdefiniowanie zagrożeń cyberbezpieczeństwa,
 • rozpoznanie elementów niebezpiecznych w Internecie oraz poczcie elektronicznej,
 • nabycie umiejętności samodzielnej oceny zagrożenia i doboru odpowiedniego zachowania,
 • bezpiecznego dokonywania transakcji internetowych,
 • rozpoznania manipulacji i umiejętność obrony.
Kto powinien wziąć udział?

Wszyscy, pracownicy różnego szczebla (szkolenie nie jest przeznaczone dla informatyków)

Program szkolenia

 • Historia komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Podstawowe elementy składowe komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Zasada działania komputerów, telefonów oraz sieci Internet;
 • Definicje i podział cyberprzestępczości;
 • Pojęcie i podział przestępstw komputerowych;
 • Penalizacja cyberprzestępstw w polskim prawie karnym;
 • Dyrektywy UE dotyczące ochrony cyberprzestrzeni oraz zwalczania cyberprzestępczości;
 • Cyberataki:
  • Malware, ransomware (złośliwe oprogramowanie) i malware „bankowy”;
  • Phishing;
  • Spam;
  • Ataki DDoS;
  • Botnety;
  • Przestępczość przeciwko godność osobistej;
  • Stalking;
  • Bulling;
  • Mowa nienawiści (Hate speech) w sieci;
  • Pedofilia;
  • oszustwa na portalach aukcyjnych;
  • pranie pieniędzy;
  • oszustwa nigeryjskie;
  • oszustwa SMS Premium;
  • kradzież tożsamości lub haseł;
  • szpiegostwo przemysłowe;
 • Organizacja krajowego systemu ochrony cyberprzestrzeni;
 • Organizacja organów ścigania w zakresie rozpoznania i zwalczania cyberprzestępczości oraz gdzie zgłosić cyberprzestępstwo;
 • Sposób postępowania w przypadku zgłaszania popełnienia przestępstwa organom ścigania. Współdziałanie z organami przestrzegania prawa w zakresie rozpoznania
  i zwalczania cyberprzestępczości;
 • INTERPOL, EUROPOL, ENISA oraz inne Policje;
 • Socjotechnika czyli sztuka manipulowania ludźmi;
 • Zasady bezpiecznego korzystania z komputerów, telefonów i sieci Internet.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Marcin Golizda (mł. insp. w stanie spoczynku); były naczelnik Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji. Od początku służby w Policji związany był z komórkami technicznymi oraz działaniami związanymi z wdrażaniem nowoczesnych technologii w zakresie techniki operacyjnej oraz cyberprzestępczości. W trakcie służby w Policji był Krajowym Punktem Kontaktowym European Network of Law Enforcement Technology Services (ENLETS), której głównym celem jest wzmocnienie działań w zakresie inkorporacji nowoczesnych technologii do pracy organów ścigania oraz promowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w zwalczaniu przestępczości przy jednoczesnej współpracy z przedstawicielami przemysłu i ośrodków naukowo-badawczych. Był ekspertem Rady UE w zakresie siódmej rundy ocen wzajemnych GENVAL poświęconej prewencji oraz walce z cyberprzestępczością. Obecnie jest pracownikiem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie tworzy Centrum Cyberbezpieczeństwa AGH oraz ekspertem Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
595
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!